đổi mật khẩu iphone

Hãy tuân theo quá trình sau để thay thế thay đổi mật khẩu đăng nhập ID Apple của công ty.

Thay thay đổi mật khẩu đăng nhập ID Apple bên trên iPhone, iPad, hoặc Apple Watch

 1. Chạm nhập Cài bịa > [tên của bạn] > Đăng nhập & bảo mật thông tin.
 2. Chạm nhập Thay thay đổi mật khẩu đăng nhập.
  Màn hình iPhone hiển thị cơ hội thay cho thay đổi mật khẩu đăng nhập ID Apple
 3. Nhập mật khẩu đăng nhập thời điểm hiện tại hoặc mật mã khí giới, tiếp sau đó nhập và xác nhận mật khẩu đăng nhập mới nhất. quý khách hàng quên mật khẩu?
 4. Chạm nhập Thay thay đổi hoặc Thay thay đổi mật khẩu đăng nhập.

Thay thay đổi mật khẩu đăng nhập ID Apple của con cái bạn

Nếu chúng ta sở hữu iPhone hoặc iPad vẫn thiết đặt phiên bạn dạng iOS hoặc iPadOS mới nhất nhất và ID Apple của công ty vẫn nhảy công dụng xác thực nhị nguyên tố, chúng ta cũng có thể thay cho thay đổi mật khẩu đăng nhập ID Apple cho tới thông tin tài khoản của con trẻ nhập group Chia sẻ nhập mái ấm gia đình.

Bạn đang xem: đổi mật khẩu iphone

Xem thêm: tải thời tiết

 1. Chạm nhập Cài bịa > mái ấm > thông tin tài khoản của con cái chúng ta.
 2. Chạm nhập ID Apple & Mật khẩu.
 3. Chạm nhập Thay thay đổi mật khẩu của [Tên của trẻ].
 4. Nhập mật mã khí giới của công ty và tuân theo chỉ dẫn bên trên màn hình hiển thị.

Tìm hiểu tăng về thông tin tài khoản ID Apple cho tới con trẻ bên dưới 13 tuổi tác (độ tuổi tác thay cho thay đổi bám theo quần thể vực)

Thay thay đổi mật khẩu đăng nhập ID Apple bên trên máy Mac

 1. Chọn thực đơn Apple  > Cài bịa khối hệ thống, tiếp sau đó lựa chọn thương hiệu của công ty.
 2. Chọn Đăng nhập & bảo mật thông tin.
 3. Chọn Thay thay đổi mật khẩu đăng nhập. Trước Khi rất có thể bịa lại mật khẩu đăng nhập ID Apple, các bạn sẽ cần thiết nhập mật khẩu đăng nhập dùng để làm ngỏ khóa máy Mac. 
  Màn hình máy Mac hiển thị cơ hội thay cho thay đổi mật khẩu đăng nhập ID Apple
 1. Đăng nhập vào appleid.apple.com.
 2. Trong phần Đăng nhập và chỉ mật, hãy lựa chọn Mật khẩu.
  Màn hình hiển thị cơ hội thay cho thay đổi mật khẩu đăng nhập ID Apple bên trên web
 3. Nhập mật khẩu đăng nhập thời điểm hiện tại, tiếp sau đó nhập và xác nhận mật khẩu đăng nhập mới nhất. quý khách hàng quên mật khẩu? 
 4. Chọn Thay thay đổi mật khẩu đăng nhập.

Ngày đăng: 

Tác giả

Bình luận