LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 5 TRANG 66, 67 TỪ NHIỀU NGHĨA

     

2. Nghĩa của các từ răng, mũi, tai trong khổ thơ sau có gì không giống với nghĩa của chúng ở bài tập 1.

Bạn đang xem: Luyện từ và câu lớp 5 trang 66, 67 từ nhiều nghĩa

M: Răng của mẫu cào⟶ Răng của dòng cào không dùng làm nhai như răng của người, của con vật.
Làm sao nhai được ? 
Mũi thuyền rẽ nước 
Thì ngửi cái gì? 
Cái ấm không nghe 
Sao tai lại mọc ?... 

3. Nghĩa của những từ răng, mũi, tai ở bài bác tập 1 và bài xích tập 2 có gì giống như nhau?

- Nghĩa của những từ răng : đều chỉ vật nhọn, sắc, sắp phần nhiều nhau thành hàng.

- Nghĩa của những từ mũi: .........

- Nghĩa của các từ tai: .........

II - Luyện tập

1. Đọc các câu bên dưới đây. In đậm các từ mắt, chân, đầu với nghĩa gốc; gạch hai gạch ốp (-) dưới những từ mắt, chân, đầu mang nghĩa chuyển:

a) Mắt - Đôi mắt của bé mở to.

- Quả mãng cầu mở mắt.

b) Chân - Lòng ta vẫn vững vàng như kiềng ba chân.

Xem thêm: Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 3 Vòng 1 Năm 2021, Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 3 Các Vòng

- bé đau chân.

c) Đầu - khi viết, em chớ ngoẹo đầu.

- Nước suối đầu nguồn khôn xiết trong.

2. Những từ chỉ bộ phận cơ thể bạn và động vật hoang dã thường là từ rất nhiều nghĩa. Hãy tìm một số trong những ví dụ về việc chuyển nghĩa của rất nhiều từ cho trong bảng bên dưới đây:

Từ các nghĩa

Ví dụ

lưỡi

M: lưỡi liềm, ..............................................

miệng

 

cổ

 

tay

 

lưng

 

Trả lời :

I - nhấn xét

1.

*

2.

M: Răng của cái cào⟶ Răng của chiếc cào không dùng để làm nhai như răng của người, của nhỏ vật.
Làm sao nhai được ? 
Mũi thuyền rẽ nước⟶ Mũi của cái thuyền chỉ cần một thành phần của mẫu thuyền, nó cấp thiết ngửi được 
Thì ngửi cái gì? 
Cái ấm không nghe 
Sao tai lại mọc ?...

Xem thêm: Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 10 Môn Toán Lớp 10 Năm 2020

⟶ Tai của cái nóng không dùng để nghe được.

kimsa88
cf68