Just a moment

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách new (60 đề) - kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế

Để học giỏi môn Toán lớp 2, phần dưới đây là Top 60 Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 năm học 2022 - 2023 chọn lọc, gồm đáp án của ba cuốn sách mới Kết nối học thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo. Hi vọng với cỗ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn luyện và ăn điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 2.

Bạn đang xem: Just a moment

Mục lục Đề thi Toán 2 học kì 1


Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học tập kì 1 - kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số 59 gọi là:

A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 mon 12 năm 2019 là máy Ba. Ngày trước tiên của năm 2020 là sản phẩm công nghệ mấy?

A. đồ vật Hai B. đồ vật Ba C. đồ vật Tư D. thứ Năm

Câu 3: Số lớn nhất có 2 chữ số khác biệt là: (M2)

A. 99 B. 89 C.98 D.100

Câu 4: 92 bởi tổng của hai số nào trong của cặp số sau đây?

A. 32 với 50 B. 55 và 47 C. 37 và 55 D. 55 với 47


Câu 5: Hình vẽ tiếp sau đây có từng nào tứ giác?

*

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 6: An gồm 8 viên bi. Hùng có khá nhiều hơn An 2 viên bi. Hỏi Hùng gồm bao nhiêu viên bi?

A. 6 viên bi B. 10 viên bi C. 11 viên bi D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

36 + 47 100 – 65 47 + 37 94 – 57

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): tìm kiếm y

a. 37 + y = 81 b. 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một quần thể vườn gồm 100 cây đào, sau khoản thời gian bán đi một trong những cây đào thì quần thể vườn sót lại 37 cây đào. Hỏi đã cung cấp bao nhiêu cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................


Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một quãng thẳng vào hình bên để có một hình tam giác cùng 2 hình tứ giác. Đọc tên các hình đó?

*

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Từ luận

Câu 1: học viên đặt tính theo hàng dọc

36 + 47 = 83 100 – 65 = 35 47 + 37 = 84 94 – 57 = 37

Câu 2: 

a) 37 + y = 81

y = 81 – 37 

y = 44

b) 63 – y = 25 – 8

63 – y = 17

y = 63 – 17 

y = 46

Câu 3: 

Khu sân vườn đã buôn bán số cây đào là:

100 – 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào

Câu 4: Vẽ thêm một quãng thẳng vào hình bên để có một hình tam giác với 2 hình tứ giác

*
 

Hình tam giác là: ADE

Hình tứ giác là: BCDE

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi học tập kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước tác dụng đúng.

Câu 1: Số lớn số 1 có nhì chữ số là: 

A. 100 B. 99 C. 90 D. 98 

Câu 2: Điền dấu(, =) thích hợp vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7 

A. B. > C. = D. không điền được

Câu 3: Điền số tương thích vào ô trống: ☐ – 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? 

1 giờ chiều giỏi …..giờ

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5: Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? 

A.

Xem thêm: Bài Viết Về "Gương Người Tốt, Bài Dự Thi Viết Về Gương Người Tốt, Việc Tốt

1 B. 2

C. 3 D. 4

*

Câu 6: kết quả của phép tính: 36 + 28 – 14 là: 

A. 54 B. 50 C. 40 D. 14

Phần 2: từ luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 26 + 29 b) 41 – 27

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) tìm kiếm x 

a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Mai bao gồm 35 bông hoa, Lan có ít hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan tất cả bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phép trừ bao gồm số bị trừ, số trừ cùng hiệu bởi nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Từ luận

Câu 1: học viên đặt tính sản phẩm dọc cùng tính kết quả:

a) 26 + 29 = 55 b) 41 – 27 = 14

Câu 2: Tìm x: 

a) 

x + 18 = 60

x = 60 – 18

x = 42

b) 

 – 29 = 34 + 12

x – 29 = 46

x = 46 + 29 

x = 75

Câu 3: 

Lan có số bông hoa là: 

35 – 8 = 27 (bông hoa)

Đáp số: 27 bông hoa

Câu 4: 

Phép trừ gồm số bị trừ, số trừ với hiệu cân nhau là: 0 – 0 = 0.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước tác dụng đúng:

Câu 1: Số tức tốc trước của 69 là:

A. 68 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 2: bên trên hình bên gồm mấy hình tứ giác?

*
 

A. 2 hình tứ giác B. 3 hình tứ giác C. 4 hình tứ giác D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

A. 40cm B. 5cm C. 50cm D. 70cm

Câu 4: Điền số thích hợp vào khu vực chấm:

17 + 25 A. 42 B. 47 C. 44 D. 50

Câu 5: 1 ngày có …. Giờ?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 6: Mai có 16 chiếc kẹo, Mai có tương đối nhiều hơn chị Lan 5 chiếc. Hỏi chị Lan bao gồm bao nhiêu dòng kẹo?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 11

Câu 7: Ngày đôi mươi tháng 11 là thiết bị hai. Vậy ngày 25 tháng 11 là máy mấy?

A. sản phẩm tư B. lắp thêm năm C. vật dụng sáu D. trang bị bảy

II. Trường đoản cú luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a) 56 + 1927 + 9
b) 96 – 5864 – 9

Câu 2: (1,5đ) search x

a) x + 25 = 50b) x – 17 = 49c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 

*

Câu 4: (1,0đ) Giải bài bác toán

Năm nay tuổi của ông là số tròn chục lớn số 1 có nhị chữ số, ông hơn bà 9 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Từ luận

Câu 1: học sinh đặt tính theo sản phẩm dọc

a) 56 + 19 = 7527 + 9 = 36
b) 96 – 58 = 3864 – 9 = 55

Câu 2: tra cứu x

a) x + 25 = 50

x = 50 – 25 

x = 25

b) x – 17 = 49 

x = 49 + 17 

x = 66

c) 51 – x = 27

x = 51 – 27

x = 24

Câu 3:

*

Câu 4:

Số tròn chục lớn số 1 có 2 chữ số là số 90

Tuổi của ông là: 90 tuổi.

Tuổi của bà là: 

90 – 9 = 81 (tuổi)

Đáp số: 81 tuổi.

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 1 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Top 10 Đề thi Toán lớp 2 giữa kì 1 bao gồm đáp án

Top 10 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 tất cả đáp ánGiới thiệu kênh Youtube thutrang.edu.vn


Đã có phầm mềm thutrang.edu.vn trên điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Download ngay vận dụng trên android và iOS.

*

*

Loạt bài xích Đề thi Toán, tiếng Việt lớp 2 tất cả đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán 2, giờ Việt 2.

Xem thêm: Đáp Án Đề Minh Họa Lý 2018 Môn Vật Lý, Đáp Án Chi Tiết Đề Thi Minh Họa 2018 Môn Vật Lý

Nếu thấy hay, hãy khích lệ và chia sẻ nhé! Các bình luận không tương xứng với nội quy bình luận trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.