GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN TOÁN 6

     

+ câu chữ tiết 1: Tìm hiểu về dấu hiệu chia hết mang lại 2, mang đến 5. Áp dụng làm bài tập.

Bạn đang xem: Giáo án dạy học theo chủ đề môn toán 6

Bạn vẫn xem: Giáo án dạy học theo chủ thể môn toán 6

+ nội dung tiết 2: Tìm hiểu về dấu hiệu phân chia hết cho 3, mang lại 9. Áp dụng làm bài tập.

+ văn bản tiết 3: Vận dụng những dấu hiệu phân chia hết mang lại 2, mang đến 5, cho 3, mang lại 9 làm các bài tập.

+ câu chữ tiết 4: Vận dụng những dấu hiệu chia hết mang lại 2, cho 5, cho 3, mang đến 9 làm những bài tập cơ bản và nâng cao.

(Tùy từng lớp giáo viên tất cả thể bằng vận thời lượng những tiết cho tương xứng để hoàn thành các câu chữ trên)

STT


*

tên bài

Tiết

PPCT cũ

PPCT mới

1

20

§11. Dấu hiệu phân chia hết đến 2,cho 5.

Chủ đề: Dấu hiệu phân tách hết

2

21

Luyện tập

3

22

§12. Dấu hiệu phân chia hết mang đến 3,cho 9.

4

23

Luyện tập

2. Kim chỉ nam chủ đề:

a)Mục tiêu máu 1:

- Kiến thức:- HS nắm vững dấu hiệu phân chia hết cho 2, mang lại 5 cùng hiểu được cửa hàng lý luận của các dấu hiệu đó .

- Kỹ năng: HS biết vận dụng các dấu hiệu phân tách hết đến 2 và mang đến 5 để mau lẹ nhận ra một số, một tổng, một hiệu có hay không chia hết mang lại 2, cho 5.

- Rèn luyện đến HS tính đúng chuẩn khi phân phát biểu với vận dụng những dấu hiệu chia hết cho 2, mang lại 5.

- Thái độ: tứ duy lô gíc - Phương pháp trình bày

* Trọng tâm: Nắm vững dấu hiệu chia hết đến 2, mang lại 5.

b)Mục tiêu ngày tiết 2:

- Kiến thức: HS nắm vững dấu hiệu phân chia hết cho 3, mang lại 9 .

- Kỹ năng: +HS biết vận dụng các dấu hiệu chia hết đến 3, mang lại 9 để nhấn biết

nhanh một trong những có hay không chia hết mang đến 3, mang lại 9.

+Rèn đến HS tính chính xác khi phạt biểu với vận dụng những dấu hiệu

phân tách hết.

- Thái độ: tứ duy lô gíc - Phương pháp trình bày

c)Mục tiêu máu 3:

- Kiến thức: - HS củng cố dấu hiệu chia hết mang đến 2, mang đến 5, mang lại 3, đến 9.

- Kỹ năng: +HS biết vận dụng các dấu hiệu phân chia hết mang đến 2, mang lại 5, mang lại 3, đến 9, để vận dụng vào bài bác tập và các bài toán mang tính chất thực tế.

+Rèn luyện tính chính xác khi phân phát biểu cùng vận dụng các dấu hiệu.

-Thái độ: bốn duy lô gíc - Phương pháp trình bày

d)Mục tiêu máu 4:

- Kiến thức: H/s được củng núm khắc sâu các kiến thức dấu hiệu chia hết cho 3 mang đến 9

-Kỹ năng: H/s có kỹ năng vận dụng thành thạo các dấu hiệu phân chia hết, giải bài bác tập gồm liên quan

-Thái độ: Rèn tính cẩn trọng khi tính toán. Đặc biệt h/s biết cách kiểm tra kết quả của phép nhân.

3. Phương tiện:

Máy chiếu.Phiếu học tập

4. Những nội dung chủ yếu của chủ đề theo tiết:

Tiết 1:

1. Nhận xét mở đầu

2. Dấu hiệu phân tách hết cho 9

3. Dấu hiệu phân chia hết đến 3

4.Rèn tài năng nhận biết đông đảo số phân chia hết đến 2, cho 5, đông đảo số vừa chia hết đến 2 vừa chia hết mang lại 5

Tiết 2:

1. Nhận xét mở đầu

2. Dấu hiệu phân tách hết mang lại 9

3. Dấu hiệu chia hết mang lại 3

4. Luyện tập

Tiết 3:

1. Củng cố tín hiệu chia hết đến 2, đến 5: phụ thuộc chữ số tận thuộc của từng số.

2. Củng cố tín hiệu chia hết mang đến 3, cho 9: nhờ vào tổng các chữ số của từng số.

3. Bài bác tập tổng hợp các dấu hiệu chia hết mang đến 2, mang đến 5, mang đến 3, mang đến 9.

Tiết 4: 1. Củng thế và nâng cao dấu hiệu phân chia hết đến 2, đến 5: dựa vào chữ số tận cùng của từng số.

2. Củng vắt và nâng cao dấu hiệu phân tách hết cho 3, mang đến 9: phụ thuộc tổng những chữ số của từng số.

3. Bài xích tập tổng hợp những dấu hiệu phân chia hết mang lại 2, đến 5, đến 3, mang lại 9.

BƯỚC 2:Biên soạn câu hỏi/bài tập:

* soạn câu hỏi/ bài tập theo hướng:

- Xây dựng, xác định và diễn đạt 4 mức độ yêu mong (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao)

- Mỗi loại câu hỏi/ bài bác tập áp dụng để kiểm tra, reviews năng lực cùng phẩm chấtnàocủa học sinh trong dạy học.

* cầm cố thể:

Tiết 1:

TT

Câu hỏi/ bài bác tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

1

Hãy phân tích những số bên trên thành một tích một số tự nhiên cùng với 10 ?

Thông hiểu

Giải quyết vấn đề.

2

Em hãy đối chiếu số 10 dưới dạng tích của nhì số thoải mái và tự nhiên ?

Nhận biết

Giải quyết vấn đề.

3

Các số 70; 230; 1130 gồm chia hết đến cho 2, mang lại 5 không ? vì sao?

Em tất cả nhận xét gì về những chữ số tận cùng của những số 70; 230; 1130?

Thông hiểu

Phân tích, giải thích

4

Số 730 gồm chia hết mang đến 2 ko ?Vì sao ?

Vậy số thế nào thì chia hêt mang đến 2? số như thế nào thì không chia hết mang đến 2?

Em hãy vạc biểu tín hiệu chia hết mang đến 2?

Số 730 gồm chia hết cho 5 ko ?Vì sao ?

Vậy số ntn thì phân chia hêt cho 5? số ra sao thì không phân tách hết đến 5?

Em hãy phạt biểu dấu hiệu chia hết đến 5?

Nhận biết

Thông hiểu

Giải quyết vấn đề.

Quan giáp suy luận để đưa ra những tín hiệu để vận dung sau này

Giải quyết vấn đề.

Xem thêm: Mình Giữ Nhau Thật Chắc Nhé Nếu Đi Ta Cùng Đi Ểm, Lời Bài Hát Đúng Người Đúng Thời Điểm

5

*Bài 1 : cho những số 7057; 12345; 4340; 574. Trong số số đó:

Số nào phân tách hết đến 2 mà không phân tách hết cho 5?Số nào phân tách hết mang đến 5 cơ mà không phân tách hết mang lại 2?Số nào phân chia hết cho cả 2 cùng 5?Số nào không chia hết cho cả 2 với 5?

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Giải quyết vấn đề.

6

* bài xích 2: Tổng hiệu sau tất cả chia hết mang lại 2; cho 5 ko ?

a. (124 + 720);

b. (1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 9 – 45)

Nhận biết

Vận dụng thấp

Giải quyết vấn đề.

Tiết 2:

TT

Câu hỏi/ bài bác tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

1

? Nêu dấu hiệu chia hết đến 2. Dấu hiệu chia hết mang đến 5.

Nhận biết

Nhớ được kiến thức

2

Làm bài xích tập 124 (SBT – T18)?

Vận dụng

Giải quyết vấn đề

3

Hãy viết số 378 bên dưới dạng tổng?

Vận dụng

Phân tích. Giải quyết vấn đề

4

Số 378 gồm bao nhiêu chữ số? đó là những chữ số gì?

Nhận biết

Quan sát, giải thích

5

Em gồm nhận xét gì về tổng 3 + 7 + 8 với những chữ số của số 378?

Thông hiểu

Quan sát, nhận xét.

6

(3.11.9 + 7.9) gồm chia hết đến 9 không? bởi vì sao?

Nhận biết

Quan sát, giải thích.

Làm ví dụ như (SGK – T40)?

Thông hiểu

Giải quyết vấn đề

Từ 2 lấy ví dụ như trên rút ra dấn xét gỉ?

Thông hiểu

Tổng hợp, trình bày quan điểm.

6

Áp dụng thừa nhận xét bắt đầu xét coi số 378 gồm chia hết cho 9 không? bởi vì sao?

Vận dụng

Phân tích, giải thích

7

Để biết một trong những có phân tách hết mang lại 9 không, ta nên xét mang lại điều gì?

Thông hiểu

Trình bày quan điểm.

8

Vậy số như thế nào thì chia hết cho 9?

Thông hiểu

Tổng hợp, trình diễn quan điểm.

9

Làm ?1

Nhận biết

Kĩ năng phân biệt được các số phân chia hết, không phân chia hết đến 9.

10

Làm ví dụ sinh hoạt mục 3

Vận dụng

Phân tích, giải thích

11

Phát biểu tín hiệu chia hết đến 3?

Thông hiểu

Tổng hợp, kết luận.

12

Làm ?2

Vận dụng

Suy luận logic

13

*Củng cố:

? phân phát biểu tín hiệu chia hết đến 9, mang lại 3

Thông hiểu

Nhớ được kiến thức

15

Làm bài 101

Vận dụng thấp

Kĩ năng phân biệt được các số chia hết cho 3, mang lại 9.

16

Làm bài xích 103

Vận dụng

Kĩ năng tổng hợp, suy luận, quan lại sát, nhận xét.

Tiết 3:

TT

Câu hỏi/ bài bác tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

1

? Nêu tín hiệu chia hết mang lại 2.

Nhận biết

Nhớ được con kiến thức

2

- Làm bài xích tập 95/38 SGK.

Vận dụng

Giải quyết vấn đề

3

?Nêu tín hiệu chia hết đến 5.

Nhận biết

Nhớ được con kiến thức

4

- Làm bài bác tập 125/18 SBT.

Vận dụng

Giải quyết vấn đề

5

-Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 3.

Nhận biết

Nhớ được loài kiến thức

5

Làm bài bác 134a/19 Sbt.

Vận dụng

Giải quyết vấn đề

5

Phát biểu tín hiệu chia hết cho 9.

Nhận biết

Nhớ được kiến thức

5

Làm bài 134b/19 Sbt.

Vận dụng

Giải quyết vấn đề

9

- Làm bài bác tập 96/39 Sgk:

?Theo dấu hiệu chia không còn cho2, cho 5,em hãy xét chữ số tận thuộc của số *85 bao gồm chia hết mang đến 2 không? đến 5 không?

Thông hiểu

Quan sát, nhận xét.

10

- Làm bài tập 97/39 Sgk:

Để ghép được số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau chia hết cho 2 (cho 5) ta bắt buộc làm như vậy nào?

Thông hiểu

Quan sát, giải thích.

11

- Làm bài bác tập 98/40 Sgk:

Vận dụng

Giải quyết vấn đề

12

- Làm bài xích tập 99/40 Sgk:

Thông hiểu

Tổng hợp, trình diễn quan điểm.

13

-Số thoải mái và tự nhiên cần tìm có hai chữ kiểu như nhau.Vậy số đó tất cả dạng tổng quát như vậy nào?

Vận dụng

Phân tích, giải thích

14

-Để số đó phân chia hết mang đến 2 thì chữ số tận thuộc của số đó là chữ số nào?

Thông hiểu

Trình bày quan lại điểm.

15

-Để số đó chia hết mang lại 5 dư 3 thì chữ số tận thuộc của số chính là chữ số nào?

Thông hiểu

Trình bày quan liêu điểm.

16

- kiếm được chữ số tận cùng là 8, vậy số buộc phải tìm là số nào?

Thông hiểu

Phân tích, giải thích

17

- Làm bài tập 100/39 Sgk:

Vận dụng

Phân tích, giải thích

18

-Vì Vì: n 5 ; với d 1; 5; 8

Nên d là chữ số nào.

Xem thêm: Phát Biểu Nào Sau Đây Là Sai Khi Nói Về Sóng Điện Từ Phát Biểu Nào Sau Đây Sai?

- Vì: n là năm xe hơi ra đời, cần a chỉ có thể là chữ số nào?

Vậy ô tô ra đời năm nào?

Thông hiểu

Tổng hợp, kết luận.

Tiết 4:

TT

Câu hỏi/ bài xích tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

1

P.biÓu dÊu hiÖu phân chia hÕt đến 9?

Ng­îc l¹i : nh÷ng sè phân chia hÕt mang đến 3 th× còng chia hÕt mang lại 9

Nhận biết

Nhớ được con kiến thức

2

Làm bài tập102(SGK)

Thông hiểu

Giải quyết vấn đề

3

Vận dụng thấp

Phân tích. Giải quyết vấn đề

4

Làm bài bác tập105(SGK)

Số ra làm sao thì phân chia hết đến 3 mà lại không phân tách hết cho 9

Vận dụng thấp

- kĩ năng vận dụng tín hiệu chia hêt mang đến 3, đến 9 để viết các số phân chia hết cho 3, mang đến 9, phân chia hết mang lại 3 mà lại không phân tách hết mang lại 9 từ các chữ số sẽ cho

5

Làm bài xích tập106(SGK)

Để viết số bé dại nhất thì những chữ số càng sinh hoạt hàng đơn vị cao càng phải như thế nào?

Để viết số lớn nhất thì những chữ số càng ở hàng đơn vị cao càng phải như vậy nào?

Vận dụng thấp

- khả năng vận dụng dấu hiệu chia hêt đến 3, đến 9 nhằm viết những số phân tách hết mang lại 3, đến 9, từ những chữ số, tất cả kèm theo điều kiện ( bé dại nhất bao gồm 5 chữ số)

6

Làm bài bác tập108(SGK)

Muốn tìm số dư của một vài khi phân chia cho

cho 3, đến 9 ta làm như thế nào?

Vận dụng thấp

- tài năng vận dụng tín hiệu chia hêt đến 3, cho 9 nhằm tìm số dư lúc chia một trong những cho 3, đến 9

kimsa88
cf68