Like new và brand new là gì

     
dạo xung quanh thì trường rao vặt bên thutrang.edu.vn bản thân thấy nhiều người hay do dự thế làm sao là brand new? lượt thích new? 98 %, 95% ....v..v....nên hum nay mình lập topic này lời giải từ A=>Z cho chúng ta chưa biết nhé