48 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 2

  -  

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường (Kèm đáp án) năm học 2022-2023, bao hàm các đề thi, tất cả kèm theo cả câu trả lời để học viên ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm mục tiêu đạt tác dụng tốt nhất đến kì thi cuối kì I. Mời các em tham khảo.

Bạn đang xem: 48 đề thi học kì 1 môn toán lớp 2

Lưu ý: Do Đề thi cuối kì 1 Toán lớp 2 KNTT bao hàm nhiều đề thi buộc phải có dung tích quá nặng, mời các em học viên và thầy cô cài đặt file word về máy để xem không hề thiếu nội dung. 


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022-2023

I. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường số 1II. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống số 2III. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường số 3

I. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày số 1

1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách kết nối tri thức

Mạch KT-KN

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số cùng phép tính:

- Biết viết, so sánh những số trong phạm vi 100.

- Cộng, trừ ko nhớ và gồm nhớ trong phạm vi 100.

Số câu

2

2

1

2

4

3

Câu số

1, 2

3, 5

8

9, 10

Số điểm

1,0

2,0

2,0

2,0

3,0

4,0

2. Hình học cùng đo lường:

- phân biệt được hình tứ giác.

- Biết ngày, tiếng và đơn vị chức năng đo độ dài, khối lượng.

Số câu

1

1

1

3

Câu số

6

4

7

Số điểm

1,0

1,0

1,0

3,0

Tổng

Số câu

3

3

1

1

2

7

3

Số điểm

2,0

3,0

2,0

1,0

2,0

6,0

4,0


2. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống

TRƯỜNG TH

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2022-2023

Môn: Toán - Lớp.......

(Thời gian: 35 phút, ko kể thời gian giao đề)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào chữ chiếc đặt trước câu trả lời đúng. (Từ câu 1 mang đến câu 4)

Câu 1: (0,5 điểm) Kết quả của phép tính: 52 + 25 = ......

A. 65 B. 67 C. 75 D. 77

Câu 2: (0,5 điểm) Hiệu của 42 - 22 là:

A. 40 B. 30 C. 20 D.10

Câu 3: (1 điểm) 50 + 24 … đôi mươi + 56. Dấu đề nghị điền vào vị trí chấm là:

A. C. =

Câu 4: (1 điểm) vào hình mặt có:

A. 2 hình tứ giác

B. 3 hình tứ giác

C. 4 hình tứ giác

D. 5 hình tứ giác

Câu 5: (1 điểm) Điền số thích hợp vào nơi chấm.

a) Số nhỏ nhất có hai chữ số là: ..................................….

b) Số ngay tức thì sau số 85 là số: ................................................

Câu 6: (1 điểm) Điền số tương thích vào địa điểm chấm.

a) Một ngày có……giờ.

b) Một giờ bởi …..phút.

Câu 7: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S.

19 kg + 25 kilogam = 45 kg

61 centimet – 45 centimet = 16 cm

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính.

28 + 35 43 + 17 65 – 46 91 - 4

............................ ………………… ………………. ……………….


............................ ………………… ………………. ……………….

............................ ………………… ……………….. ……………….

Câu 9: (1 điểm) Nam bao gồm 39 viên bi. Việt có khá nhiều hơn phái nam 4 viên bi. Hỏi Việt tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài giải

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm)

Tìm hiệu của số tròn chục lớn số 1 có 2 chữ số với số mập nhất có 1 chữ số?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Phần I. Trắc nghiệm ( 6 điểm)

Câu 1- > 4:

Câu 1 (0,5 điểm)

Câu 2 (0,5 điểm)

Câu 3 (1 điểm)

Câu 4 (1 điểm)

D

C

A

B

Câu 5: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

a) Số nhỏ tuổi nhất có hai chữ số là: 10


b) Số ngay lập tức sau số 85 là số: 86

Câu 6: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

a) Một ngày gồm 24 giờ.

Xem thêm: Khi Đun Nóng Chất X Có Công Thức C3H6O2 Với Dung Dịch Nao

b) Một giờ bằng 60 phút.

Câu 7: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

19 kilogam + 25 kg = 45 kg

61 cm – 45 centimet = 16 cm

Phần II. Từ luận ( 4 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính. ( Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm)

28

43

65

91

35

17

46

4

63

60

19

87

Câu 9: (1 điểm)

Bài giải

Số viên bi của Việt là: (0,25đ)

39 + 4 = 43 (viên) (0,5đ)

Đáp số: 43 viên bi (0,25đ)

Câu 10: (1 điểm)

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là 90.

Số nhỏ nhất tất cả một chữ số là 9.

Hiệu của nhị số là 90 – 9 = 81

Đáp số: 81

II. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường số 2

1. Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách liên kết tri thức

Mạch con kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học với phép tính

Số câu

2

1

2

1

1

4

3

Câu số

1,2

7

4,5

9

10

Số điểm

2

1

2

1

1

4

3

2. Đo lường.

Số câu

1

1

1

1

Câu số

3

8

Số điểm

1

1

1

1

3. Hình học

Số câu

1

1

Câu số

6

Số điểm

1

1

Tổng số câu

4

4

2

6

4

Tổng số điểm

4

4

2

6

4

Tỉ lệ %

40%

40%

20%

60%

40%

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách liên kết tri thức

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Năm học 2022-2023

MÔN TOÁN - LỚP 2

(Thời gian làm cho bài: 40 phút không đề cập giao đề)

Họ cùng tên: …………………………………...... Lớp: 2..................

Trường Tiểu học tập .................................................................

Duyệt đề

Điểm

Lời dấn xét của giáo viên

....................................................................................................

........................................................................................................


1. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng hoặc triển khai theo yêu cầu bài.

Câu 1 (M1- 1đ)

a/ Phép tính: 5 + 7 có tác dụng là :

A. 12 B. 14 C. 16

b/ Phép tính : 16 – 7 có hiệu quả là:

A. 6 B. 9 C. 7

Câu 2 (M1- 1đ)

a/ vào phép tính : 63 – 28 = 35 , số 28 được call là:

A. Hiệu B. Số trừ C. Số bị trừ

b/ Dấu tương thích điền vào địa điểm chấm 35 + 8 … 33 là :

A. > B.

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Tháng 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tháng 12 có..... Ngày.

Ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ.............

Ngày nhà nhật sau cuối của mon 12 là ngày..................

Câu 9 (M2- 1đ) Một cửa hàng có 85 dòng xe đạp, đã bán được 27 chiếc xe đạp. Hỏi shop còn lại từng nào chiếc xe cộ đạp?

Bài giải

........................................................................................

........................................................................................

Câu 10 (M3- 1đ) Tìm hiệu của 43 với số tròn chục nhỏ tuổi nhất bao gồm hai chữ số.

Bài giải

........................................................................................

........................................................................................

3. Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách liên kết tri thức

Câu

1a

1b

2a

2b

3

4

Đáp án

A

B

B

A

C

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

Câu 5: (1 điểm) từng phép tính đúng chấm 0,25 điểm

18 + 17 = 35

8 + 12 = 20

31 - 23 = 8

68 – 64 = 4

Câu 6: (1 điểm) Vẽ đoạn thẳng AB nhiều năm 4 cm, CD dài 6 cm

HS vẽ đúng đoạn thẳng, viết được tên nhì đầu đoạn thẳng cùng viết được số đo của đoạn thẳng lên trên mặt hình. Từng câu đúng 0,5 điểm.


Câu 7: (1 điểm) từng phép tính để tính và tính chuẩn cho 0.25 điểm.

72

65

90

53

Câu 8: (1 điểm) từng ý đúng cho 0.3 điểm.

Tháng 12 có …31…. Ngày

Ngày trước tiên của mon 12 là thứ…tư……

Ngày nhà nhật sau cùng của mon 12 là ngày….26…..

Câu 9 (1 điểm)

Bài giải

Cửa hàng còn sót lại là : (0,25 điểm)

85- 27 = 58 (chiếc xe đạp) (0,5 điểm)

Đáp số: 58 chiếc xe đạp điện (0,25 điểm)

Câu trả lời sai, phép tính đúng không chấm điểmCâu vấn đáp đúng, tính sai đến nửa số điểm

Câu 10 (1 điểm)

Tìm hiệu của 43 cùng số tròn chục nhỏ tuổi nhất có hai chữ số.

Bài giải

Số tròn chục nhỏ nhất gồm hai chữ số là : 10

Hiệu của hai số là :

43 – 10 = 33

Đáp số : 33

III. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường số 3

1. Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách liên kết tri thức

2. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống

3. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Trên đấy là Đề thi cuối kì 1 Toán lớp 2 Kết nối học thức với cuộc sống đời thường được soạn theo lịch trình sách giáo khoa mới và được thutrang.edu.vn tổng hợp để gửi tới bạn đọc. Hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp cho những em học viên nắm vững kỹ năng đạt điểm số cao vào kì thi chuẩn bị tới.

Xem thêm: Người Lãnh Đạo Cách Mạng Cuba Là Ai, Cách Mạng Cuba


Mời những bạn bài viết liên quan các tin tức hữu ích khác trên phân mục Học tập ở trong mục Tài liệu.