Hệ thống xã hội chủ nghĩa

  -  

Sau ngày biện pháp mạng tháng Mười Nga win lợi, nước Nga Xô viết lao vào thời kỳ trở ngại với binh lửa và can thiệp nước ngoài, như V.I.Lê-nin sẽ nói: “Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn cạnh tranh hơn”. Chiến tranh, binh đao kết thúc, chế độ cộng sản thời chiến với nhiều biện pháp phi kinh tế đã mất phù hợp, gây ra nhiều không ổn định trong đời sống xã hội. Đại hội lần sản phẩm công nghệ X của Đảng Bôn-sê-vích Nga năm 1921 đang đề ra chính sách kinh tế bắt đầu (NEP), từng bước phục sinh sản xuất, phát triển kinh tế, hình thành buộc phải những thành phần tài chính xã hội nhà nghĩa.

Bạn đang xem: Hệ thống xã hội chủ nghĩa

*
Duyệt binh kính chào mừng thắng lợi chủ nghĩa vạc xít. Ảnh tư liệu

Cường quốc công nghiệp nỗ lực giới

Chiến chiến thắng chủ nghĩa phát xít

Từ trong năm 30 của thế kỷ 20, khi nhà nghĩa phát xít lên núm quyền nghỉ ngơi Ý cùng Đức, Liên Xô đã cảnh báo nguy hại xâm lược của các nước phân phát xít, và đã có những đề xuất ngăn ngăn những hành động xâm lược. Tuy vậy các nước đế quốc phần lớn coi công ty nghĩa buôn bản hội là “kẻ thù chung” phải không công nhận các đề nghị của Liên Xô.

*
Quần bọn chúng nhân dân trong ngày kỷ niệm 1 năm thành công của biện pháp mạng mon Mười . Ảnh tư liệu

Sự ra đời của hệ thống XHCN cụ giới

Trong trận chiến tranh vệ quốc lớn tưởng chống chủ nghĩa vạc xít, quân đội cùng nhân dân Liên Xô đã chịu những tổn thất cả về người và của. Theo số liệu chào làng tại Liên Xô, cuộc chiến tranh đã giật đi sinh mạng sát 27 triệu con người Nga (hơn 9 triệu đồng chí hy sinh, hơn 17 triệu dân hay thiệt mạng). Cơ mà vượt lên tất cả, Hồng quân Liên Xô đã đảm nhận được sứ mệnh lịch sử vẻ vang mang tính thời đại: Chiến đấu do sự nghiệp giải hòa ách nô dịch của nhà nghĩa phạt xít, đấu tranh bảo đảm hòa bình, dân chủ, bảo vệ nhân phẩm con fan trước nạn khử chủng và truy bức của những thế lực phản nghịch động. Chiến thắng chủ nghĩa phạt xít sẽ trực tiếp với gián tiếp tạo điều kiện cho một loạt các tổ quốc ở nhiều châu lục vực dậy giành tự do thắng lợi. Chính điều này góp phần góp Đảng cùng sản các nước được giải phóng ngừng cách mạng dân người chủ sở hữu dân và gửi thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam. Một khối hệ thống các nước làng hội nhà nghĩa ra đời để đối trọng với chủ nghĩa tứ bản, giữ thế cân đối lực lượng, đảm bảo an toàn hòa bình cố giới. Đứng đầu khối hệ thống XHCN là Liên Xô, một cường quốc đủ sức mạnh đối trọng với những cường quốc tứ bản, và là nơi dựa kiên cố của các trào lưu cách mạng.

Xem thêm:

Cường quốc khoa học, kỹ thuật, quốc gia bắt đầu kỷ nguyên đoạt được vũ trụ

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Đức Quốc thôn đã tiêu diệt nặng nề hệ thống giáo dục quốc dân của Liên Xô. Vì vậy, sau chiến tranh Liên Xô chú trọng quan trọng đặc biệt đến phát triển khoa học tập và giáo dục quốc dân qua các kế hoạch 5 năm. Năm 1958 Liên Xô có 2,2 triệu sinh viên, trong số đó 45% là tại chức. Năm 1981, Liên Xô đạt 787/1.000 fan dân có trình độ đại học cùng trung học (trên ¾ dân số), tăng ngay gần 9 lần đối với năm 1939. Năm 1980, Liên Xô bao gồm 1.373,3 ngàn tiến sĩ, phó tiến sỹ và nghiên cứu sinh, tăng gần 8,5 lần đối với năm 1950. Nhờ đó mà khoa học, nghệ thuật của Liên Xô đạt nhiều thành tựu quan trọng, đặc trưng là chế tạo vũ khí nguyên tử để bảo vệ quốc phòng. Tiếp theo là xây dựng nhà máy điện nguyên tử trước tiên trên quả đât vào năm 1954 hiệu suất 5.000 kW, năm 1958 xây dựng nhà máy sản xuất thứ hai công suất 100.000 kW. Thành công này của Liên Xô quá qua Mỹ.

*

Cho đến nay, các thành tựu của Liên Xô về đoạt được vũ trụ lâu dài là niềm tự hào của dân chúng Liên Xô nói riêng và thế giới nói chung.

Xem thêm: Chất Có Phản Ứng Màu Với Iốt Là, Nhận Xét Nào Sau Đây Sai

Tài liệu tham khảo:

100 năm bí quyết mạng mon Mười Nga và chủ nghĩa buôn bản hội - từ hiện nay thực mang lại quy luật lịch sử vẻ vang - nhà xuất bản Đại học giang sơn TP. Tp hcm - 2017.