GIẢI BÀI TẬP 2 TRANG 18 TOÁN 12

  -  

Bước 2: Tính (f"left( x ight)). Giải phương trình (f"left( x ight) =0) và kí hiệu (x_ileft( i = 1,2,...,n ight)) là các nghiệm của nó.

Bạn đang xem: Giải bài tập 2 trang 18 toán 12

Bước 3: Tính (f""left( x ight)) với (f""left( x_i ight)).

Bước 4: nhờ vào dấu của (f""left( x_i ight)) suy ra tính chất cực trị của điểm xi.

Lời giải bỏ ra tiết:

TXĐ: (D = mathbb R.)

(y" m = 4x^3- m 4x m = m 4x(x^2 - m 1)) ;

(y" = 0) (⇔ 4x(x^2- 1) = 0) ( ⇔ x = 0, x = pm 1).

( y"" = 12x^2-4).

(y""(0) = -4 CĐ = ( y(0) = 1).

(y""(pm 1) = 8 > 0) đề xuất hàm số đạt cực tiểu tại (x = pm1),

(y)CT = (y(pm1)) = 0.


LG b

( y = sin 2x – x);

Phương pháp giải:

Quy tắc II tìm rất trị của hàm số.

Lời giải bỏ ra tiết:

TXĐ: (D = mathbb R.)

(y" = 2cos 2x - 1) ;(y"=0Leftrightarrow cos 2x=dfrac12) (Leftrightarrow 2x=pm dfracpi 3+k2pi)

(Leftrightarrow x=pm dfracpi 6+kpi .)

(y"" = -4sin 2x).

(y""left ( dfracpi 6 +kpi ight )=-4sin left ( dfracpi 3 +k2pi ight ))

(=-2sqrt3CĐ = ( sin (dfracpi 3+ k2π) - dfracpi 6 - kπ) = (dfracsqrt32-dfracpi 6- kπ) , (k ∈mathbb Z).

Xem thêm: Các Phép Toán Trên Tập Hợp: Lý Thuyết Tập Hợp Lớp 10 Bài 2: Tập Hợp

(y""left ( -dfracpi 6 +kpi ight )=-4sin left (- dfracpi 3 +k2pi ight ))

(=2sqrt3>0) nên hàm số đạt cực tiểu tại những điểm (x =-dfracpi 6+ kπ),

(y)CT = (sin (-dfracpi 3+ k2π) + dfracpi 6 - kπ) =(-dfracsqrt32+dfracpi 6 - kπ) , (k ∈mathbb Z).


LG c

(y = sin x + cos x);

Phương pháp giải:

Quy tắc II tìm rất trị của hàm số.

Lời giải bỏ ra tiết:

TXĐ: (D = mathbb R.)

(y = sin x + cos x = sqrt2sin left (x+dfracpi 4 ight ));

( y" =sqrt2cos left (x+dfracpi 4 ight )) ;

 (y"=0Leftrightarrow cos left (x+dfracpi 4 ight )=0Leftrightarrow)(x+dfracpi 4 =dfracpi 2+kpi Leftrightarrow x=dfracpi 4+kpi .)

(y""=-sqrt2sin left ( x+dfracpi 4 ight ).)

(y""left ( dfracpi 4 +kpi ight )=-sqrt2sin left ( dfracpi 4+kpi +dfracpi 4 ight ))

(=-sqrt2sin left ( dfracpi 2 +kpi ight ))

(=left{ matrix- sqrt 2 ext ví như k chẵn hfill cr sqrt 2 ext ví như k lẻ hfill cr ight.)

Do đó hàm số đạt cực to tại những điểm (x=dfracpi 4+k2pi),

đạt rất tiểu tại các điểm (x=dfracpi 4+(2k+1)pi (kin mathbbZ).)


LG d

(y m = m x^5- m x^3- m 2x m + m 1).

Phương pháp giải:

Quy tắc II tìm cực trị của hàm số.

Lời giải bỏ ra tiết:

TXĐ: (D = mathbb R.)

(y" m = m 5x^4 - m 3x^2 - m 2 m = m (x^2 - m 1)(5x^2 + m 2)); (y" m = m 0 Leftrightarrow x^2 - m 1 m = m 0 Leftrightarrow m x m = pm 1).

(y"" m = m 20x^3 - m 6x).

(y""(1) = 14 > 0) đề xuất hàm số đạt cực tiểu tại (x = 1),

(y)CT = ( y(1) = -1).

(y""(-1) = -14 CĐ = (y(-1) = 3).

Xem thêm: Cách Chuyển Danh Từ Số Ít Sang Số Nhiều, Danh Tư Trong Tiếng Anh Là Gì

thutrang.edu.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 bên trên 77 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 12 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp thutrang.edu.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng thutrang.edu.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép thutrang.edu.vn nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.