BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CÓ LỜI GIẢI & ĐÁP ÁN

     

Bài tập nguyên tắc kế toán giúp cho bạn đọc khối hệ thống lại tổng thể các loài kiến thức định hướng áp dụng vào nhiệm vụ và định khoản kế toán.

Dưới trên đây Gia Đình Kế Toán đang gửi tới độc giả các dạng bài tập nguyên lý kế toán có lời giải để độc giả tham khảo

*

Bài Tập nguyên tắc Kế Toán bao gồm Lời Giải

1. Bài bác tập nguyên tắc kế toán số 1

Công ty ABC tất cả số dư thời điểm đầu kỳ trên một trong những tài khoản như sau (đơn vị tính: triệu đồng)

1. TK tiền khía cạnh 10

2. TK chi phí gửi bank 20

3. TK đề xuất thu quý khách hàng 15

4. TK buộc phải trả cho những người bán 20

5. TK nguyên vật liệu 5

6. TK mặt hàng hoá 30

7. TK vay với nợ thuê tài thiết yếu 27

8. TK yêu cầu trả người lao hễ 5

9. TK vốn chi tiêu của chủ tải 68

10. TK tài sản cố định hữu hình 40

Trong kỳ có những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh:

1. Mua vật tư tiền chưa trả cho những người bán 2

2. Vay ngắn hạn ngân sản phẩm trả nợ cho những người bán 10

3. Chi tiền mặt trả lương công nhân viên 5

4. Người tiêu dùng trả nợ thu bằng tiền mặt 12

5. Đem tiền phương diện gửi ngân hàng 10

6. Mua sắm chọn lựa hoá giao dịch bằng tiền gửi ngân hàng 6

7. Cần sử dụng tiền gửi bank trả nợ cho người bán 4

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào kỳ?

Lời giải

1. Nợ TK152: 2 bao gồm TK331: 2

2.

Bạn đang xem: Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải & đáp ánXem thêm: Three Days Grace - How Do We Ever Reach The Mountain Top

Nợ TK331: 10 gồm TK341: 10

3. Nợ TK334: 5 bao gồm TK111: 5

4. Nợ TK111: 12 có TK131: 12

5. Nợ TK112: 10 bao gồm TK111: 10

6. Nợ TK156: 6 bao gồm TK112: 6

7. Nợ TK331: 4 có TK112: 4

»»»» review Khóa học tập Kế Toán Online giỏi Nhất

2. Bài tập nguyên lý kế toán số 2

Tại doanh nghiệp lớn sản xuất tất cả tình hình như sau: Số liệu vào đầu kỳ (Đơn vị tính: đồng)

Tiền gửi ngân hàng 20.000.000Phải thu của người tiêu dùng 16.000.000Nguyên liệu, vật liệu 17.000.000Chi phí tổn sản xuất marketing dở dang 3.000.000Thành phẩm 10.000.000Vốn đầu tư chi tiêu của chủ cài 80.000.000Quỹ chi tiêu phát triển 6.000.000Lợi nhuận chưa cung cấp 10.000.000Hao mòn TSCĐ 10.000.000Vay cùng nợ thuê tài chính 9.000.000Phải trả cho những người bán 15.000.000Tài sản cố định hữu hình 60.000.000

Chi tiết trang bị liệu:  t/t là gì

Vật liệu A: 9.000kg x 1.000đ/kgVật liệu B: 1.600 lít x 5.000đ/l chi tiết thành phẩm: 400spx 25.000đ/sp

»»» reviews Địa Chỉ học Kế Toán Tổng Hợp tốt Nhất

Trong kỳ vạc sinh những nghiệp vụ sau:

1. Mua vật tư A nhập kho 10.000kg, giá cài đặt 990đ/kg, thuế GTGT 10% trên giá mua, chưa trả tiền tín đồ bán, ngân sách chi tiêu vận chuyển 100.000đ trả bởi tiền mặt

2. Mua vật tư B nhập kho 2.400 lít; giá cài 5.000đ/l; thuế GTGT 10% trên giá chỉ mua, chưa trả tiền bạn bán, ngân sách chi tiêu vận đưa 120.000đ trả bởi tiền mặt

3. Xuất kho vật liệu A: 15.000 kg; trị giá 15.000.000đ để sản xuất sản phẩm

4. Xuất kho vật tư B: 3.000 lít; trị giá bán 15.070.000đ để cung ứng sản phẩm

5. Vay thời gian ngắn để trả nợ người bán: 25.000.000đ

6. Tiền lương nên trả:

Công nhân phân phối sản phẩm: 20.000.000đNhân viên quản lý phân xưởng: 1.000.000đNhân viên cung cấp hàng: 1.000.000đNhân viên thống trị doanh nghiệp: 3.000.000đ

7. Trích khấu hao TSCĐ:

Chuyên dùng làm sản xuất sản phẩm: 1.800.000đDùng đến việc quản lý sản xuất: 200.000đDùng cho thành phần bán hàng: 400.000đDùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp: 600.000đ

8. Ngân sách khác trả bởi tiền phương diện 1.800.000đ, tính cho:

Bộ phận sản xuất: 1.000.000đBộ phận buôn bán hàng: 300.000đBộ phận cai quản doanh nghiệp: 500.000đ

9. Nhập kho 2.500 sản phẩm, mang đến biết ngân sách chi tiêu sản xuất dở dang cuối kỳ: 1.070.000đ

10. Xuất kho 2.400 sản phẩm; giá vốn sản phẩm bán: 54.800.000đ; bán trực tiếp đến khách hàng; giá thành 30.000đ/sp; thuế GTGT 10% trên giá bán; không thu tiền.

Yêu cầu:

a. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

b. Xác định kết quả kinh doanh? Biết thuế suất thuế TNDN là 20

Lời giải

a. Định khoản những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh:

Nghiệp vụ 1:

Nợ TK 152: 9.900.000 (10.000kg x 990đ/kg)

Nợ TK 133: 990.000

Có TK 331: 10.890.000

Nợ TK 152 : 100.000

Có TK 111: 100.000

Nghiệp vụ 2:

Nợ TK 152: 12.000.000 (2.400lít x 5.000đ/kg)

Nợ TK 133: 1.200.000

Có TK 331: 13.200.000

Nợ TK 152: 120.000

Có TK 111: 120.000

Nghiệp vụ 3:

Nợ TK 621: 15.000.000

Có TK 152: 15.000.000

Nghiệp vụ 4:

Nợ TK 621: 15.070.000

Có TK 152: 15.070.000

Nghiệp vụ 5:

Nợ TK 331: 25.000.000

Có TK 341: 25.000.000

Nghiệp vụ 6:

Nợ TK 622: 20.000.000

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK 641: 1.000.000

Nợ TK 642: 3.000.000

Có TK 334: 25.000.000

Nghiệp vụ 7

Nợ TK 627: 2.000.000

Nợ TK641: 400.000

Nợ TK642: 600.000

Có TK 214: 3.000.000

Nghiệp vụ 8

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK641: 300.000

Nợ TK642: 500.000

Có TK 111: 1.800.000

Nghiệp vụ 9

Nợ TK 154: 54.070.000

Có TK 621: 30.070.000

Có TK 622: 20.000.000

Có TK 627: 4.000.000

Tổng giá cả sản phẩm sản xuất xong xuôi trong kỳ: 3.000.000 + 54.070.000 – 1.070.000 = 56.000.000 đồng

Nợ TK 155: 56.000.000

Có TK 154: 56.000.000

Nghiệp vụ 10

Nợ TK 632: 54.800.000

Có TK 155: 54.800.000

Nợ TK 131: 79.200.000

Có TK 511: 72.000.000 (2.400sp x 30.000đ/sp)

Có TK 3331: 7.200.000

b. Xác định tác dụng kinh doanh:

Kết chuyển doanh thu:

Nợ TK 511: 72.000.000

Có TK 911: 72.000.000

Kết chuyển chi phí:

Nợ TK 911: 60.600.000

Có TK 632: 54.800.000

Có TK 641: 1.700.000

Có TK 642: 4.100.000

Lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế TNDN: 72.000.000 – 60.600.000 = 11.400.000

Thuế TNDN bắt buộc nộp:

Nợ TK 821: 2.280.000 (11.400.000 x 20%)

Có TK 3334: 2.280.000

Kết đưa thuế TNDN:

Nợ TK 911: 2.280.00

Có TK 821: 2.280.000

Kết gửi lãi:

Nợ TK 911: 9.120.000

Có TK 421: 9.120.000

Trên đây là dạng bài tập nguyên tắc kế toán có lời giải.

Xem thêm: Học Tiếng Trung Online Bài 1, Học Tiếng Trung Sơ Cấp A1 Online

Hy vọng nội dung bài viết hữu ích với chúng ta đọc. Gia Đình Kế Toán chúc bạn thành công.