ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 LỚP 2

  -  

50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 được thutrang.edu.vn.co.vn sưu tầm nhằm mục tiêu gửi mang đến quý thầy thầy giáo và những em học tập sinh. Thông qua tài liệu này sẽ giúp các em học viên ôn tập và khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng môn Toán nhằm sẵn sàng tốt nhất cho kỳ thi học kì 1 lớp 2 sắp tới. Hình như đây cũng là tài liệu tham khảo ra đề thi dành cho quý thầy cô giáo.

Bạn đang xem: đề thi cuối kì 1 lớp 2


Đề thi Toán lớp 2 học tập kì một số 1

Bài 1: Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:

a. 87; 88; 89; ……….; ……….; ………..; …………; 94; 95

b. 82; 84; 86;………..;………..;…………;…………;97; 98

Bài 2: Viết số hoặc chữ tương thích vào nơi chấm:

Đọc số

Viết số

Chín mươi sáu.

………….................................

.....................................................

84

Bài 3: Tính nhẩm:

a. 9 + 8 = …..

b. 2 + 9 =……

c. 14 – 6 = ….

d. 17 – 8 =……

Bài 4: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a. 57 + 26

b. 39 + 6

c. 81 – 35

d. 90 - 58

Bài 6: Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

a. 8 dm + 10 dm = …….. Dm

A. 18 dm

B. 28 dm

C. 38 dm

b. Tìm kiếm x biết: X + 10 = 10

A. X = 10

B. X = 0

C. X = 20

Bài 7: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Có bao nhiêu hình chữ nhật?


A. 1 hình

B. 2 hình

C. 3 hình

b. Tất cả bao nhiêu hình tam giác?

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

Bài 8:

a. Nhà bạn Mai nuôi 44 bé gà. Nhà của bạn Hà nuôi thấp hơn nhà bạn Mai 13 bé gà. Hỏi nhà bạn Hà nuôi bao nhiêu con gà?

b. Em hái được đôi mươi bông hoa ,chị hái được rất nhiều hơn em 5 nhành hoa .Hỏi chị hái được mấy nhành hoa ?

Đề thi Toán lớp 2 học kì một số 2

Bài 1: Số ?

10, 20, 30,…….,……,60, …….,80,…….,100.

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào nơi ….. Của từng phép tính

a, 12 - 8 = 5 ……. C, 17 - 8 = 9 ………

b, 24 -6 = 18 ……. D, 36 + 24 = 50……...

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

32 - 25

94 - 57

53 + 19

100 -59

Bài 4: search x:

a, x + 30 = 80

b, x -22 = 38

Bài 5:

a, Tổ em trồng được 17 cây. Tổ chúng ta trồng được 21 cây. Hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu cây?

b, Quyển truyện có 85 trang. Tâm đã đọc 79 trang. Hỏi trung khu còn bắt buộc đọc mấy trang nữa thì không còn quyển truyện?

Bài 6: Viết tiếp vào nơi chấm

17 tiếng hay…….giờ chiều

24 giờ hay ……..giờ đêm

Bài 7: coi tờ kế hoạch tháng 5 dưới đây rồi vấn đáp câu hỏi:

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Tháng

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

- Ngày 19 - 5 là thứ .........

- vào tháng 5 có…. Ngày công ty nhật. Đó là hầu như ngày ……………..

- Tuần này, vật dụng năm là ngày 17. Tuần trước, đồ vật năm là mgày … . Tuần sau, sản phẩm năm là ngày….

- Em được nghỉ học trang bị bảy và chủ nhật. Vậy em đi học tất cả ……. Ngày.

Bài 8: Viết phép trừ tất cả số bị trừ, số trừ và hiệu bởi nhau


Bài 9: Vẽ một đường thẳng cùng đặt tên cho đường thẳng đó.

Xem thêm: Không Gì Có Thể Thay Cho Làm Việc Chăm Chỉ Để Thành Công ? Tại Sao Chúng Ta Phải Làm Việc Chăm Chỉ

Đề thi Toán lớp 2 học tập kì một số ít 3

Bài 1. Hãy khoanh tròn vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

a/ 39 + 6 = ?

A. 44

B. 45

C. 46

D. 99

b/ 17 – 9 = ?

A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

c/ 98 – 7 = ?

A. 28

B. 91

C. 95

D. 97

d/ 8 + 6 = ?

A. 14

B. 15

C. 86

D. 68

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

27 + 69

14 + 56

77 – 48

63 – 45

Bài 3: Tìm x:

x + trăng tròn = 48

x – 22 = 49

Bài 4: Điền lốt >;

11

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

- tháng 11 bao gồm …… ngày.

- gồm …… ngày chủ nhật.

Bài 6.

a. Anh trọng lượng 47 kg, em nhẹ hơn anh 19 kg. Hỏi em trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

b. Thùng nhỏ bé đựng được 51 lít nước, thùng phệ đựng nhiều hơn thế nữa thùng nhỏ bé 19 lít nước. Hỏi thùng lớn đựng được bao nhiêu lít nước?

Bài 7:

Trong hình bên:

a/ tất cả …… hình tam giác.

b/ gồm …... Hình tứ giác.

Đề thi Toán lớp 2 học tập kì một số 4

Bài 1:

Tính nhẩm:

16 + 3 = …..

14 – 8 = …..

15 – 6 = …..

9 + 7 = …..

Bài 2:

Đặt tính rồi tính :

a) 35 + 44

b) 46 + 25

c) 80 – 47

d) 39 – 16

Bài 3: Số: ?

a) 16l+ 5 l – 10l =

b) 24kg – 13kg + 4kg =

Bài 4: ( 2 điểm)

Tìm X biết:

a) X + 16 = 73

b) X – 27 = 57

Bài 5:

Nhận dạng hình:


Trong hình vẽ dưới đây:

a) Có … hình tam giác.

Xem thêm: Tựu Trung Hay Tựu Chung ? Bạn Đã Dùng Đúng Hay Chưa? Tựu Trung Hay Tựu Chung, Từ Nào Đúng Chính Tả

b) Có … hình tứ giác.

Bài 6:

Điền số thích hợp để được phép tính đúng:

+

=

100

-

=

50

Bài 7:

a) Mẹ 34 tuổi, phụ thân hơn Mẹ 6 tuổi . Hỏi phụ thân bao nhiêu tuổi ?

b) Anh Tùng học lớp 5 cân nặng nặng 43 kg, bạn Tuấn học lớp 2 nhẹ hơn anh Tùng 15 kg. Hỏi bạn Tuấn cân nặng nặng từng nào kilôgam ?

Bài 8: Lan hái được 34 bông hoa, Mai hái được ít hơn Lan 8 bông hoa. Hỏi Mai hái được bao nhiêu bông hoa?