khả năng mưa hôm nay

 • Thời tiết
 • Thời tiết lục địa 24h

Dự báo khí hậu - Ngày và tối 11/09/2023

 • Bạn đang xem: khả năng mưa hôm nay

  Hà Nội

  Có mây, có những lúc với mưa rào và dông. Gió nhẹ nhõm. Trong mưa dông với kỹ năng xẩy ra lốc, sét và bão táp lúc lắc mạnh.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 25-27 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 32-34 độ, với điểm bên trên 34 chừng.

 • Phía Tây Bắc Bộ

  Có mây, với mưa rào và dông vài ba điểm, riêng biệt chiều tối và tối với mưa rào và dông rải rác rưởi, toàn cục với mưa vĩ đại cho tới đặc biệt vĩ đại. Gió nhẹ nhõm. Trong mưa dông với kỹ năng xẩy ra lốc, sét và bão táp lúc lắc mạnh.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 24-27 chừng, riêng biệt điểm Tây Bắc 22-24 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 31-34 độ, với điểm bên trên 34 chừng.

 • Phía Đông Bắc Bộ

  Có mây, ngày với mưa rào và dông rải rác rưởi, tối với mưa rào và rải rác rưởi với dông, toàn cục với mưa vĩ đại cho tới đặc biệt vĩ đại. Gió nhẹ nhõm. Trong mưa dông với kỹ năng xẩy ra lốc, sét và bão táp lúc lắc mạnh.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 24-27 chừng, vùng núi với điểm bên dưới 23 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 31-34 độ, với điểm bên trên 34 chừng.

 • Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

  Xem thêm: download from youtube

  Có mây, ngày nắng nóng, phía Nam với điểm nắng nóng nóng; chiều tối và tối với mưa rào và dông vài ba điểm, riêng biệt phía Bắc với mưa rào và dông rải rác rưởi, toàn cục với mưa vĩ đại cho tới đặc biệt vĩ đại. Gió tây cho tới tây-nam cấp cho 2-3. Trong mưa dông với kỹ năng xẩy ra lốc, sét và bão táp lúc lắc mạnh.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 25-28 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 32-35 độ, phía Nam với điểm bên trên 35 chừng.

 • Đà Nẵng cho tới Bình Thuận

  Có mây, ngày nắng nóng, riêng biệt phía Bắc với nắng nóng nóng; chiều tối và tối với mưa rào và dông vài ba điểm. Gió tây-nam cấp cho 2-3. Trong mưa dông với kỹ năng xẩy ra lốc, sét và bão táp lúc lắc mạnh.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 25-28 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 33-36 chừng, với điểm bên trên 36 chừng.

 • Tây Nguyên

  Có mây, với mưa rào và dông vài ba điểm, riêng biệt chiều và tối với mưa rào và dông, toàn cục với mưa vĩ đại cho tới đặc biệt vĩ đại. Gió tây-nam cấp cho 2-3. Trong mưa dông với kỹ năng xẩy ra lốc, sét và bão táp lúc lắc mạnh.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 20-23 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 27-30 chừng, với điểm bên trên 30 chừng.

 • Nam Bộ

  Có mây, với mưa rào và dông vài ba điểm, riêng biệt chiều và tối với mưa rào và dông, toàn cục với mưa vĩ đại cho tới đặc biệt vĩ đại. Gió tây-nam cấp cho 2-3. Trong mưa dông với kỹ năng xẩy ra lốc, sét và bão táp lúc lắc mạnh.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 23-26 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 30-33 chừng.

  Xem thêm: cách đổi mật khẩu garena