doc truyen dam my

Các kiệt tác Đam Mỹ thông thường được viết lách với cùng một phong thái romantic, nhẹ dịu, ăm ắp tình thân và tế bào miêu tả những tình tiết thương yêu trong những anh hùng phái nam vô cùng cụ thể và cảm động. Tuy nhiên, cũng có thể có những truyện Đam Mỹ được viết lách với phong thái tráng lệ và trang nghiêm, triệu tập vô việc thể hiện nay những yếu tố xã hội, tư tưởng, linh tính của anh hùng.

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.4/10

Bạn đang xem: doc truyen dam my

15.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tịch Triều Nam Ca

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 59
Trọng Sinh Cứu Vớt Hình Tượng Không Thành

Trọng Sinh Cứu Vớt Hình Tượng Không Thành

7.2/10

1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Một Tay Cầm Bút

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen

Chương 54
Nghe Được Tiếng Lòng Của Tổng Tài Mặt Lạnh

Nghe Được Tiếng Lòng Của Tổng Tài Mặt Lạnh

7.1/10

4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bách Hợp Diễm Sắc

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen

Chương 84
Khi Y Lộ Thước Xuyên Qua Võ Hiệp Thế Giới

Khi Y Lộ Thước Xuyên Qua Võ Hiệp Thế Giới

8.1/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Quân Hậu Hữu Thiên

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 125
Vì Sao Người Chết Luôn Là Tiểu Thụ

Vì Sao Người Chết Luôn Là Tiểu Thụ

8.5/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mặc Khôi

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Mạt Thế, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 33
Ác Thê Của Quốc Sư

Ác Thê Của Quốc Sư

7.9/10

6.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phong Vô Ảnh

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 60
Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

7/10

49.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thời Kim

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 78
Trộm Thương Sắc Cầu Vồng

Trộm Thương Sắc Cầu Vồng

7.7/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Dẫn Lộ Tinh

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 3
Thầy Tướng

Thầy Tướng

7.2/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hà Lam

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 8
Kẻ Chi Phối

Kẻ Chi Phối

8.5/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Trầm Hòe

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 4
Sống Sót Tại Mạt Thế

Sống Sót Tại Mạt Thế

8/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tu Thất

Thể loại: Điền Văn, Mạt Thế, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 7
Tại Hạ Là Nam Phụ

Tại Hạ Là Nam Phụ

7.3/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Ngày Nắng

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Truyện Teen

Chương 8
Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

C59

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.4/10

15.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Trọng Sinh Cứu Vớt Hình Tượng Không Thành

C54

Trọng Sinh Cứu Vớt Hình Tượng Không Thành

7.2/10

1.5K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Nghe Được Tiếng Lòng Của Tổng Tài Mặt Lạnh

C84

Nghe Được Tiếng Lòng Của Tổng Tài Mặt Lạnh

7.1/10

4.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Xem thêm: chàng giảng viên cầm thú của tôi

Khi Y Lộ Thước Xuyên Qua Võ Hiệp Thế Giới

C125

Khi Y Lộ Thước Xuyên Qua Võ Hiệp Thế Giới

8.1/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Vì Sao Người Chết Luôn Là Tiểu Thụ

C33

Vì Sao Người Chết Luôn Là Tiểu Thụ

8.5/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Ác Thê Của Quốc Sư

C60

Ác Thê Của Quốc Sư

7.9/10

6.9K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

C78

Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

7/10

49.9K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Trộm Thương Sắc Cầu Vồng

C3

Trộm Thương Sắc Cầu Vồng

7.7/10

1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Thầy Tướng

C8

Thầy Tướng

7.2/10

1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Kẻ Chi Phối

C4

Kẻ Chi Phối

8.5/10

1K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Sống Sót Tại Mạt Thế

C7

Sống Sót Tại Mạt Thế

8/10

1K

Thể loại: Điền Văn, Mạt Thế

Tại Hạ Là Nam Phụ

C8

Tại Hạ Là Nam Phụ

7.3/10

1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.4/10

Trọng Sinh Cứu Vớt Hình Tượng Không Thành

7.2/10

Nghe Được Tiếng Lòng Của Tổng Tài Mặt Lạnh

7.1/10

Khi Y Lộ Thước Xuyên Qua Võ Hiệp Thế Giới

8.1/10

Vì Sao Người Chết Luôn Là Tiểu Thụ

8.5/10

Ác Thê Của Quốc Sư

7.9/10

Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

7/10

Trộm Thương Sắc Cầu Vồng

7.7/10

Thầy Tướng

7.2/10

Kẻ Chi Phối

8.5/10

Tại Hạ Là Nam Phụ

7.3/10