KHI NÀO DÙNG HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

     

Sau bài học kinh nghiệm trước về thì bây giờ đơn, bây giờ chúng ta thường xuyên học thì hiện nay tại dứt (Present Perfect) – Đây là một trong trong các thì tiếng Anh nhưng rất nhiều người nhầm lẫn cách sử dụng lúc học ngữ pháp tiếng Anh và ôn thi TOEIC.

Bạn đang xem: Khi nào dùng hiện tại hoàn thành


Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) rất thông dụng trong giao tiếp hàng ngày cũng tương tự trong bài bác thi TOEIC. Chúng ta đã biết được những điều gì về bí quyết và cách dùng của thì này chưa? Hãy cùng Anh Ngữ Ms Hoa bài viết liên quan trong nội dung bài viết dưới trên đây nhé.

Trong bài viết này cô sẽ chia sẻ đầy đủ cho các bạn cấu trúc, bí quyết sử dụng, lốt hiệu nhận thấy và bài xích tập củng cố gắng rèn luyện. Trong từng cách sử dụng cô sẽ bổ sung cập nhật cả mẹo nhận ra và chú ý những ngôi trường hợp quan trọng để chúng ta học tương đối đầy đủ và hiểu kiến thức thì hiện tại tại xong chi máu nhất.

*

#1. KHÁI NIỆM

Thì hiện nay tại hoàn thành sử dụng để mô tả về một hành động đã chấm dứt cho tới thời điểm hiện tại mà không bàn về thời gian ra mắt nói. 

*

Ví dụ về thì hiện tại hoàn thành

#2. CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

- Câu khẳng định

Cấu trúc: S + have/ has + PII.

S = I/ We/ You/ They + haveS = He/ She/ It + has

Ví dụ:

have graduated from my university since 2012. (Tôi xuất sắc nghiệp đại học từ thời điểm năm 2012.)We have worked for this company for 4 years. (Chúng tôi thao tác làm việc cho doanh nghiệp này 4 năm rồi.)She has started the assignment. ( Cô ấy đã bắt đầu với nhiệm vụ.

 

- Câu đậy định

Cấu trúc: S + haven’t/ hasn’t + PII.

haven’t = have nothasn’t = has not

Ví dụ:

We haven’t met each other for a long time.(Chúng tôi không gặp nhau vào một thời hạn dài rồi.)Daniel hasn’t come back his hometown since 2015. (Daniel không trở lại quê hương của chính bản thân mình từ năm 2015.)I haven’t started the assignment (Tôi chưa bước đầu với nhiệm vụ)

 

- Câu nghi vấn

Q: Have/Has + S + PII?

A: Yes, S + have/ has.

No, S + haven"t / hasn"t.

Ví dụ:

Have you ever travelled to Vietnam? (Bạn đã từng phượt tới Việt Nam khi nào chưa?) // Yes, I have./ No, I haven’t.Has she arrived London yet? (Cô ấy vẫn tới Luân Đôn chưa?) // Yes, she has./ No, she hasn’t.Have you started the assignment? (Bạn đã bước đầu với công việc, nhiệm vụ

 

#3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

➣ Hành động đã hoàn thành tính đến thời điểm lúc này mà không đề cập tới nó xảy ra khi nào.

Ví dụ 1: I have done all my homework. (Tôi đã làm hết bài bác tập về nhà.)Ví dụ 2: He has lost my key. (Anh ấy đã làm mất đi chìa khóa của tôi.)

He has lost my key

➣ Hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

Ví dụ 1: They’ve been married for nearly fifty years. (Họ sẽ kết hôn được 50 năm.)Ví dụ 2: She has lived in Tokyo all her life. (Cố ấy vẫn sống cả đời sinh sống Liverpool.)

They’ve been married for nearly fifty years

Lưu ý : họ có thể sử dụng Thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn cho những trường phù hợp như lấy ví dụ 2.

Ví dụ:

She has been living in Tokyo all her life.It’s been raining for hours.

➣ Diễn tả hành động đã từng làm trước đây và bây giờ vẫn còn làm

Ví dụ 1: He has written three books & he is working on another book. (Anh ấy đã viết được 3 cuốn sách và đang viết cuốn tiếp theo.)Ví dụ 2: I’ve played the guitar ever since I was a teenager. (Tôi đã chơi guitar kể từ khi còn nhỏ.)

I’ve played the guitar ever since I was a teenager

➣ Sử dụng một mệnh đề cùng với “since” chỉ ra khi một cái gì đó bắt đầu trong vượt khứ:

Ví dụ 1: They’ve stayed with us since last week. (Họ sẽ ở với công ty chúng tôi từ tuần trước.)Ví dụ 2:have worked here since I left school. (Tôi đã làm việc ở đây kể từ lúc tôi rời trường.)

They’ve stayed with us since last week

➣ Một gớm nghiệm cho tới thời điểm hiện tại (thường dùng trạng từ ever)

Ví dụ 1: My last birthday was the worst day I’ve ever had. (Sinh nhật năm ngoái là ngày tệ duy nhất đời tôi.)Ví dụ 2: Have you ever met George? Yes, but I’ve never met his wife. (Bạn đã bao giờ gặp George chưa? Có, tuy nhiên tôi chưa bao giờ gặp vợ anh ta)

My last birthday was the worst day I’ve ever had

➣ Về một hành động vào quá khứ nhưng đặc trưng tại thời điểm nói

Ví dụ 1: I can’t get in my house. I’ve lost my keys. (Tôi ko thể vào nhà được. Tôi đánh mất chùm chìa khóa của mình rồi.)Ví dụ 2: Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping. (Teresa không có ở nhà. Tôi nghĩ về cô ấy đang đi cài đặt sắm.)

Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping

Lưu ý sệt biệt: Trong một số trong những trường hợp, ta áp dụng trạng thái quá khứ phân từ bỏ của đụng từ lớn BE: BEEN như một dạng thừa khứ phân trường đoản cú của rượu cồn từ GO.

Trong những thì tiếng Anh, "thì lúc này hoàn thành" với "thì quá khứ đơn" là 2 thì rất đa số chúng ta dễ bị nhầm lẫn giải pháp sử dụng. Bởi vì vậy, chúng ta lưu ý thật kỹ càng để sử dụng thì tiếng Anh thật hợp lý trong văn cảnh nhé!

#4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

- just, recently, lately: gần đây, vừa mới

- already: rồi

- before: trước đây

- ever: đã từng

- never: chưa từng, ko bao giờ

- yet: chưa (dùng trong câu che định với câu hỏi)

 

- for + N – quãng thời gian: trong khoảng chừng (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 2 months: trong khoảng 2 tháng

- since + N – mốc/điểm thời gian: từ lúc (since 1992, since June, …)

- so far = until now = up to now = up lớn the present: cho mang lại bây giờ

- in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: trong …. Qua ( Ví dụ: During the past 2 years: trong 2 năm qua)

 

 

*** Vị trí của những trạng từ trong thì bây giờ hoàn thành:

- already, never, ever, just: sau “have/ has” và đứng trước đụng từ phân tự II.

- already: cũng rất có thể đứng cuối câu.

Ví dụ: I have just come back home. (Tôi vừa mới về nhà.)

- Yet: đứng cuối câu, cùng thường được thực hiện trong câu bao phủ định cùng nghi vấn.

Ví dụ: She hasn’t told me about you yet. (Cô ấy vẫn chưa kể với tôi về bạn.)

- so far, recently, lately, up lớn present, up khổng lồ this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: hoàn toàn có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ: I have seen this film recently. (Tôi xem bộ phim truyền hình này ngay sát đây.)

#5. BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Sau lúc học kỹ năng ngữ pháp cơ phiên bản về thì hiện tại hoàn thành các bạn nên làm bài bác tập dưới đây để củng cố vững chắc và kiên cố hơn, phát âm và biết phương pháp áp dụng tốt nhất có thể nhé!

Bài tập 1: Đọc các tình huống, sử dụng những động từ sau đây và viết lại câu với thì bây giờ hoàn thành:

arrive - break – fall - go - up - grow - improve – lose

 

1. Tom is looking for his key. He can"t find it.

= Tom has lost his key.

2. Lisa can"t walk và her leg is in plaster.

Lisa .................... . .... ............................................ .

3. Last week the bus fare was £1 .80. Now it is £2.

The bus fare ........................................ .............. ..

4. Maria"s English wasn"t very good. Now it is better.

Her English .............................................................. .

 5. Dan didn"t have a beard before. Now he has a beard.

Dan ..........................................................................

6. This morning I was expecting a letter. Now I have it.

The letter .................................................................

7. The temperature was đôi mươi degrees. Now it is only 12.

The .................................................... ........................... ..

Bài tập 2: chọn “Been” hoặc “Gone”

1, James is on holiday. He"s gone to lớn Italy.

2, Hello! I"ve just ........... ... To lớn the shops. I"ve bought lots of things.

3, A lice isn"t here at the moment. She"s ..... .......... ............................ To the siêu thị to get a newspaper.

4, Tom has ..................................... Out. He"ll be back in about an hour.

5, "Are you going to the bank?" - "No, I"ve already ..... . ....................... ..... Khổng lồ the bank."

Bài tập 3: trả lời các câu hỏi dựa vào từ trong ngoặc

1. Would you like something to eat?

 No, thanks. ..... I have just had lunch... (I / just / have / lunch)

 2. Do you know where Julia is?

Yes, .................................. ................................................. .. ..... ............. . .. (I / just / see / her)

 3. What time is David leaving?

.....................................................................................................................(He / already / leave)

4. What"s in the newspaper today?

I don"t know. .. ............................................................. .............................. (I / not / read / it / yet)

5. Is Sue com ing lớn the cinema with us?

No, ....... .. ............................................................................. .... .. (She / already / see / the film)

6. Are your friends here yet?

Yes, .. ................ .......................................................................................... (they / just / arrive)

7. What does Tim think about your plan?

...........................................................................................................(we / not / tell / him / yet)

Bài tập 4: Đọc trường hợp và viết lại câu với những từ just, already hoặc yet.

1. After lunch you go to lớn see a friend at her house. She says, "Would you lượt thích something khổng lồ eat?"

You say: No thank you. I"ve just had lunch. (have lunch)

2. Joe goes out. Five minutes later, the phone rings and the caller says, "Can I speak khổng lồ joe?"

You say: I"m afraid .... ........... .... ..................... .................................... ..... . (go out)

3.You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts lớn take your plate away.

You say: Wait a minute! ................ .......................................................... . (not / finish)

4. You plan to lớn eat at a restaurant tonight. You phoned to reserve a table. Later your friend says, "Shall I phone lớn reserve a table?

 You say: No, ............ ............................... ........... .... ....... ................. ...... . (do it)

 5. You know that a friend of yours is looking for a place khổng lồ live. Perhaps she has been successful. Ask her.

You say: .. ....... ............ . ................... .. ..................... ..... ..... ... .... ... . .... ? (find)

6. You are still thinking about where to lớn go for your holiday. A friend asks, "Where are you going for your holiday?

 You say: ...................... .......... ................... . ........................ ..... .... ...... . (not / decide)

7. Linda went shopping, but a few minutes ago she returned. Somebody asks, "Is Linda still out shopping?"

You say: No, .... ........................................................ ................................ (come back)

Bài tập 5: chia thì hiện nay tại hoàn thành và vượt khứ đơn. (Bài tập nâng cao này để giúp đỡ bạn phân biệt rõ về thì hiện tại xong xuôi và quá khứ đối kháng – đó là 2 thì đa số chúng ta dễ bị lầm lẫn nhất)

1. When………you………this wonderful skirt? (to design)

2. My mother………into the van. (not/ khổng lồ crash)

3. The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)

4.………you………your aunt last week? (to phone)

5. He………milk at school. (not/ to drink)

6. The police………two people early this morning. (to arrest)

7. She………to nhật bản but now she………back. (to go – to lớn come)

8. Dan………two tablets this year. (already/ lớn buy)

9. How many games………so far this season? (your team/ to win)

10. Peter……… football yesterday.

11. They……… the car. It looks new again.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Bài Tập Kinh Tế Phát Triển, Bài Tập Tính Toán Môn Kinh Tế Phát Triển

12. Last year we……… lớn Italy.

13. John và Peggy……… the book. Now they can watch the film.

14. I……… my friend two days ago.

15. We……… another country before.

16. She……… a new oto in 2011.

17. I’m sorry, but I……… my homework.

18. .……… the game of chess?

Bài tập 6: bạn hãy viết các thắc mắc để hỏi những việc mọi fan đã làm, dùng với ‘over’

1, (ride / horse?) ... Have you ever ridden a horse?

2, (be /" California?) Have ..................................................................................................

3, (run / marathon?) .... .......................................................................... ....... .. ................

4, (speak / famous person?) ..............................................................................................

5, (most beautiful place / visit?) What’s............................................................................

#6. ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

2, Lisa has broken her leg.

3, The bus fare has gone up.

4, Her English has improved.

5, Dan has grown a beard.

6, The letter has arrived.

7, The temperature has fallen.

Bài tập 2:

2, been

3, gone

4, gone

5, been

Bài tập 3:

2. Yes, I"ve just seen her.

Yes, I have just seen her.

or Yes, I just saw her.

3. He"s already left.

He has already left.

or He already left.

4. I haven"t read it yet.

or I didn"t read it yet.

5. No, she"s already seen the film.

No, she has already seen.

or No, she already saw.

 6. Yes, they"ve just arrived.

 Yes, they have just arrived.

or Yes, they just arrived.

7. We haven"t told him yet.

or We didn"t tell him yet.

Bài tập 4:

2. He"s just gone out / He has just gone out / He just went out.

3. I haven"t finished yet / I didn"t finish yet

4. I"ve already done it / I have already done it / I already did it.

5. Have you found a place lớn live yet? / Did you find a place ... ?

6. I haven"t decided yet / I didn"t decide yet.

7. She"s just come back / She has just come back / She just came back.

Bài tập 5:

1. When did you thiết kế this wonderful skirt?

2. My mother did not crash into the van.

3. The boys took off the mudguards of their bicycles.

4. Did you phone your aunt last week?

5. He did not drink milk at school.

6. The police arrested two people early this morning.

7. She went to nhật bản but now she has come back.

8. Dan has already bought two tablets this year.

Xem thêm: Tiktok: Chu Pa Pi Mô Nha Nhô, Tìm Hiểu Theo Nghĩa Đen Và Bóng

9. How many games has your team won so far this season?

Bài tập 6:

2, Have you ever been lớn California?

3, Have you ever run (in) a marathon?

4, Have you ever spoken lớn a famous person?

5, What"s the most beautiful place you"ve ever visited? / ... You have ever visited?

 

Với những kiến thức về thì bây giờ hoàn thành (Present Perfect) và bài tập thực hành thực tế trên đây, cô Hoa tin rằng chúng ta đã nắm rõ và hoàn toàn có thể vận dụng trơn tru khi thực hiện ngữ pháp giờ đồng hồ Anh nói phổ biến và khi làm bài TOEIC Reading nói riêng.