mod là hàm gì

Excel cho tới Microsoft 365 Excel cho tới Microsoft 365 giành riêng cho máy Mac Excel cho tới web Excel 2021 Excel 2021 cho tới Mac Excel 2019 Excel 2019 cho tới Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn cho tới Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm thắt...Ẩn bớt

Bài ghi chép này tế bào miêu tả cú pháp công thức và cách dùng hàm MOD vô Microsoft Excel.

Bạn đang xem: mod là hàm gì

Mô tả

Trả về số dư sau thời điểm phân chia một số cho tới ước số. Kết quả có cùng dấu với ước số.

Cú pháp

MOD(number, divisor)

Cú pháp hàm MOD với những đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số mà khách hàng muốn tìm số dư.

  • Divisor    Bắt buộc. Số mà khách hàng muốn phân chia số cho tới nó.

Chú thích

  • Nếu ước số là 0, thì hàm MOD trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

  • Hàm MOD có thể được biểu đạt bằng các số hạng của hàm INT:

MOD(n, d) = n - d*INT(n/d)

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ vô bảng tại đây và dán vô dù A1 của một bảng tính Excel mới nhất. Để công thức hiển thị sản phẩm, nên lựa chọn bọn chúng, nhấn F2 và tiếp sau đó nhấn Enter. Nếu cần thiết, chúng ta có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm coi toàn bộ tài liệu.

Công thức

Mô miêu tả

Kết quả

Xem thêm: vợ của vai ác không dễ làm

=MOD(3, 2)

Số dư của 3/2

1

=MOD(-3, 2)

Số dư của -3/2. Dấu sẽ giống như như vết của số phân chia

1

=MOD(3, -2)

Số dư của 3/-2. Dấu như thể với vết của số phân chia

-1

=MOD(-3, -2)

Số dư của -3/-2. Dấu như thể với vết của số chia

Xem thêm: ngã cật tây hồng thị

-1

Bạn cần thiết thêm thắt trợ giúp?

Bạn ham muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám đập những quyền lợi của gói ĐK, nhìn qua những khóa đào tạo và huấn luyện, mò mẫm hiểu cơ hội bảo mật thông tin vũ trang của chúng ta và không dừng lại ở đó nữa.

Cộng đồng giúp cho bạn bịa và vấn đáp những thắc mắc, hỗ trợ phản hồi và lắng tai chủ ý kể từ những Chuyên Viên với kỹ năng đa dạng.

Tác giả

Bình luận