CÙNG EM HỌC TOÁN TUẦN 18 LỚP 4

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Cùng em học toán tuần 18 lớp 4

*Xem thêm: Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Môn Toán, Tiếng Việt Cả Năm

Giải thuộc em học tập Toán lớp 4 Tập một tuần lễ 18. Tín hiệu chia hết mang lại 9. Tín hiệu chia hết mang đến 3. Rèn luyện chung hay nhất


Xem thêm: Lời Bài Hát Em Là Mầm Non Của Đảng, Em Là Mầm Non Của Đảng (Thu Thanh Trước 1975)

Giải thuộc em học tập Toán lớp 4 Tập một tuần 18. Dấu hiệu chia hết đến 9. Dấu hiệu chia hết đến 3. Luyện tập chung xuất xắc nhất

Bài 1: trong các số: 645; 2349; 53 202; 13 218; 712 341.

a) các số phân tách hết mang lại 9 là: …………………………………………………………

b) các số không phân chia hết mang đến 9 là: …………………………………………………

Hướng dẫn giải:

a) những số phân chia hết đến 9 là: 2349; 712 341.

b) những số không chia hết mang đến 9 là: 645; 53 202; 13 218.

Giải thích:

Các số phân tách hết cho 9 nếu như tổng các chữ số của nó chia hết cho 9.

Ta tính tổng những chữ số của từng số:

645: 6 + 4 + 5 = 15 không phân chia hết đến 9.

2349: 2 + 3 + 4 + 9 = 18 chia hết cho 9

53 202 : 5 + 3 + 2 + 0 + 2 = 12 không phân tách hết mang đến 9

13 218: 1 + 3 + 2 + 1 + 8 = 15 không phân tách hết mang đến 9

712 341: 7 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 = 18 phân tách hết cho 9.

Bài 2: Viết chữ số phù hợp vào ô trống để:

a) 918chia hết mang đến 9.

b) 51chia hết mang lại 9.

c) 130chia hết mang đến 3.

Hướng dẫn giải:

a) 918

*
hoặc 918
*

Giải thích: 918 chia hết đến 9 nếu như 9 + 1 + 8 + phân chia hết cho 9, hay 18 + phân tách hết đến 9.

Vậy rất có thể điền 0 hoặc 9.

b) 51

*

Giải thích: do 5 + 1 + 3 = 9 phân chia hết đến 9.

c) 130

*
hoặc 130
*
hoặc
*

Giải thích: bởi vì 1 + 3 + 0 + 2 = 6 phân chia hết đến 3

Hoặc 1 + 3 + 0 + 5 = 9 phân tách hết mang lại 3

Hoặc 1 + 3 + 0 + 8 = 12 phân tách hết cho 3.

Bài 3: Đúng ghi Đ, không nên ghi S:

a) Số 460 572 phân chia hết mang đến 3

b) Số 108 972 không phân tách hết đến 9

Hướng dẫn giải:

a) Số 460 572 chia hết cho 3

*

b) Số 108 972 không phân chia hết mang đến 9

*

Giải thích:

a) 4 + 6 + 0 + 5 + 7 + 2 = 24 phân chia hết cho 3 nên 460 572 chia hết mang lại 3.

b) 1 + 0 + 8 + 9 + 7 + 2 = 27 chia hết đến 9 buộc phải 108 972 chia hết mang lại 9.

Bài 4: search x, biết:

a) x phân chia hết cho 3 và 366 KhốiSố học tập sinhLớp 2130Lớp 3105Lớp 4125Tổng số học tập sinh

Nếu phân chia tổng số học viên thành những nhóm, từng nhóm tất cả 15 chúng ta thì số nhóm học sinh là:

A. 14 team B. 20 nhóm

C. 22 nhóm D. 24 nhóm

Hướng dẫn giải:

Khoanh vào D. 24 nhóm.

Giải thích: Tổng số học sinh là: 130 + 105 + 125 = 360 (học sinh)

Số nhóm học viên là: 360 : 15 = 24 nhóm.

Vui học: Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:

Lớp 4A tận hưởng ứng trào lưu gây quỹ ủng hộ các bạn có yếu tố hoàn cảnh khó khăn. Trung bình hàng ngày lớp 4A chiếm được 357 000 đồng. Biết mục tiêu của lớp 4A là thu được 5 355 000 đồng. Hỏi sau bao nhiêu ngày thì lớp 4A đạt được phương châm gây quỹ?

Hướng dẫn giải:

Lớp 4A đạt được mục tiêu gây quỹ sau số ngày là:

5 355 000 : 357 000 = 15 (ngày)

Đáp số: 15 ngày.

Các bài xích Giải bài bác tập cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 khác:


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện lớp 4 cho nhỏ sẽ được tặng kèm miễn tầm giá khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đk học test cho nhỏ và được hỗ trợ tư vấn miễn tổn phí tại khoahoc.thutrang.edu.vn