Mực tiếng anh là gì

  -  

Dưới đây là tổng hợp các từ vựng bé mực giờ anh là gì trò chơi bé mực giờ đồng hồ anh là gì ? và bé mực tiếng anh là gì mà thutrang.edu.vn sẽ hỗ trợ cho các bạn bên dưới hãy cùng xem thêm nhé.


Video bé mực tiếng anh là gì

Từ vựng tiếng Anh về các loại hải sản biển

*

Tôm tích giờ Anh là gì?

Tôm tích giờ Anh là Mantis shrimp

Mực nang giờ đồng hồ Anh là gì?

Mực nang giờ Anh là Cuttlefish

Tôm hùm giờ đồng hồ Anh là gì?

Tôm hùm tiếng Anh là Lobster

Mực ống giờ đồng hồ Anh là gì?

Mực ống giờ đồng hồ Anh là Squid

Nghêu giờ Anh là gì?

Con Nghêu tiếng Anh là Clam

Con Tôm tiếng Anh là gì?

Tôm giờ đồng hồ Anh là Shrimp

Con Hàu tiếng Anh là gì?

Hàu giờ đồng hồ Anh là Oyster

Sò ngày tiết tiếng Anh là gì?

Sò tiết tiếng Anh là Blood cockle

Con Cua giờ Anh là gì?

Cua giờ Anh là Crab

Sò giờ Anh là gì?

Sò tiếng Anh là Cockle

Con Trai tiếng Anh là gì?

Trai giờ đồng hồ Anh là Mussel

Sò điệp giờ Anh là gì?

Sò điệp giờ đồng hồ Anh là Scallop

Sứa giờ đồng hồ Anh là gì?

Sứa tiếng Anh là Jellyfish

Con Lươn tiếng Anh là gì?

Con Lươn giờ đồng hồ Anh là Eel

Hải sâm giờ Anh là gì?

Hải sâm tiếng Anh là Sea cucumber

Con Nhím biển lớn tiếng Anh là gì?

Nhím biển lớn tiếng Anh là Sea urchin

Con Bạch tuộc giờ đồng hồ Anh là gì?

Bạch tuộc giờ đồng hồ Anh là Octopus

Bào ngư giờ Anh là gì?

Bào ngư giờ đồng hồ Anh là Abalone

Ốc sừng tiếng Anh là gì?

Ốc sừng giờ đồng hồ Anh là Horn snail

Ôc hương tiếng Anh là gì?

Ôc hương tiếng Anh là Sweet snail

Từ vựng tiếng Anh tên những loại cá

Cá cơm trắng tiếng Anh là gì?

Cá cơm trắng tiếng Anh là Anchovy

Cá đé giờ Anh là gì?

Cá đé giờ Anh là Chinese herring

Cá quả tiếng Anh là gì?

Cá trái tiếng Anh là Snake head

Cá hồng giờ đồng hồ Anh là gì?

Cá hồng tiếng Anh là Snapper

Cá trắm giờ đồng hồ Anh là gì?

Cá trắm tiếng Anh là Amur

Cá trê giờ đồng hồ Anh là gì?

Cá trê tiếng Anh là Catfish

Cá lăng giờ đồng hồ Anh là gì?

Cá lăng tiếng Anh là Hemibagrus

Cá thu giờ Anh là gì?

Cá thu giờ Anh là Codfish

Cá chạch giờ đồng hồ Anh là gì?

Cá chạch tiếng Anh là Loach

Cá ngừ biển khơi tiếng Anh là gì?

Cá ngừ biển khơi tiếng Anh là una-fish

Cá gáy giờ Anh là gì?

Cá gáy giờ Anh là Cyprinid

Cá bội nghĩa má giờ đồng hồ Anh là gì?

Cá tệ bạc má giờ đồng hồ Anh là Scad

Cá mú giờ Anh là gì?

Cá mú giờ Anh là Grouper

Cá trích giờ Anh là gì?

Cá trích giờ Anh là Herring

Cá mát tiếng Anh là gì?

Cá đuối tiếng Anh là Skate

Cá kình giờ Anh là gì?

Cá kình giờ đồng hồ Anh là Whale

Cá kiếm tiếng Anh là gì?

Cá kiếm tiếng Anh là Swordfish

Cá chép giờ đồng hồ Anh là gì?

Cá chép giờ đồng hồ Anh là Carp

Cá rô giờ đồng hồ Anh là gì?

Cá rô giờ đồng hồ Anh là Anabas

Cá mè giờ đồng hồ Anh là gì?

Cá mè giờ Anh là Dory

Cá bống giờ đồng hồ Anh là gì?

Cá bống giờ Anh là Goby

Cá hồi giờ Anh là gì?

Cá hồi tiếng Anh là Salmon

Cá bơn tiếng Anh là gì?

Cá bơn giờ đồng hồ Anh là Flounder


con mực dịch ra giờ đồng hồ anh là gì bé mực hiểu tiếng anh là gì con mực ống tiếng anh là gì con mực giờ đồng hồ anh con mực giờ đồng hồ anh là gì nhỏ mực trong tiếng anh học Tiếng Anh mực ống giờ đồng hồ anh là gì mực tiếng anh mực tiếng anh là gì mực trong giờ đồng hồ anh trò chơi nhỏ mực phát âm tiếng anh là gì trò chơi con mực tiếng anh là gì