CÙNG EM HỌC TOÁN LỚP 4 TUẦN 14

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Cùng em học toán lớp 4 tuần 14

*Xem thêm: Bài Tập Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 6, Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 6 Có Đáp Án

Giải cùng em học tập Toán lớp 4 Tập 1 tuần 14. Chia một tổng cho một số. Chia cho số gồm một chữ số. Chia một trong những cho một tích. Chia một tích cho một số trong những hay nhất


Xem thêm: Top 6 Đề Kiểm Tra Cuối Năm Lớp 3, Top 6 Đề Thi Học Kì 2 Toán Lớp 3 Năm Học 2021

Giải thuộc em học Toán lớp 4 Tập 1 tuần 14. Phân tách một tổng cho 1 số. Chia cho số gồm một chữ số. Chia một số cho một tích. Chia một tích cho một vài hay nhất

Bài 1: Tính bởi hai cách:

a) (426 + 813) : 3

b) (2350 + 435) : 5

Hướng dẫn giải:

a) (426 + 813) : 3

Cách 1:

(426 + 813) : 3

= 1239 : 3

= 413

Cách 2:

(426 + 813) : 3

= 426 : 3 + 813 : 3

= 142 + 271 = 413

b) (2350 + 435) : 5

Cách 1:

(2350 + 435) : 5

= 2785 : 5

= 557

Cách 2:

(2350 + 435) : 5

= 2350 : 5 + 435 : 5

= 470 + 87 = 557

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện:

a) (9 + 48) : 3

b) (36 + 24) : 3

c) 160 : 5 + 40 : 5

d) 90 : 5 + 110 : 5

Hướng dẫn giải:

a) (9 + 48) : 3 = 9 : 3 + 48 : 3 = 3 + 16 = 19

b) (36 + 24) : 3 = 60 : 3 = 20

c) 160 : 5 + 40 : 5 = (160 + 40) : 5 = 200 : 5 = 40

d) 90 : 5 + 110 : 5 = (90 + 110) : 5 = 200 : 5 = 40

Bài 3:Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) (32 + 128) : 4 = 32 : 4 + 128 : 4 = 8 + 32 = 40

b) 240 : (2 + 5) = 240 : 2 + 240 : 5 = 120 + 48 = 168

Hướng dẫn giải:

a) (32 + 128) : 4 = 32 : 4 + 128 : 4 = 8 + 32 = 40

*

b) 240 : (2 + 5) = 240 : 2 + 240 : 5 = 120 + 48 = 168

*

Bài 4: từ bây giờ lớp 4A cùng lớp 4B triển khai trồng cây xanh bao phủ sân trường. Lớp 4A gồm 32 học tập sinh, chúng ta học sinh này phân thành các nhóm, mỗi nhóm bao gồm 4 học sinh. Lớp 4B gồm 28 học sinh cũng phân thành các nhóm, từng nhóm bao gồm 4 học sinh. Hỏi tất cả có từng nào nhóm triển khai trồng cây?

Hướng dẫn giải:

Số nhóm học sinh của lớp 4A là:

32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm học viên của lớp 4B là:

28 : 4 = 7 (nhóm)

Tổng số nhóm trồng cây là :

7 + 8 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm.

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

3612 : 6

8118 : 9

152535 : 5

Hướng dẫn giải:

Bài 6: Tính quý hiếm của biểu thức sau bằng hai cách: 347535 : (5 x 9)

Hướng dẫn giải:

Cách 1: 347535 : (5 x 9) = 347535 : 45 = 7723

Cách 2: 347535 : (5 x 9) = 347535 : 5 : 9 = 69507 : 9 = 7723.

Bài 7: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 280 x 71 : 14 = …………… = …………… = ……………

b) 125 x 88 : 11 = …………… = …………… = ……………

Hướng dẫn giải:

a) 280 x 71 : 14 = (280 : 14) x 71 = đôi mươi x 71 = 1420

b) 125 x 88 : 11 = 125 x (88 : 11) = 125 x 8 = 1000

Bài 8: Mỗi nhỏ cá sấu nạp năng lượng hết 7kg thịt mỗi ngày. Theo em 250kg thịt tất cả đủ mang đến 5 con cá sấu ăn uống cả tuần không? tại sao?

Hướng dẫn giải:

250kg giết thịt đủ cho 5 bé cá sấu nạp năng lượng cả tuần vì:

5 nhỏ cá sấu cả tuần cần: 7 x 5 x 7 = 245kg

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa huấn luyện lớp 4 cho nhỏ sẽ được tặng miễn mức giá khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đk học thử cho con và được hỗ trợ tư vấn miễn tổn phí tại khoahoc.thutrang.edu.vn