dự báo thời tiết đà nẵng 20 ngày tới

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Đà Nẵng

Thời tiết hiện nay tại

Cập nhật: 19h 02/09/2023

  • Thời tiết

    : Đêm nhiều mây

  • Hướng gió

    : Gió bắc tây-bắc - tốc độ: 1 m/s

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Chủ nhật 03/09/2023

34°C

26°C

61%

 24°%

8m/s

Có mây, ngày ko mưa

Thứ nhì 04/09/2023

34°C

25°C

 51°%

6m/s

Có mây, ko mưa

Thứ phụ thân 05/09/2023

33°C

25°C

 86°%

4m/s

Có mây, ko mưa

Thứ tư 06/09/2023

34°C

26°C

 88°%

Có mây, ko mưa

Thứ năm 07/09/2023

Xem thêm: gấp máy bay giấy

33°C

25°C

 84°%

Có mây, ko mưa

Thứ sáu 08/09/2023

33°C

26°C

 84°%

Có mây, đem mưa rào và dông

Thứ bảy 09/09/2023

33°C

25°C

 80°%

Có mây, ko mưa

Chủ nhật 10/09/2023

34°C

26°C

 94°%

Có mây, ko mưa

Thứ nhì 11/09/2023

34°C

26°C

 96°%

Có mây, đem mưa rào

Thứ phụ thân 12/09/2023

34°C

26°C

 96°%

Có mây, đem mưa rào

Xem thêm: khoá fb

Biểu loại nhiệt độ phỏng 10 ngày qua