PHÂN BIỆT MUCH, MANY, A LOT OF VÀ LOTS OF

     
*
englishgrammar

Trong văn nói cùng viết thông thường thì sẽ không quá khắt khe với vấn đề bạn thực hiện lẫn lộn giữa các từ chỉ sự các như many hay a lot hoặc lots of. Thế nhưng khi đi thi các kỳ thi giờ đồng hồ Anh đặc biệt là IELTS, thì việc sử dụng từ ngữ là hết sức quan trọng. Chính vì thế ở bài viết này, thutrang.edu.vn sẽ ra mắt đến chúng ta cách sử dụng cũng giống như cách tách biệt giữa các từ này nhé!


A. MUCH & MANY

Many hoặc much hay đứng trước danh từ. Many đi với danh từ đếm được và much đi với danh từ không đếm được:

She didn’t eat much breakfast.

Bạn đang xem: Phân biệt much, many, a lot of và lots of

(Cô ta không bữa sáng nhiều)

There aren’t many large glasses left.

(Không còn lại nhiều cốc lớn)

Tuy nhiên much of hoàn toàn có thể đi cùng với tên bạn và tên địa danh

I have seen too much of Howard recently.

(Gần đây tôi hay gặp mặt Howard)

Not much of Denmark is hilly.

(Đan mạch không tồn tại mấy đồi núi)

Many/much of + determiner (a, the, this, my... ) + noun.

You can’t see much of a country in a week.

(Anh quan yếu biết các về một nước trong tầm một tuần đâu.)

I won’t pass the exam. I have missed many of my lessons.

(Tôi sẽ không còn thoát được kỳ thi này mất, tôi bỏ vô số bài.)

Many với much dùng nhiều trong câu che định cùng câu nghi vấn, vào câu khẳng định rất có thể dùng những loại từ khác ví như plenty of, a lot, lots of... để nuốm thế.

How much money have you got? I’ve got plenty.

He got lots of men friends, but he doesn’t know many women.

Tuy vậy trong giờ Anh, much và many vẫn được dùng thông thường trong câu khẳng định.

Much has been written about the causes of unemployment in the opinion of many

economists.

*
many or much?Much dùng như một phó trường đoản cú (much đứng trước cồn từ nhưng che khuất very cùng sau cấu tạo phủ định của câu)

I don’t travel much these days. (much = very often)

I much appreciate your help. (much=highly)

We very much prefer the country khổng lồ the town.

Janet much enjoyed her stay with your family.

Much too much / many so many (để dìm mạnh) dùng tự do sau mệnh đề chính, trước danh từ mà nó bổ ngữ.

The cost of a thirty-second commercial advertisement on a television show is $300.000, much too much for most business.

Many a + singular noun + singular verb: Biết bao nhiêu.

Many a strong man has disheartened before such a challenge.

(Biết bao quý ông trai tráng kiện đã nản lòng trước một thử thách như vậy)

I have been to lớn the top of the Effeil tower many a time.

Many’s the + st that / sb who + singular verb

Many’s the student who couldn’t follow the post-graduate courses at universities và colleges under the pressure of money.

(Biết từng nào sinh viên đã không thể theo học các trường ĐH và CĐ vị thiếu tiền)

Many’s the promise that has been broken.

(Biết bao nhiêu lời hứa đã bị phản bội)

B. A LOT OF/ LOTS OF/ PLENTY OF/ A GREAT DEAL

Các thành ngữ trên đều phải có nghĩa tương đương với much/ many (nhiều) với most (đa phần).

A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ a large number of/ much/ many (formal).Không có khác nhau gì mấy thân a lot of với lots of. Chủ ngữ chủ yếu sau hai thành ngữ này sẽ ra quyết định việc phân tách động từ.

a lot of | uncountable noun + singular verb

lots of | plural noun + plural verb

A lot of time is needed khổng lồ learn a language.

Lots of us think it’s time for an election.

*
a lot of or lots of?Plenty of được dùng thông dụng trong informal English.

Don’t rush, there’s plenty of time.

Xem thêm: Nghệ Thuật Kiến Trúc La Mã Cổ Đại Có Gì Nổi Bật? Top 4 Kiến Trúc La Mã Cổ Đại Kì Vĩ

Plenty of shops take checks.

A large a mount of = a great khuyễn mãi giảm giá of + non-count noun (formal English)

I have thrown a large amount of old clothing.

Mr Lucas has spent a great khuyến mãi of time in the Far East.

A lot cùng a great deal có thể được dùng làm phó từ cùng vị trí của nó là sinh sống cuối câu.

On holiday we walk and swim a lot.

The gorvernment seems to change its mind a great deal.

C. MORE & MOST

More + noun/noun phrase: sử dụng như một định ngữ

We need more time.

More university students are having lớn borrow money these day.

More + of + personal/geographic names

It would be nice to see more of Ray & Barbara.

(Rất tốt khi được chạm mặt Ray và Barbara thường xuyên hơn.)

Five hundred years ago, much more of Britain was covered with trees.

(500 thời gian trước đây, đa số nước Anh phủ nhiều rừng hơn bây chừ nhiều)

More of + determiner/pronoun (a/ the/ my/ this/ him/ them...)

He is more of a fool than I thought.

(Nó là 1 thằng dại hơn tôi tưởng nhiều)

Three more of the missing climbers have been found.

Could I have some more of that smoked fish.

I don’t think any more of them want khổng lồ come.

*
more or most?One more/ two more... + noun/ noun phrase

There is just one more river to cross.

Nhưng yêu cầu dùng cardinal number (số đếm) + noun + more (Five dollars more) trường hợp more mang nghĩa thêm nữa.

He has contributed $50, và now he wants lớn contribute $50 more.

Most + noun = Đa phần, nhiều số

Most cheese is made from cow’s milk.

Most Swiss people understand French.

Most + determiner/ pronoun (a, the, this, my, him...) = Hầu hết...

He has eaten 2 pizzas & most of a cold chicken.

Most of my friends live abroad.

She has eaten most of that cake.

Most of us thought he was wrong.

Most cũng rất được dùng thay cho một danh từ, ví như ở trên, danh tự hoặc chủ ngữ đó đã được nhắc đến.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Hóa 11 Chọn Lọc, Các Dạng Bài Tập Hoá Học Lớp 11 Chọn Lọc

Some people had difficulty with the lecture, but most understood.