icon trái tim trắng

Copy / Paste

Nhấp nhập hình tượng nhằm sao chép nhập clipboard ▼

Xem thêm: pin ip 13

Bạn đang xem: icon trái tim trắng

Nghĩa là gì

Appletrái tim màu sắc trắng
GoogleN/A
TwitterTrái tim màu sắc trắng
Unicodetrái tim màu sắc trắng
Từ đồng nghĩamàu white và trái ngược tim
Chuyên mụcMặt cười cợt & Mọi người | trái ngược tim
ThẻBiểu tượng xúc cảm trái ngược tim | hình tượng xúc cảm màu sắc trắng

Hình ảnh

Trái tim white color biểu tượng

emoji unicode nghĩa là gì
🤍 1F90D trái tim màu sắc trắng