Inform Đi Với Giới Từ Gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese thutrang.edu.vnVietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary


Bạn đang xem: Inform đi với giới từ gì

*Xem thêm: Bài Tập 2 Trang 18 Sgk Giải Bài Tập 2 Trang 18 Toán 12 : Cực Trị Của Hàm Số

*Xem thêm: Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 10 Quan Trọn Bộ Công Thức Toán 10

informngoại động từ (to inform somebody of / about something) mang đến ai biết về mẫu gì; nói mang lại ai biết khổng lồ inform the casualty ward about a car accident báo cho phòng cấp cho cứu biết một vụ tai nạn ngoài ý muốn xe tương đối have you informed the police? anh sẽ báo cho cảnh sát chưa? he informed the police that some money was missing anh ta báo cho cảnh sát biết rằng tất cả bị mất chi phí keep me informed of /about what happens tất cả chuyện gì xẩy ra thì báo mang đến tôi biết to inform oneself of the facts trường đoản cú mình khám phá sự bài toán (to inform against / on somebody) đưa ra dẫn chứng hoặc lời tố cáo ai (cho công an biết); khai báo one of the criminals informed against/on the rest of the gang một tên trong bầy tội phạm đã khai báo về đông đảo tên còn sót lại trong băng team nêu phần đa nét chủ yếu của cái gì; ngấm nhuần the sense of justice which informs all her writings ý thức về công lý thấm nhuần tất cả các trước tác của bà ấy thông tin, truyền dữ kiện, thông báo