hinh


im Hauptsatz

Bạn đang xem: hinh

Präsens:

im Nebensatz

Xem thêm: làm mục lục trong word

ich hinh*nge wenn ich hinh*nge du hinh*ngst wenn du hinh*ngst er hinh*ngt wenn er hinh*ngt wir hinh*ngen wenn wir hinh*ngen ihr hinh*ngt wenn ihr hinh*ngt sie hinh*ngen wenn sie hinh*ngen
Präteritum:  ich hinh*ngte als ich hinh*ngte du hinh*ngtest als du hinh*ngtest er hinh*ngte als er hinh*ngte wir hinh*ngten als wir hinh*ngten ihr hinh*ngtet als ihr hinh*ngtet sie hinh*ngten als sie hinh*ngten
Perfekt:  ich habe gehinh*ngtals ich gehinh*ngt habe du hast gehinh*ngtals du gehinh*ngt hast er hat gehinh*ngtals er gehinh*ngt hat wir haben gehinh*ngtals wir gehinh*ngt haben ihr habt gehinh*ngtals ihr gehinh*ngt habt sie haben gehinh*ngtals sie gehinh*ngt haben
Plusquamperfekt:  ich hatte gehinh*ngtals ich gehinh*ngt hatte du hattest gehinh*ngtals du gehinh*ngt hattest er hatte gehinh*ngtals er gehinh*ngt hatte wir hatten gehinh*ngtals wir gehinh*ngt hatten ihr hattet gehinh*ngtals ihr gehinh*ngt hattet sie hatten gehinh*ngtals sie gehinh*ngt hatten
Futur I:  ich werde hinh*ngenwenn ich hinh*ngen werde du wirst hinh*ngenwenn du hinh*ngen wirst er wird hinh*ngenwenn er hinh*ngen wird wir werden hinh*ngenwenn wir hinh*ngen werden ihr werdet hinh*ngenwenn ihr hinh*ngen werdet sie werden hinh*ngenwenn sie hinh*ngen werden
Futur II:  ich werde gehinh*ngt habenwenn ich gehinh*ngt haben werde du wirst gehinh*ngt habenwenn du gehinh*ngt haben wirst er wird gehinh*ngt habenwenn er gehinh*ngt haben wird wir werden gehinh*ngt habenwenn wir gehinh*ngt haben werden ihr werdet gehinh*ngt habenwenn ihr gehinh*ngt haben werdet sie werden gehinh*ngt habenwenn sie gehinh*ngt haben werden
Konjunktiv I:  ich hinh*ngeals ob ich hinh*nge du hinh*ngestals ob du hinh*ngest er hinh*ngeals ob er hinh*nge wir hinh*ngenals ob wir hinh*ngen ihr hinh*ngetals ob ihr hinh*nget sie hinh*ngenals ob sie hinh*ngen
Konjunktiv II:  ich hinh*ngteals ob ich hinh*ngte du hinh*ngtestals ob du hinh*ngtest er hinh*ngteals ob er hinh*ngte wir hinh*ngtenals ob wir hinh*ngten ihr hinh*ngtetals ob ihr hinh*ngtet sie hinh*ngtenals ob sie hinh*ngten