DĐẢO NGỮ CÂU ĐIỀU KIỆN

     

Bài học trước bọn họ đã điểm qua các câu đảo ngữ thường gặp mặt trong tiếng Anh. Với đảo ngữ câu điều kiện là một trong những trong số các dạng câu dễ gặp mặt trong các đề thi. Cùng IIE Việt Nam khám phá kĩ hơn về cấu trúc hòn đảo ngữ câu đk loại 1 2 3 với hỗn hợp cụ thể nhất.

Bạn đang xem: Dđảo ngữ câu điều kiện

*


Nội Dung bài xích Viết

1 Đảo ngữ câu đk loại 12 Đảo ngữ câu đk loại 23 Đảo ngữ câu điều kiện loại 34 Đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp

Đảo ngữ câu đk loại 1

Cách dùng

Đảo ngữ câu đk loại 1 dùng cho tình huống có thật, có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Đối với câu đk đã bao gồm SHOULD nghỉ ngơi mệnh đề If, chúng ta đảo SHOULD lên đầu câu. Còn phần đông câu không tồn tại SHOULD, đề nghị mượn SHOULD cũng đặt đầu câu để đảo ngữ.

Cấu trúc hòn đảo ngữ

SHOULD + S + V-infinitive, S + will + V-infinitive

Ví dụ: If you should go, I will pick you up at the corner of the street. (Nếu các bạn đi, tôi sẽ tới đón bạn ở góc cạnh đường)

Đây là câu đk có “should” vào mệnh đề If. Khi hòn đảo ngữ câu điều kiện này, chúng ta được câu: Should you go, I will pick you up at the corner of the street.

Ví dụ: If he studies hard, he will pass the exam. (Nếu anh ấy học tập chăm chỉ, anh ấy đang đậu kì thi)

Câu đk này không có “should”, ta vẫn hòn đảo ngữ câu đk với cấu trúc y như câu bao gồm “should”:

Should he study hard, he will pass the exam.

Đảo ngữ câu đk loại 2

Cách dùng

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2 sử dụng để miêu tả tình huống không gồm thật, không thể xẩy ra ở hiện tại tại.

Đối với câu gồm WERE vào mệnh đề If, ta chỉ bài toán đưa WERE lên đầu câu, phía sau giữ lại nguyên.

Cấu trúc hòn đảo ngữ

WERE + S + (not) + O, S + would/might/could + V-infinitive

Ví dụ: If I were you, I would apply for that company. (Nếu tôi là bạn, tôi đang ứng tuyển chọn vào công ty đó)

Đảo ngữ câu điều kiện trên vẫn thành: Were I you, I would apply for that company.

Đối với câu không tồn tại WERE vào mệnh đề If, ta mượn WERE để đầu câu để hòn đảo ngữ và sử dụng to-V.

Cấu trúc: WERE + S + (not) + khổng lồ V-infinitive, S + would/might/could + V-infinitive

Ví dụ: If my husband stayed at home, he could help me khổng lồ take care of the child. (Nếu ông xã tôi ngơi nghỉ nhà, anh ấy có thể giúp tôi quan tâm đứa trẻ)

Khi hòn đảo ngữ câu điều kiện này ta sẽ có câu: Were my husband to stay at home, he could help me lớn take care of the child.

Lưu ý: WERE áp dụng cho tất cả đại từ nhân xưng trong câu điều kiện loại 2.

*

Đảo ngữ câu điều kiện loại 3

Cách dùng

Đảo ngữ câu điều kiện loại 3 áp dụng khi miêu tả tình huống trái với sự thật trong vượt khứ.

Chúng ta chỉ việc hòn đảo trợ đụng từ của thì quá khứ hoàn thành sống mệnh đề If lên đầu câu và để được câu đảo ngữ điều kiện loại 3.

Cấu trúc hòn đảo ngữ

HAD + S + (not) + past participle + O, S + would/might/could + have + past participle

Ví dụ: If you hadn’t helped me with my studying, I wouldn’t have got high scores. (Nếu các bạn không hỗ trợ tôi trong việc học, tôi đã không có được điểm trên cao như vậy)

Khi đưa thành câu đảo ngữ sẽ là: Had you not helped me with my studying, I wouldn’t have got high scores.

Đảo ngữ câu đk hỗn hợp

Cách dùng

Đảo ngữ câu đk loại hỗn hợp dùng khi miêu tả sự tiếc nuối về 1 hành vi trong vượt khứ, nhưng tác dụng còn ảnh hưởng cho hiện tại.

Để đảo ngữ, họ chỉ hòn đảo ngữ mệnh đề If kiểu như câu đk loại 3, vế sau tương đương câu điều kiện loại 2.

Cấu trúc đảo ngữ

HAD + S + (not) + past participle + O, S + would/might/could + V-infinitive

Ví dụ: If I had studied harder for this test, I wouldn’t be dissappointed now. (Nếu tôi sẽ học chuyên cần hơn cho bài kiểm tra này thì bây giờ tôi không thất vọng như vậy)

Khi hòn đảo ngữ ta gồm câu: Had I studied harder for this test, I wouldn’t be dissappointed now.

Lưu ý khi hòn đảo ngữ câu điều kiện

Nếu mệnh đề If sinh sống dạng phủ định, ta thêm NOT sau công ty từ.

Ví dụ: If you don’t believe me, ask receptionist over there. (Nếu bạn hoài nghi tôi, hãy hỏi tiếp tân đằng tê kìa)

Khi hòn đảo ngữ câu đk này ta được: Should you NOT believe me, ask receptionist over there.

Câu đk loại 3 quánh biệt: If it hadn’t been for + N (nếu không phải vì).

Xem thêm: Cau 18: Khái Niệm, Bản Chất Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Chuyển thành câu đảo ngữ: Had it not been for….

Ví dụ: If it hadn’t been for the rain, we would have had a picnic. (Nếu không vì trận mưa thì công ty chúng tôi đã bao gồm một bữa cắn trại)

Chuyển thành câu hòn đảo ngữ: Had it not been for the rain, we would have had a picnic.

*

✔️ Not only but aslo

✔️ Cấu trúc not until

Bài tập về hòn đảo ngữ câu điều kiện

Bài tập 1: gửi thành dạng câu đảo ngữ

1) If I were your mother, I would insist you learn harder.

……………………………………………………………

2) If our leader calls, let me know immediately.

……………………………………………………………

3) If I were a millionare, I would buy that modern villa.

……………………………………………………………

4) If you had known my boss, you would have thought he was talented.

…………………………………………………………….

5) If it hadn’t been for the thief, I wouldn’t have bought new sản phẩm điện thoại phone.

…………………………………………………………….

Bài tập 2: Chọn lời giải đúng

1) ………Susan isn’t too lazy, she will get high scores.

A. If B. Should C. Were D. Had

2) ………he stronger, he could lift the shelves.

A. Should B. If C. Were D. Had

3) Were I………Russian, I could read a Russian poem.

A. Learning B. To lớn learn C. Learned D. Am learning

4) ………..Mike, I might not have known you.

A. Had it not for B. Had it no been for C. Had not it been for D. Had it not been for

5) ………………….., you would have achieved your target.

A. Had you listened lớn my advice

B. Were you listen to lớn my advice

C. If you listen to lớn my advice

D. If you listened to my advice

Đáp án:

Bài tập 1:

1) Were I your mother, I would insist you learn harder.

2) Should our leader call, let me know immediately.

3) Were I a millionare, I would buy that modern villa.

4) Had you known my boss, you would have thought he was talented.

5) Had it not been for the thief, I wouldn’t have bought new sản phẩm điện thoại phone.

Xem thêm: Lý Thuyết Vật Lý Lớp 8 Bài 5 : Sự Cân Bằng Lực, Vật Lý 8 Bài 5: Sự Cân Bằng Lực

Bài tập 2:

1) A 2) C 3) B 4) D 5) A

Đảo ngữ câu điều kiện 1 2 3 lếu láo hợp không quá khó đề xuất không các bạn? mặc dù có một số điểm cần chú ý nhưng nhìn chung chỉ việc dành khoảng tầm 10 phút để thuộc ôn lại lý thuyết thì họ sẽ không gặp gỡ khó khăn với nhà điểm ngữ pháp này. Đừng quên tiếp tục ôn tập cấu trúc đảo ngữ câu đk nha những bạn.