Hàm số và các bài toán liên quan

     

Gọi I(3;1). Kiếm tìm m đựng đồ thị hàm số vẫn cho gồm 2 điểm cực trị A, B làm sao cho 3 điểm I, A, B thẳng hàng

A.

Bạn đang xem: Hàm số và các bài toán liên quan

*

B.

*

C.

*

D.

*


thắc mắc số 2: Chưa xác định

Cho hàm số 

*

a. Khảo sát điều tra sự trở nên thiên cùng vẽ trang bị thị (C) của hàm số

b. Tìm kiếm m để đường thẳng d: y = mx + 1 giảm (C) trên 2 điểm phân biệt thế nào cho tiếp con đường của (C) tại 2 điểm đó tuy vậy song với nhau

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*


thắc mắc số 3: Chưa xác định

Cho hàm số y = x3 -3x-2 (1).

a) khảo sát điều tra sự đổi mới thiên và vẽ đồ dùng thị (C) của hàm số (1).

b) tra cứu tọa độ điểm M trực thuộc (C) làm thế nào cho tiếp đường của (C) trên điểm M có thông số góc bởi 9.


câu hỏi số 4: Chưa xác minh

Cho hàm số y = x3 -3mx+1 (1) cùng với m là tham số thực.

a) điều tra sự biến thiên cùng vẽ đồ thị của hàm số (1) lúc m = 1.

b) cho điểm A(2;3). Search m đựng đồ thi hàm sỗ (1) có hai điểm cực trị B cùng C sao cho tam giác ABC cân tạ A.


thắc mắc số 5: Chưa khẳng định

(2.0 điểm) mang đến hàm số y =

*
 (1)

a) điều tra khảo sát sự vươn lên là thiên và vẽ thứ thị (C) của hàm số (1)

b) search tọa độ điểm M ở trong (C) sao cho khoảng cách từ M mang đến đường trực tiếp y = -x bằng √2


câu hỏi số 6: Chưa xác định

Cho hàm số y = x3 - 3x + 1, bao gồm đồ thị (C)

 Khảo giáp sự biến hóa thiên cùng vẽ thứ thị hàm số (C) (HS từ làm)

Tìm tọa độ điểm A thuộc đồ dùng thị (C), hiểu được tiếp con đường của đồ thị (C) tại điểm A cắt đồ thị tại B (khác điểm A) thỏa mãn xA + xB = 1 (trong đó xA, xB theo lần lượt là hoành độ các điểm A và B)

 

A. A(1;-3)

B. A(-1;-3)

C. A(-1;3)

D. A(1;3)


câu hỏi số 7: Chưa xác minh

Cho hàm số y = x3 −6x2 +3(m+ 2)x+ 4m−5 bao gồm đồ thị (Cm), với m là thông số thực.

a) điều tra khảo sát sự trở nên thiên với vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m =1.

b) tra cứu m để lên trên (Cm) trường tồn đúng nhì điểm tất cả hoành độ lớn hơn 1 làm thế nào cho các tiếp con đường tại mỗi đặc điểm đó của (Cm) vuông góc với mặt đường thẳng d : x + 2y +3 = 0. 

A.

Xem thêm: Các Dạng Toán Và Bài Tập Đạo Hàm Cơ Bản, Các Dạng Bài Tập Đạo Hàm Chọn Lọc, Có Lời Giải

m > 

*

B.

*
 

C. m> 2

D. m


thắc mắc số 8: Chưa xác minh

Cho hàm số y =

*
 (1) 

a) khảo sát điều tra sự phát triển thành thiên với vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).

b) kiếm tìm tọa độ hai điểm A,B riêng biệt thuộc (C) làm thế nào cho tiếp tuyến của (C) tại các điểm A,B song song với nhau, đồng thời tía điểm O, A,B sản xuất thành tam giác vuông tại O (với O là cội tọa độ). 

A. A(3;-3), B(-1;1)

B. A(-1;1), B(3;3) 

C. A(3;3), B(-1;1)

D. cả B và C


thắc mắc số 9: Chưa xác minh

Cho hàm số y =

*
 x4 −(m+1)x2 + 2m+1 tất cả đồ thị (Cm), với m là thông số thực.

a) điều tra khảo sát sự đổi thay thiên với vẽ đồ dùng thị của hàm số đã đến khi m =1.

b) đến I(0;−

*
). Kiếm tìm m để (Cm) tất cả điểm cực lớn là A, nhì điểm rất tiểu là B với C sao cho tứ giác ABIC là hình thoi. 

A. m = 

*

B. m = - 

*

C. m=1

D. m=-1


thắc mắc số 10: Chưa xác minh

Cho hàm số y = x4 −2x2.

a) điều tra sự biến thiên và vẽ vật thị (C) của hàm số vẫn cho.

b) Viết phương trình tiếp đường của đồ gia dụng thị (C), biết tiếp tuyến trải qua điểm A(1;−1).

A. d: y= -1

B. d:y = 

*
x + 
*

C.

Xem thêm: Dàn Ý Phân Tích Nhân Vật Phùng Trong Chiếc Thuyền Ngoài Xa Hay Nhất (Dàn Ý

d:y = 

*
x + 5

D. cả A cùng B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát