Độ bất bão hòa và ứng dụng

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự năng lượng điện liChuyên đề: Nitơ - PhotphoChuyên đề: Cacbon - SilicChuyên đề: Đại cương cứng hóa học tập hữu cơChuyên đề: Hidrocacbon noChuyên đề: Hidrocacbon ko noChuyên đề: Hidrocacbon thơmChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenolChuyên đề: Andehit - xeton - axit cacboxylic
Đồng đẳng, đồng phân và độ bất bão hòa của hợp hóa học hữu cơ
Trang trước
Trang sau

Chuyên đề: Đại cương cứng hóa học hữu cơ

Đồng đẳng, đồng phân và độ bất bão hòa của hợp hóa học hữu cơ

I. Cách thức giải

- chũm chắc kiến thức và kỹ năng về đồng đẳng – đồng phân.

Bạn đang xem: độ bất bão hòa và ứng dụng


- xác định độ bất bão hòa của phân tử hợp chất hữu cơ qua công thức:

Xét CTPT của hợp hóa học hữu cơ có dạng: CxHyOzNtClu

Đọ bất bão hòa: Δ = (2x+2-y+t-u)/2

II. Ví dụ

Bài 1: cố gắng nào là đồng đẳng? đồng phân? lấy ví dụ minh họa.

Trả lời

- Đồng đẳng: đa số hợp chất bao gồm thành phần phân tử hơn nhát nhau một hay những nhóm CH2, tuy thế có tính chất hóa học tương tự nhau là số đông chất đồng đẳng.

Ví dụ: CH3OH, C2H5OH, C3H7OH thuộc cùng dãy đồng đẳng của ancol.

Xem thêm: Đoạn Mạch Điện Xoay Chiều Không Tiêu Thụ Công Suất Khi, Mạch Điện Xoay Chiều Không Tiêu Thụ Công Suất Khi

- Đồng phân: đều hợp chất không giống nhau nhưng có cùng CTPT được call là những chất đồng phân của nhau.

Ví dụ: C2H5OH cùng CH3OCH3


Bài 2: xác minh số liên kết song trong phân tử dưới đây:

a. Vitamin A công thức phân tử C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và ko có chứa liên kết ba.

b. Licopen, công thức phân tử C40H56 là chất màu đỏ trong quả cà chua, chỉ chứa liên kết song và liên kết solo trong phân tử. Hiđro hóa hoàn toàn licopen được hiđrocacbon C40H82. Biết licopen làm việc dạng mạch hở.

Trả lời

a. Độ bất bão hòa của phân tử C20H30O là: Δ = (20.2-30+2)/2 = 6

Mà Δ = số Π + số vòng; phân tử C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tính Phép Trừ Trong Excel Chi Tiết Nhất, Cách Sử Dụng Phép Trừ Trong Excel

Vậy số liên kết đôi của phân tử là: 6-1 = 5

b. Độ bất bão hòa của phân tử C40H56 là: Δ = (40.2-56+2)/2 = 13

Mà Δ = số Π + số vòng; phân tử C20H30O, chỉ chứa liên kết song và liên kết đơn trong phân tử.