Đề Kiểm Tra Cuối Năm Lớp 3

  -  

Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 tất cả đáp án bao gồm 05 đề thi Toán tất cả đáp án cùng 12 đề thi giờ đồng hồ Việt hẳn nhiên được tra cứu Đáp Án sưu tầm cùng đăng tải, giúp quý thầy cô tấn công giá quality học tập cuối kì II, các em học viên luyện tập khả năng đọc, viết, ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 3 đạt công dụng cao. Mời quý thầy cô và những em học sinh cùng tham khảo.

Bạn đang xem: đề kiểm tra cuối năm lớp 3


Nội dung: bộ đề thi học kì 2 lớp 3

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 1 Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 1 Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2 Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 3 Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 3 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 4 Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 4: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 5 Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 5 Đề thi học tập kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 - Đề 1 Ma trận câu hỏi đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 3 - Đề 1 Đáp án Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 - Đề 1 Đề thi học kì 2 môn giờ Việt lớp 3 - Đề 2 Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 - Đề 3 Đáp án Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 - Đề 3

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

1. Số 54 175 gọi là:

A. Năm tư nghìn một trăm bảy lăm.

B. Năm mươi bốn nghìn bảy trăm mười lăm.

C. Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi lăm.

D. Năm mươi tứ nghìn một trăm bảy lăm.

2. Kết quả của phép cộng 36528 + 49347 là:

A. 75865;

B. 85865;

C. 75875;

D. 85875

3. Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XI

B. XII

C. VVII

D. IIX

4. Thiết bị hai tuần này là ngày 26, thứ hai tuần trước là ngày:…

A. 19

B. 18

C. 16

D. 17

5. Gồm 40 học viên xếp thành 8 hàng phần lớn nhau. Hỏi có 15 học viên thì xếp được bao nhiêu hàng?

A. 5 hàng

B. 45 hàng

C. 3 hàng

D. 75 hàng

6. Diện tích s một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông vắn đó là bao nhiêu?

A.3 cm

B. 12 cm

C. 4 cm

D. 36 cm

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6 điểm)

1. Đặt tính rồi tính:

21628 x 3; 45603 + 12908;

15250 : 5; 67013- 23114

2. Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 8cm, chiều rộng dài 4 cm.

a, Tính chu vi hình chữ nhật đó.

b, Tính diện tích hình chữ nhật đó.

3. Bao gồm 120 cái bánh được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi 8 hộp bánh như vậy có từng nào cái bánh?

4: Hình tiếp sau đây có từng nào hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?

a,………………hình tam giác

b,………………hình tứ giác

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 1

Phần I. 1C; 2.D; 3B; 4A; 5C; 6B

Phần II.

1. Học viên tự đặt tính cùng tính ra kết quả đúng như sau:

a, 21628 x 3 = 64884

b, 45603 + 12908 = 58511

c, 15250 : 5 = 3050

d, 67013- 23114 = 43899

2. Chu vi hình chữ nhật là:

(8 + 4) x 2 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

(8 × 4) = 32(cm2 )

Đáp số: 24 cm

32 cm2

3. Từng hộp có số mẫu bánh là:

120: 5 =60 (cái bánh)

8 hộp bánh tất cả số mẫu bánh là:

8 x 60 = 420 (cái bánh)

Đáp số: 420 loại bánh

4. A, 5 hình tam giác

b, 5 hình tứ giác.

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Mỗi bài sau đây có kèm theo câu trả lời A, B, C (là đáp số, hiệu quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1. Số gồm tía mươi nghìn tám trăm linh nhì được viết là:

A. 3802

B. 30802

C. 30820

2. Số ngay thức thì trước của số 20301 là:

A. 20302

B. 20303

C. 20300

3. Cho những số sau: 43501 ; 45310 ; 43051 ; 45130 . Hàng số nào được xếp theo sản phẩm công nghệ tự từ khủng đến bé:

A. 35014 ; 45310 ; 43051 ; 45130

B. 35014 ; 43051 ; 45130 ; 45310

C. 45310 ; 45130 ; 43051 ; 35014

4. 3dm 5cm = …… cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm (…) là:

A. 350

B. 35

C. 305

5. Phần lớn tháng tất cả 31 ngày là các tháng:

A. 4 ; 6 ; 9 ; 11

B. 1; 3; 5; 6; 7; 8

C. 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12

6. Khung cửa hình vuông có cạnh 15 dm. Vậy chu vi size cửa hình vuông đó là:

A. 60 dm

B. 50 dm

C. 40 dm

Phần II.

1. Đặt tính rồi tính:

34782 + 10345 ;

65862 – 23104;

10142 x 4;

2. A.Tính: b. Tìm X, biết:

42132 + 75645 : 9 X : 4 = 12410

3. Có 1845 kilogam bột mì đựng đều trong 9 bao. Hỏi trong 5 bao như thế thì đựng bao nhiêu ki-lô-gam?

4. Có một đàn chim cất cánh ngang, tôi liền chào: “Chào 100 bạn!” Chim đầu đáp: “Chúng tôi đã mất cả đàn.”

Hỏi đàn chim đó còn lại từng nào con?

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Phần I: 1B; 2C; 3C; 4B; 5C; 6A

Phần II.

1. Đặt tính cùng tính ra công dụng như sau:

34782 + 10345 = 45127

65862 – 23104 = 42758

10142 x 4 = 40568

2. Tính ra KQ như sau

a. 42132 + (75645: 9 )

= 42132 + 8405

= 50537

b X : 4 = 12410

x = 12410 x 4

x = 49460

3. Có 1845 kg bột mì đựng đều trong 9 bao. Hỏi trong 5 bao như thế thì đựng bao nhiêu ki-lô-gam?

Số kilogam bột mì trong 1 bao là:

1845: 9 = 205 (kg)

Số kilogam bột mì trong 5 bao là:

205 x 5 = 1025 (kg)

Đáp số: 1025 ki-lô-gam

4. 0 con.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 3

PHẦN 1: Em hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng.

1. Số 54 175 gọi là:

A. Năm bốn nghìn một trăm bảy lăm.

B. Năm mươi tứ nghìn bảy trăm mười lăm.

C. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi lăm.

D. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy lăm.

2. Số ngay tắp lự sau của số 68457 là:

A. 68467;

B. 68447

C. 68456

D. 68458

3. Các số 48617; 47861; 48716; 47816 thu xếp theo vật dụng tự từ nhỏ bé đến mập là:

A. 48617; 48716; 47861; 47816

B. 47816; 47861; 48617; 48716

C. 48617; 48716; 47816; 47861

D. 48716; 48617; 47861; 47816

4. Số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số là:

A. 11000

B. 10100

C. 10010

D. 10001

5. Hiệu quả của phép cùng 36528+ 49347 là:

A. 75865

B. 85865

C. 75875

D. 85875

6. Giá trị của biểu thức (98725 – 87561) x 3 là:

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

7. Thứ tứ tuần này là ngày 26, sản phẩm công nghệ tư tuần trước là ngày:

A. 19

B. 18

C. 16

D. 17

8. Số 12 được viết bằng văn bản số La Mã là:

A. XI

B. XII

C. VVII

D. IIX

9. 8 hộp bút chì giống hệt có 96 cái cây bút chì. Hỏi 6 hộp như thế có bao nhiêu cái bút chì?

A. 18 cái.

B. 12 cái.

C. 72 cái.

D. 62 cái.

10. Diện tích s một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?

A. 3 cm

B. 12 cm

C. 4 cm

D. 36 cm

11. Hình sau đây có bao nhiêu hình tam giác, từng nào hình tứ giác?

A. 4 hình tam giác, 5 hình tứ giác

B. 4 hình tam giác, 4 hình tứ giác

C. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác

D. 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác

PHẦN 2 TỰ LUẬN:

1. Đặt tính rồi tính:

21628 x 3

45603 + 12908

15250 : 5

67013 - 23114

2. Một người đi bộ trong 6 phút đi được 480 m. Hỏi vào 9 phút fan đó đi được từng nào mét đường? (Quãng đường trong mỗi phút đi hầu hết như nhau).

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 3

Phần I: 1C; 2D; 3B; 4D; 5A; 6C; 7A; 8B; 9C; 10B; 11D;

Phần II.

1. HS để tính cùng tính đúng

21628 x 3 = 64884

15250: 5 = 3050

45603 + 12908 = 32695

67013- 23114 = 43899

2. Bài giải

Mỗi phút người đó đi được số mét là:

480: 6 = 80 (m)

Trong 9 phút fan đó đi dạo được số mét là:

80 x 9 = 720 (m)

Đáp số :720 m

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 4

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào vần âm A, B, C hoặc D đặt trước kết quả đúng:

Bài 1: (1 điểm)

a. Số tức tốc trước của số 42840 là:

A. 42841

B. 42830

C. 42839

D. 43850

b. Số tức thời sau của số 65939 là:

A. 65929

B. 65940

C. 65941

D. 65938

Bài 2: (1 điểm)

a. Vết >,

B. 2

B. 63 cm2

C. 80 cm2

D. 18 cm2

b) một trong những chia cho 9 dư 3, Vậy số đó phân chia cho 3 dư mấy?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

Phần II: từ bỏ luận (4 điểm)

Bài 1: (1 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 35864 + 32678

b) 87980 – 46879

c) 10857 x 3

d) 79194 : 2

Bài 2: search X: (1 điểm):

a) 32456 + X = 79896

b) X x 5 = 75460

Bài 3: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn là 7dm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật đó ? (2 điểm)

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 4:

Phần I: Trắc Nghiệm (6 điểm) mối phép tính đúng 0,5 điểm

Bài 1a

Bài 1b

Bài 2a

Bài 2b

Bài 4b

Bài 5a

Bài 5b

Bài 6a

Bài 6b

C

B

A

D

D

D

B

B

A

Bài 3: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) 14 x 3 : 7 = 6 <.Đ.>

175 – ( 30 + 20) = 120 <.S.>

b/ Số phù hợp điền vào địa điểm chấm của 1 giờ 15 phút = ….. Phút là:

70 <.S.> 75 <.Đ.>

90 <.S.> 60 <.S.>

Bài 4: (1 điểm)

a/ Hình vẽ dưới đây có:

8 góc vuông. 0.25 điểm 6 hình tứ giác. 0,25 điểm

Phần II : từ bỏ luận (4 điểm)

Bài 1: mọt phép tính đúng 0,25 điểm

a) 68542

b) 41101

c) 32571

d) 39597

Bài 2 (1 điểm): kiếm tìm X: côn trùng phép tính đúng 0,5 điểm

a) 32456 + X =79896

X = 79896 – 32456

X = 47440

b) X x 5 = 75460

X = 75460 : 5

X = 15092

Bài 3:

Bài giải

Chiều lâu năm là:

7 x 4 = 28( dm) 0,25 điểm

Chu vi hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

(28 + 7) x 2= 70 (dm) 0,5đ điểm

Diện tích hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

28 x 7 = 196 (dm2) 0,5đ điểm

Đáp số: Chu vi: 70 dm 0,25đ điểm

Diện tích: 196 dm2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 5

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng:

1. 5m 8cm = … cm? Số thích hợp để viết vào khu vực chấm là:

A. 508

B. 58

C. 580

D. 5008

2. Phòng trên tất cả 48 quyển sách, ngăn dưới gồm 8 quyển sách. Số sách ở chống trên gấp mấy lần số sách ở chống dưới?

A. 8 lần

B. 6 lần

C. 40 lần

D. 56 lần

3. Chu vi của hình vuông có cạnh 6cm là:

A. 12cm

B. 24

C. 24 cm

D. 28cm

4. Số lớn nhất có 3 chữ số khác biệt là:

A. 999

B. 897

C. 987

D. 998

5. Tất cả 16 con gà mái với 4 bé gà trống. Hỏi số con gà mái hơn gà trống mấy con?

A. 4 lần

B. 12 con

C. Trăng tròn con

D. 4 con

6. Hình mẫu vẽ bên bao gồm mấy góc vuông:

A. 2 góc vuông

B. 3 góc vuông

C. 4 góc vuông

D. 5 góc vuông

7. 1/5 của 60 phút là:

A. 12 phút

B. 15 phút

C. 10 phút

8. Số dư vào phép phân tách 39: 5 là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

PHẦN II: TỰ LUẬN

1. Đặt tính rồi tính

105 x 6

754 – 265

972 : 6

839 : 7

2. Tìm X biết:

a. 426 – X = 354

b. (X + 32) : 4 = 73

3. Một shop có 114 m vải vóc hoa. Shop đã bán được 1/6 số vải đó. Hỏi cửa hàng còn lại từng nào mét vải vóc hoa?

4. tìm hiệu của số lớn số 1 có 3 chữ số nhưng mà tổng cha chữ số ấy bằng 17 cùng với số bé dại nhất có tía chữ số mà lại tổng ba chữ số ấy bởi 9.

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 5

I. Trắc nghiệm

1. A. 508;

2. B. 6 lần;

3. C. 24 cm;

4. C. 987;

5. B. 12 con;

6. D. 5 góc vuông;

7. A .12 phút;

8. D. 4;

II. Tự luận

1. 630; 162; 119 dư 6

2. tra cứu x

a. 426 – X = 354

x= 426 – 354

x = 72

b. (X + 32) : 4 = 73

x + 32 = 73 x 4

x + 32 = 292

x = 292 – 32

x = 260

3. cửa hàng đã bán được số m vải vóc hoa là: 114 : 6 = 19 (m)

Cửa hàng còn sót lại số mét vải vóc hoa là: 114 – 19 = 95 (m)

Đáp số: 95 m vải hoa

4. Số lớn nhất có 3 chữ số cơ mà tổng cha chữ số ấy bằng 17 là 980

Số nhỏ tuổi nhất có tía chữ số nhưng mà tổng cha chữ số ấy bằng 9 là 108

Hiệu của bọn chúng là:

980 – 108 = 872

Đáp số: 872.

Đề thi học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 - Đề 1

A. Bài kiểm tra Đọc, Nghe với Nói – kiến thức tiếng Việt (10 điểm – 35 phút)

I. Đọc thành giờ đồng hồ (4 điểm)

- gia sư tự lựa chọn cho học sinh đọc một quãng trích trong bài bác Tập đọc đang học vào SGK giờ đồng hồ Việt 3, tập 2 cùng trả lời câu hỏi hoặc hiểu một đoạn văn tương thích ở ngoại trừ SGK.

II. Đọc hiểu và kiến thức và kỹ năng tiếng Việt (6 điểm)

Đọc bài sau và triển khai các yêu mong nêu ở dưới:

Nhím bé kết bạn

Trong một khu rừng nọ tất cả một chú Nhím chỉ sinh sống một mình, cực kỳ nhút nhát phải chú không quen biết bất cứ một con vật nào không giống sống trong rừng.

Vào một buổi sáng đẹp trời, nhím con đi tìm quả nhằm ăn. Bỗng nhiên một chú Sóc dancing tới và nói:

Chào bạn! Tôi rất vui hạnh phúc được chạm chán bạn.

Nhím con bối rối nhìn Sóc, rồi xoay đầu chạy chốn vào trong 1 bụi cây. Nó cuộn tròn fan lại mà vẫn run vày sợ.

Ngày mon trôi qua, những chiếc lá bên trên cây ban đầu chuyển màu và rụng xuống. Nhím con ra quyết định phải nhanh chóng tìm một nơi an toàn và ấm cúng để trú đông.

Trời càng ngày lạnh hơn. Một hôm nhím con đang đi tìm kiếm nơi trú đông thì trời đổ mưa. Nhím run sợ cắm đầu chạy.

Bỗng nó lao vào một đụn lá. Nó chợt phân biệt sau đụn lá là một cái hang “Chào bạn!”. Một giọng ngái ngủ của một chú nhím khác cất lên. Nhím nhỏ vô thuộc ngạc nhiên.

Sau khi trấn tĩnh lại. Nhím nhỏ bẽn lẽn hỏi:

Tên các bạn là gì?

Tôi là Nhím Nhí.

Nhím bé run run nói: “Tôi xin lỗi bạn, tôi ko biết đây là nhà bạn của bạn”.

Nhím nhí nói: “Không có hề gì. Thế bạn đã sở hữu nhà trú đông chưa? Tôi ước ao mời chúng ta ở lại bới tôi qua mùa đông. Tôi ở đây 1 mình buồn lắm.

Nhím con e dè nhận lời với cảm ơn lòng tốt của bạn. Cả nhị thu dọn và trang trí vị trí ở gọn đẹp.

Chúng khôn xiết vui vì chưa phải sống một mình trong mùa đông gió lạnh.

Trần Thị Ngọc Trâm

Em trả lời câu hỏi, làm bài tập theo một trong các hai giải pháp sau:

- Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời mà em chọn.

- Viết ý kiến của em vào khu vực trống.

1. Bởi vì sao Nhím nhỏ lại lạ lẫm biết bất kỳ loài vật dụng nào vào rừng? (M1-0,5 điểm)

A. Bởi vì Nhím rất xấu nên không người nào chơi cùng.

B. Bởi Nhím chỉ sinh sống trong nhà, không ra bên ngoài bao giờ.

C. Vì Nhím sinh sống một mình, không có bất kì ai thân thiết.

D. Vày Nhím nhút nhát, luôn rụt rè, sợ sệt.

2. Ba cụ thể nào bên dưới đây cho biết thêm Nhím bé rất nhút nhát? (M1-0,5 điểm)

A. Lúc được Sóc chào, Nhím chạy trốn vào lớp bụi cây, cuộn tròn fan lo sợ.

B. Ngày đông đến, Nhím nhanh chóng tìm một nơi bình yên và êm ấm để trú rét.

C. Thấy trời hốt nhiên đổ mưa, Nhím thấp thỏm cắm đầu chạy.

D. Nhím con gật đầu ở lại trú đông cùng với Nhím Nhí.

3. Vị sao Nhím Nhí mời Nhím nhỏ ở lại với mình qua mùa Đông? (M2-0,5 điểm)

A. Vì chưng Nhím Nhí ở 1 mình rất buồn.

B. Do Nhím Nhí biết Nhím con chưa xuất hiện nhà trú đông.

C. Vì chưng Nhím Nhí cùng Nhím nhỏ là bạn thân.

D. Vì chưng Nhím Nhí biết Nhím nhỏ ở 1 mình rất buồn.

4. Nhím bé cảm thấy ra sao khi ở thuộc Nhím Nhí? (M2-0,5 điểm)

A. Nhím nhỏ cảm thấy siêu vui khi có bạn.

B. Nhím nhỏ cảm thấy yên trung tâm khi được bảo vệ.

C. Nhím nhỏ vẫn cảm thấy lo sợ.

D. Nhím nhỏ vẫn cảm thấy bi thảm lắm.

5. Mẩu chuyện cho em bài học kinh nghiệm gì? (M3-1,0 điểm)..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Xem thêm: Đề Thi Giữa Học Kì 1 Toán 8 Môn Toán, Đề Thi Giữa Hk1 Toán 8

..................................................................................................................................

6. Lớp học của em tất cả một bạn mới sóng ngắn khác chuyển đến. Để giúp đỡ bạn hoà nhập với chúng ta trong lớp, em sẽ làm gì? (M4-1,0 điểm)..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

7. Vệt hai chấm trong đoạn văn sau dùng để triển khai gì? (M2-0,5 điểm)

Nhím bé bẽn lẽn hỏi:

- Tên các bạn là gì?

- Tôi là Nhím Nhí.

A. đánh tiếng lời giải thích cho một sự việc.

B. Báo hiệu tiếng nói của nhân vật.

C. đánh tiếng phần chú thích.

D. Thông báo từ ngữ được dùng với nghĩa quánh biệt.

8. gạch men dưới thành phần trả lời cho thắc mắc “Vì sao” vào câu bên dưới đây. (M1-0,5 điểm)

“Nhím nhỏ và Nhím Nhí khôn xiết vui vày chúng không hẳn sống 1 mình suốt mùa đông giá lạnh.”

9. Viết 1 câu sử dụng giải pháp nhân hoá nhằm nói về: (M3-1,0 điểm)

a) loại lá:

b) thai trời:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Ma trận thắc mắc đề bình chọn Tiếng Việt lớp 3 - Đề 1

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Đọc đọc văn

bản

Số câu

2

2

1

1

6

Câu số

1-2

3-4

5

6

2

Kiến thức tiếng

Việt

Số câu

1

1

1

3

Câu số

7

8

9

Tổng số câu

3

2

1

2

1

9

B. Bài bác kiểm tra viết (10 điểm)

I. Bao gồm tả nghe – viết (4 điểm – 15 phút)

Lao xao

Giời chớm hè. Cây cỏ um tùm. Cả xã thơm. Cây hoa lan nở hoa trắng xóa. Hoa dẻ từng chùm mảnh dẻ. Hoa móng rồng béo tròn thơm như mùi mít chín ở góc vườn ông Tuyên. Ong vàng, ong vò vẽ, ong mật tiến công lộn nhau nhằm hút mật ở hoa. Bọn chúng đuổi cả bướm. Bướm thánh thiện bỏ địa điểm lao xao. Từng lũ rủ nhau âm thầm bay đi.

(Duy Khán)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

II. Tập có tác dụng văn (6 điểm – 35 phút)

Kể về một ngày hội mà em đã tận mắt chứng kiến hoặc tham gia.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn giờ Việt lớp 3 - Đề 1

A. Chất vấn đọc (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng (4 điểm)

II. Đọc đọc và kỹ năng tiếng Việt (6 điểm)

1. Chọn câu vấn đáp D: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác D: 0 điểm

2. Chọn cả 3 câu vấn đáp A, B, C: 0,5 điểm; câu vấn đáp khác: 0 điểm

3. Lựa chọn câu vấn đáp A: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác A: 0 điểm

4. Lựa chọn câu trả lời A: 0,5 điểm; lựa chọn câu trả lời khác A: 0 điểm

5. Gợi ý:

Cuộc sống rất cần được có bằng hữu để quan lại tâm, trợ giúp nhau lúc cực nhọc khăn. Trường hợp chỉ sống một mình, xa rời đồng các loại thì lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, sợ hãi hãi.

6. Gợi ý:

Để giúp đỡ bạn không bỡ ngỡ, rụt rè trước các bạn mới, em sẽ nói chuyện với các bạn để các bạn cởi mở hơn, rủ chúng ta tham gia các hoạt động vui chơi của trường, lớp, các hoạt động ngoại khoá,…

7. Chọn câu vấn đáp B: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác B: 0 điểm

8. Trả lời đúng: 0,5 điểm; trả lời khác: 0 điểm

Gợi ý:

“Nhím bé và Nhím Nhí khôn cùng vui bởi vì chúng chưa hẳn sống một mình suốt mùa đông giá lạnh.”

9.- Viết câu theo yêu cầu: 1,0 điểm (mỗi ý 0,5 điểm)

- Viết được câu theo yêu cầu nhưng sử dụng từ chưa chủ yếu xác: 0,5 điểm (mỗi ý 0,25 điểm)

- ko viết được câu: 0 điểm

Gợi ý:

a) Gió thu xào xạc, từng dòng lá rủ nhau tiến công võng xuống phương diện đất.

b) khung trời đêm mặc loại áo sẫm đính dày đặc những ngôi sao 5 cánh lấp lánh.

B. Kiểm soát viết

I. Bao gồm tả nghe – viết (4 điểm)

II. Tập làm cho văn (6 điểm)

Tham khảo:

Hàng năm, cứ sau đầu năm Nguyên Đán xã em lại mở liên hoan tiệc tùng Đền Voi Phục. Hội được tổ chức tại sân đền, người từ tứ phương về dự hội đông như nước chảy, mọi tín đồ đều trong xiêm y rất đẹp. Những người trong đội nghi thức khoác lễ phục truyền thống lịch sử của làng. Không khí của tiệc tùng, lễ hội rất trang nghiêm với quang cảnh được trang hoàng khôn xiết đẹp với cờ ngũ nhan sắc tung bay trước gió. Bắt đầu là lễ thắp hương đọc văn tế, kế tiếp là lễ rước Thánh đi du xuân. Kiệu của Thánh đi mang đến đâu, trống giong cờ mở đến đó. Mọi tín đồ vừa theo kiệu Thánh vừa lễ. Con trẻ con, fan lớn cố kỉnh phiên nhau chui qua kiệu Thánh để mong ước Thánh ban cho nhiều điều giỏi lành cho cả năm. Có những khi kiệu của Thánh tự nhiên quay vòng tròn, em nghe người lớn nói đó là hầu hết lúc Thánh vui. Em vô cùng thích dịp được chui qua kiệu Thánh vừa vui lại vừa được Thánh phù trì cho trẻ trung và tràn đầy năng lượng học giỏi, ngoan ngoãn. Tiệc tùng được diễn ra từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều thì kết thúc. Em siêu thích được tham tham dự các buổi tiệc truyền thống của làng. Đó cũng là nét xin xắn truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc bản địa của quê hương.

(Sưu tầm)

Đề thi học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 - Đề 2

Thời gian 40 phút

Điểm

Nhận xét của giáo viên

Đề bài:

I. ĐỌC:

A / Đọc thành giờ : (6 điểm)

B/ Đọc âm thầm (4 điểm). Đọc thì thầm đoạn văn sau:

Về mùa xuân,khi mưa phùn và sương nhanh chóng lẫn vào nhau không phân biệt được thì cây gạo ngoại trừ cổng chùa,lối vào chợ quê,bắt đầu bật ra các chiếc hoa đỏ hồng. Hoa gạo có tác dụng sáng bừng lên một góc trời quê, tiếng lũ sáo về ríu ran như một cái chợ vừa mở, như 1 lớp học vừa tan, như một buổi dân ca tiệc tùng, lễ hội sắp bắt đầu...Nghe nó cơ mà xốn xang mãi ko chán. Chúng chuyện trò râm ran, chắc rằng mỗi con đều có câu chuyện riêng của mình, giữ lại mãi trong tâm nay mới được thổ lộ cùng các bạn bè,nên ai cũng nói, ai ai cũng lắm lời, bỏ mặc bạn bao gồm lắng nghe tốt không.

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Cây gạo nở hoa vào mùa nào?

A . Mùa xuân.

B . Mùa thu.

C . Mùa hè.

2. Phần đa từ ngữ như thế nào nói lên cây gạo làm đổi khác khung cảnh buôn bản quê?

A. Bật ra những chiếc hoa đỏ hồng

B . Có tác dụng sáng bừng lên một góc trời quê

C . Toàn bộ những từ ngữ nêu vào 2 câu trả lời trên.

3 . Khi cây gạo ra hoa, chủng loại chim như thế nào về tụ hội đông vui?

A. Chim én

B. Chim sáo

C. Nhiều loài chim

4.Tiếng bầy chim về chat chit với nhau được người sáng tác so sánh với gần như gì?

A, một chiếc chợ vừa mở.

B. Một lớp học vừa tan, như một trong những buổi dân ca tiệc tùng sắp bắt đầu .

C. Toàn bộ những điều nêu trong 2 câu trả lời trên

II. Chất vấn viết (10 điểm)

A/ Viết bao gồm tả: (5 điểm)

Nhớ- viết: Chú sinh sống bên bác Hồ (2 khổ thơ đầu )

B. Tập làm cho văn: (5 điểm) Em hãy viết một đoạn văn ngắn tự 7 mang lại 10 câu nói về việc xuất sắc em đã làm cho để đảm bảo an toàn môi trường.

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

Đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 - Đề 3

Điểm

Lời phê của giáo viên

A - Đọc thầm và làm bài xích tập:

Đọc thầm bài: «Cây gạo» (sách GK giờ đồng hồ Việt lớp 3, tập II, trang 144). Phụ thuộc vào nội dung bài xích đọc, khoanh vào trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: mục tiêu chính của bài văn bên trên là tả sự trang bị nào?

a. Tả cây gạo.

b. Tả chim.

c. Tả cả cây gạo và chim.

Câu 2: bài văn tả cây gạo vào thời gian nào?

a. Vào mùa hoa.

b. Vào mùa xuân.

c. Vào 2 mùa kế tiếp nhau .

Câu 3: bài bác văn trên gồm mấy hình hình ảnh so sánh?

a. 1 hình hình ảnh .

Đó là : ………………………………

b. 2 hình hình ảnh .

Đó là : ………….……………………

c. 3 hình hình ảnh .

Đó là : ……………………………….

Câu 4: phần đông sự vật dụng nào trong khúc văn bên trên được nhân hóa?

a. Chỉ bao gồm cây gạo được nhân hóa.

b. Chỉ gồm cây gạo cùng chim chóc được nhân hóa.

c. Cả cây gạo, chim chóc và nhỏ đò phần đông được nhân hóa.

Câu 5: gạch chân thành phần trả lời cho thắc mắc “bằng gì” vào câu văn sau:

Hằng ngày, Lan đi học bằng xe cộ đạp.

II. Bình chọn viết .

1 . Bao gồm tả : Nghe – viết: bài bác “Mưa” vào SGK tiếng Việt 3 tập 2 trang 134.

2. Tập làm văn .

Đề bài xích : Viết một đoạn văn ngắn từ 7 cho 10 câu, kể về một trong những buổi lao đụng ở trường, lớp em.

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

Đáp án Đề thi học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 - Đề 3

A. PHẦN ĐỌC.

I. Đọc thành giờ (5 điểm)

- thầy giáo kiểm tra trong số tiết ôn tập (mỗi hôm kiểm soát từ 5-10 em).

- cô giáo ghi tên các bài tập đọc với học ở trong lòng, viết số trang (các bài bác từ tuần 27 mang đến tuần 34) vào phiếu để học sinh bốc thăm. Học sinh đọc hoàn thành giáo viên nêu câu hỏi gắn cùng với nội dung bài bác đọc để học sinh trả lời.

- học viên phát âm rõ, đúng mực và trôi chảy, tốc độ khoảng 70 tiếng/1 phút. Biết ngắt nghỉ hơi sau dấu câu, giữa các cụm tự (4 điểm). Trả lời thắc mắc đúng 1 điểm.

- Nếu học sinh đọc không đạt các yêu ước trên, giáo viên nhờ vào khả năng của học viên lớp mình nhưng chấm điểm mang đến phù hợp.

- với những học sinh không đạt yêu cầu, giáo viên đến về công ty luyện phát âm để chất vấn lại

II. Đọc thầm cùng làm bài bác tập (5 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm

- Câu 1: ý a - Câu 2: ý c

- Câu 3: ý c (3 hình ảnh)

1. Cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ

2. Hàng ngàn bông hoa là hàng chục ngàn ngọn lửa hồng tươi.

3. Hàng vạn búp nõn là hàng vạn ánh nến vào xanh.

- Câu 4: ý b

- Câu 5: bởi xe đạp

B- PHẦN VIẾT

I. Bao gồm tả: (Nghe - viết) Bài: MƯA (5 điểm )

(Viết: bố khổ thơ đầu - TV 3 tập 2 trang 134)

- Viết đúng bao gồm tả, trình diễn đúng, sạch sẽ sẽ, chữ viết ví dụ (5 điểm)

- Viết không đúng phụ âm đầu, vần, thanh, tiếng, từng lỗi không nên trừ (0,25 điểm)

- trình diễn bài bẩn trừ (0,5 điểm)

II. Tập làm cho văn: - học viên viết thành một đoạn văn ngắn khoảng tầm 7 cho 10 câu.

Giới thiệu được buổi lao hễ (1đ); đề cập được các buổi giao lưu của buổi lao cồn (3đ); Nêu được tác dụng hoặc cảm nghỉ của chính bản thân mình về buổi lao động (1đ). Tùy thuộc vào mức độ làm bài của HS giáo viên cho điểm phù hợp.

Xem thêm: Điện Trở Quang Trở - Nguyên Tắc Hoạt Động Của Quang Điện Trở Dựa Vào

Bài mẫu:

Em thấy việc đảm bảo an toàn môi trường rất nên thiết, vì mang đến sức khỏe khoắn cho những người chính vì vậy lớp em sẽ chọn công việc tổng dọn dẹp lớp học. Vào chiều đồ vật sáu lớp em bắt đầu. Để làm việc tốt lớp em đã chuẩn bị khẩu trang, giẻ lau, chổi.... Giáo viên giao trách nhiệm cho từng tổ, từng bạn rất chi tiết tỉ mỉ. Chúng ta nam khỏe bắt buộc cô giáo giao trọng trách kê bàn ghế, quét mạng nhện. Còn các nữ giới thì làm các bước nhặt rác, lau bảng. Em được gia sư phân công vệ sinh bảng. Đầu tiên em đi vò khăn rồi trở lại lớp để lau bảng. Em vệ sinh từ bảng này mang lại bảng không giống cho thật sạch sẽ để cô khen. Buổi lao hễ rất mệt tuy thế lại thiệt vui, em nhìn mặt bạn nào cũng đỏ bừng, các giọt mồ hôi nhễ nhãi. Khi cô hiệu trưởng lao vào lớp em, cô khôn cùng khen làm cho cô nhà nhiệm rất vui lòng nên cả lớp em mỗi người được thưởng điểm. Chưa đầy một tiếng đồng hồ thời trang lớp em sẽ xong. Em siêu tự hào về lớp học tập của mình.

Ngoài bộ đề thi học kì 2 lớp 3 tất cả đáp án trên. Những em gồm thể bài viết liên quan nhiều đề thi tuyệt và chất lượng, các dạng toán cải thiện hay với khó dành cho các em lớp 3 hoặc những bài tập nâng cấp Tiếng Việt 3 và bài bác tập nâng cấp Toán 3 cơ mà Tìm Đáp Án đang đăng tải. Chúc những em học tập tốt!