ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 3

  -  

Đề cương học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022 tổng hợp đầy đủ dạng bài tập, thuộc 3 đề ôn thi học tập kì 2 môn Toán 3 bao gồm đáp án kèm theo. Qua đó, giúp các em học viên lớp 3 ôn tập thật tốt cho kỳ thi học tập kì 2 lớp 3 đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập toán lớp 3

Qua đó, còn giúp thầy cô xem thêm để giao đề cưng cửng ôn tập cuối học kì 2 môn Toán 3 cho học viên của mình. Cụ thể mời thầy cô và những em học sinh cùng thiết lập đề cương cứng ôn tập cuối kì 2 môn Toán lớp 3:


Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Bài 1. Viết tiếp số phù hợp vào bên dưới mỗi vạch:

Bạn đã xem: Đề cưng cửng ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022


*

bài 2. Viết những số sau theo mẫu:

Viết sốĐọc số

65 097

Sáu mươi lăm nghìn ko trăm chín mươi bảy

…………Chín mươi hai nghìn bảy trăm linh ba
24 787
54 645
……….Hai mươi kiểu mốt nghìn chín trăm sáu mươi tư
87 235
………..Tám mươi bảy ngàn sáu trăm tía mươi chín
65 898
98 587

Bài 3.

A. Viết những số sau theo mẫu: 9 542 = 9 000 + 500 + 40 + 2

4 985 =…………………………………..

4 091 =…………………………………..

7 945 =…………………………………..

2 986 = ………………………………….

3 098 =…………………………………..

9 086 =…………………………………..

2 980 =…………………………………..

4 920 =…………………………………..

7 888 =…………………………………..

1 753 =…………………………………..

3 765 =…………………………………..

8 050 =…………………………………..

65 999 =…………………………………..

43 909 =………………………………..

12 000 =…………………………………..

24 091 =………………………………..

B. Viết những tổng theo mẫu: 6000 + 300 + 40 + 8 = 6 348

5 000 + 400 + 90 + 2 = …………..

6 000 + 90 + 9 = ……………..

9 000 + 6 = …………..

5 000 + 800 + 3 = ……………..

5 000 + 800 + 6 = …………..

3 000 + 30 = ……………..

7 000 + 400 = …………..

7 000 + 1 = ……………..

6 000 + 200 + 90 = …………..

9 000 + 50 + 7 = ……………..

2 000 + 90 + 2 = …………..

1 000 + 500 = ……………..

60 000 + 70 + 3 = …………….

80 000 + 8 = ………………

90 000 + 9 000 = …………….

60 000 + 40 = ………………..

Bài 4. Viết số tương thích vào chỗ chấm

A, 3005; 3010; 3015;…………….;…………….. .

B, 91 100; 91 200; 91 300; ……………..; ………………… .

C, 58 000; 58 010; 58 020; ………………..; ………………… .

D, 7108; …………..; 7010; 7011; …………….; ………………… .

E, ……………; 14 300; 14 350; ………………; ………………. .

Bài 5. Điền lốt > 65 255 ……… 65 25512 092 ……… 13 00090 258 ……… 90 28575 242 ……… 75 24320 549 ………… 30 041 – 43060 679 ………… 65 908 – 254253 652 + 3215 …………….. 54 245462 + 54 254 …………….. 60 00070 000 + 30 000…………… 100 00090 000 – 3000…………… 80 000

Bài 6.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Toán 11 Trắc Nghiệm Toán 11 Học Kì 2 Dạng Trắc Nghiệm (Đề 2)

search số phệ nhất trong các số sau:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

Bài 7. tìm kiếm số bé nhỏ nhất trong các số sau:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

Bài 8. Viết các số sau theo sản phẩm công nghệ tự từ béo đến bé:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

……………………………………………………………………………………………

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

……………………………………………………………………………………………

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

……………………………………………………………………………………………

Bài 9. Viết những số sau theo thứ tự từ bé xíu đến lớn:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

……………………………………………………………………………………………

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

……………………………………………………………………………………………

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

……………………………………………………………………………………………

Bài 10. Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

A, Số ngay lập tức sau của 9999 là:…………..

F, Số ngay tắp lự sau của 65 975 là:…………..

B, Số tức tốc sau của 8999 là:…………..

G, Số ngay tắp lự sau của đôi mươi 099 là:…………..

C, Số liền sau của 90 099 là:…………..

H, Số tức thời sau của 16 001 là:…………..

D, Số ngay tức thì trước của 60 000 là:…………..

I, Số tức thời trước của 76 090 là:…………..

E, Số ngay tức thì trước của 78 090 là:…………..

K, Số lập tức trước của 54 985 là:…………..

Bộ đề ôn thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 1

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: Số bao gồm năm chục nghìn, sáu nghìn, nhì trăm, tám đơn vị chức năng viết là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 56 208

B. 56 200

C. 56 280

D. 56 218

Câu 2: Số ngay tức thì trước số lớn nhất có năm chữ số là: (M2 – 0.5 điểm)

A. 90 000

B. 99 998

C. 100000

D. 99 999

Câu 3: Số 19 viết theo số La Mã là: (M2- 0.5 điểm)

A. XVIIII

B. XXI

C. XIX

D. IXX

Câu 4: 1km =… m. Số phù hợp điền vào nơi trống là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 10000

B. 1001

C. 1000

D. 100

Câu 5: hình vuông có cạnh là 8cm thì diện tích s là (M2 – 0.5 điểm):

A. 32 cm2

B. 64cm2

C. 64cm

Câu 6: Chu vi hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 7cm, chiều rộng lớn 5cm là (M2 – 0.5 điểm):

A. 24cm

B. 12cm

C. 24 cm2

II. Phần từ luận:

Câu 7: (M 2 – 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

23415 + 62819 53409 – 19232

16132 x 6 93602 : 8

Câu 8: tra cứu X (M 2 – 2 điểm)

X : 3 = 17420 71542 – X = 51079

Câu 9: 5 xe download chở được 36 700kg hàng. Hỏi 7 xe tải như thế chở được từng nào ki – lô – gam hàng? (Biết mức chở của từng xe là như nhau.) (M 3 – 2 điểm)

Câu 10: (M4 – 1 điểm)

a) kiếm tìm tích của số lớn nhất có 4 chữ số với số chẵn khủng nhất có một chữ số

b) Tính nhanh:

(61273 + 27981 – 2981 – 3273) x (9×4 – 36)

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Môn: Toán – Khối 3 (40 phút)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: B – 0,5 điểm

Câu 3: C – 0,5 điểm

Câu 4: C – 0,5 điểm

Câu 5: B – 0,5 điểm

Câu 6: A – 0,5 điểm

II. Phần từ luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm): HS từ bỏ Đặt tính rồi tính

Câu 8: (2 điểm) search X

X : 3 = 17 420

X = 17 420 x 3 (0,5 điểm)

X = 52 260 (0,5 điểm)

71 542 – X = 51 079

X = 71 542 – 51 079 (0,5 điểm)

X = đôi mươi 463 (0,5 điểm)

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi xe mua chở được số hàng là:

36 700 : 5 = 7340 (kg)

7 xe cài đặt chở số sản phẩm là:

7340 x 7 = 51 380 (kg)

Đáp số: 52 780 kg hàng

Bài 10 (1 điểm)

a) Số lớn số 1 có 4 chữ số là 9999. Số chẵn bự nhất có một chữ số là 8. (0.25 điểm).

Tích đề nghị tìm là: 9999 x 8 = 79992 (0.25 điểm)

b) (61273 + 27981 – 2981 – 3273) x (9 x 4 – 36) (0.25 điểm)

= (61273 + 27981 – 2981 – 3273) x 0 = 0 (0.25 điểm).

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 2

Câu 1: Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

a) Số ngay lập tức sau của 39 999 là:

A. 40 000

B. 40 998

C. 39 998

D. 40 100

b) Số khủng nhất trong những số: 8 576; 8 756; 8 765; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

Câu 2: hình vuông vắn có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 36cm²

B. 81cm

C. 81cm²

D. 36cm

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD gồm chiều lâu năm 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm. Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. 20 cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

a) 3250 – 324

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672 : 6

Câu 5: Khoanh vào tác dụng đúng:

Số tương thích cần điền vào nơi chấm để 6m 7cm = …… cm là:

A. 67

B. 607 cm

C. 670

D. 607

Câu 6. Tìm kiếm x:

a) x – 357 = 4 236

b) x : 7 = 4214

Câu 7: Viết các số: 6 022; 6 202; 6 220; 6 002 theo đồ vật tự từ to đến nhỏ bé là:

…………………………………………………………….

Câu 8: một đội nhóm công nhân yêu cầu sửa quãng con đường dài 4 215 m, đội này đã sửa được 1/3 quãng đường. Hỏi nhóm công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?

Câu 9: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng 8m, Chiều dài hơn chiều rộng lớn 13m. Chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét?

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật kia là: …………………

Câu 10: Túi trước tiên đựng được 18 kg gạo, túi lắp thêm hai đựng được cấp 3 lần túi máy nhất. Hỏi cả nhì túi đựng được toàn bộ bao nhiêu kg gạo?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 1: 1 đ

a) A; b) C

Câu 2: 1 đ Đáp án C

Câu 3: 1 đ Đáp án D

Câu 4: 1 đ

a) 3250 – 324 = 2926

b) 84 695 – 2 367 = 82328

c) 1 041 x 7 = 7287

d) 24 672 : 6 = 4112

Câu 5: 1 đ Đáp án D

Câu 6: 1 đ

a) x – 357 = 4 236

=> x = 4 236 + 357 = 4593

b) x : 7 = 4214

=> x = 4214 x 7 = 29498

Câu 7: 1 đ sản phẩm tự đúng là: 6 220; 6 202; 6 022; 6 002

Câu 8: 1 đ

Quãng con đường là: 4 215 : 3 = 1 405 (m) 0.5 đ

Quãng đường còn nên sửa là: 4 215 – 1 405 = 2 810 (m) 0.25 đ

Đáp số: 2 810 m

Câu 9: 1 đ

Chu vi hình chữ nhật là: 58 m

Câu 10: 1 đ

Giải:

Cách 1:

Túi vật dụng hai đựng được số gạo là: 18 x 3 = 54 (kg) 0.5 đ

Cả nhị túi đựng được số gạo là: 18 + 54 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Cách 2:

Vì túi trang bị hai đựng được gấp 3 lần túi lắp thêm nhất, yêu cầu cả hai túi đựng được số gạo vội vàng 3 + 1 = 4 (lần) túi máy nhất.

Vậy cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 x 4 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 3

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu trả lời đúng: (Mức 1)

a) Số tức khắc sau của 42 099 là:

A. 42 100

B. 42 098

C. 43 099

D. 43 100

b) Số phệ nhất trong những số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

c) 1 giờ đồng hồ 15 phút = … phút

A. 115 phút

B. 615 phút

C. 65 phút

D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng 4 là đồ vật sáu. Ngày 4 mon 5 là vật dụng mấy?

A. Trang bị tư

B. Trang bị năm

C. Sản phẩm bảy

D. Nhà nhật

Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu: = (Mức 1)

a) 76 635 … 76 653

b) 18 536 … 17 698

c) 47 526 … 47 520 + 6

d) 92 569 … 92 500 + 70

Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD tất cả chiều lâu năm 6 cm, chiều rộng 4 cm. (Mức 2)

a) diện tích s của hình chữ nhật là:

A. 24 cm²

B. 24cm

C. đôi mươi cm²

D. Trăng tròn cm

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. 20cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số phù hợp điền vào khu vực chấm là: (Mức 1)

A. 1 207 dm

B. 127 dm

C. 1 270 dm

D. 1 027 dm

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

a) 27 684 + 11 023

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672 : 6

Câu 6: (1,0 điểm). Tính cực hiếm của biểu thức: (Mức 2)

a) 229 + 126 x 3 = …………………

b). (9 759 – 7 428) x 2 = ………….

Câu 7: (1,0 điểm). search x: (Mức 2)

a) x x 6 = 2 412

b) x : 3 = 1 824

Câu 8: (2,0 điểm) (Mức 3)

Một tín đồ đi ô tô trong 2 tiếng đồng hồ đi được 82 km. Hỏi vào 5 giờ tín đồ đó đi xe hơi đi được bao nhiêu kí- lô- mét?

Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng từng câu được 0,25 điểm.

a). A b). C c). D d). B

Câu 2: (1,0 điểm). Điền đúng hiệu quả mỗi dòng được 0,25 điểm.

a) 76 635 17 698 (0,25 điểm).

Xem thêm: Các Tập Hợp Số Trong Toán Học ), Các Tập Hợp Số

c) 47 526 = 47 520 + 6 (0,25 điểm).

d) 92 569 > download file để tham khảo toàn bộ Đề cương cứng ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022