NGÔN NGỮ ĐÁNH DẤU SIÊU VĂN BẢN

     

I.Khái niệmHTML tốt HyperText Markup Language là ngôn ngữ khắc ghi siêu văn bản, đó là một ngôn ngữ thông dụng được định dạng nhằm báo cho trình chăm bẵm Web – web Browser làm gắng nào nhằm hiện thị một trang web trên màn hình máy tính. Ngôn từ HTML không phải là một trong ngôn ngữ lập trình, HTML call là ngôn ngữ chỉ bởi vì nó gồm những tập hợp nhỏ tuổi các nhóm ký kết tự theo một nguyên tắc mà họ dùng để giải pháp kiểu dáng, vị trí, cách thức của văn bản, ảnh, music hay bất...
Bạn đang xem: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản

*

CHƯƠNG 3: NGÔN NGỮ ĐÁNH DẤU SIÊU VĂN BẢN HTML – HYPER TEXT MAKEUP LANGUAGE Khái niệmI. HTML hay HyperText Markup Language là ngôn ngữ ghi lại siêu văn bản, đấy là một ngôn ngữ thông dụng được định dạng nhằm báo đến trình để ý Web – web Browser làm cụ nào để hiện thị một website trên màn hình máy tính. Ngôn ngữ HTML không phải là 1 trong ngôn ngữ lập trình, HTML điện thoại tư vấn là ngôn từ chỉ vị nó gồm những tập hợp nhỏ dại các nhóm ký kết tự theo một luật lệ mà họ dùng để biện pháp kiểu dáng, vị trí, cách th ức c ủa văn bản, ảnh, âm thanh hay bất cứ một đối tượng nào khác cùng rất sự links giữa chúng. Những trang viết bằng ngữ điệu HTML có cấu tạo như sau: title là các dòng chú thích--> thông tin được đặt giữa hai vệt tag và là câu chữ của website Một tài liệu HTML có hai phần hiếm hoi là phần đầu (head) và phần thân (body). Phần đầu tiềm ẩn những tin tức về tài liệu với không được hiển thị lên trên màn hình. Phần thân chứa đựng mọi thứ trình bày lên trên màn hình như là một trong những phần của trang Web. Toàn bộ công việc để thành lập một trang HTML phía bên trong cặp tag … . Bên phía trong cặp tag … là cặp tag … và tiếp đến là cặp tag … lưu ý: − Tag … được đặt ở giữa nhì cặp tag … ý nghĩa sâu sắc của cặp tag … được thực hiện để dấn dạng của một tài liệu với được hiện trên thanh title của hành lang cửa số Browser − Tag ghi chú được bao vị . Mẫu văn phiên bản giữa những tag này KHÔNG được hiển thị vào trang Web, tag này dùng làm đặt những thông tin ghi chú hoặc phân tích và lý giải làm rõ thêm ý nghĩa sâu sắc cho câu chữ Môn học: thương mại điện tử cùng Ứng dụng mạng internet Trang 1 trang Web. Lúc trang Web có không ít thông tin cùng trở nên phức hợp thì họ cần phải áp dụng những tag này để minh hoạ và chú giải Ý nghĩa của các Tag HTMLII. Những thẻ mở rộng trong phần thẻ tag với thẻ tag 1. A. Thẻ tag Đây là thẻ chủ yếu yếu của tập tin dạng HTML, thẻ khắc ghi điểm bắt đầu và chấm dứt nội dung của một tập tin dạng html. Ví dụ: câu chữ file gồm có 2 phần là cùng b. Thẻ tag câu chữ nằm giửa thẻ nầy là phần tiêu đề của trang Web, thẻ này không hiển thị khi trình chu đáo Web Browse gọi tập tin html. Tên tiêu đề ra mắt tập tin  Phần không ngừng mở rộng trong thẻ tag Trong văn bản thẻ tag rất có thể chứa những thành phần sau: − Thẻ tag dùng làm khai báo một địa chỉ cơ bản cho tập tin dạng html − Thẻ tag dùng làm đặt tên tiêu đề mang đến tập tin dạng html − Thẻ tag dùng làm chứa các thông tin không giống tập tin dạng html. C. Thẻ tag Đây là thẻ đựng nội dung chính của tập tin html Cú pháp văn bản của tập tin html được chèn tại trên đây  những thuộc tính của thẻ − BACKGROUND: dùng một tập tin hình hình ảnh làm nền cho website Môn học: dịch vụ thương mại điện tử cùng Ứng dụng internet Trang 2 Cú pháp ngôn từ của tập tin html được chèn tại trên đây Lưu ý: màn hình phải tất cả dạng thức *.gif tốt *.jpg, nếu cần sử dụng trình để mắt Web internet Explorer sẽ hổ trợ thêm dạng *.bmp. Mã nguồn thử nghiệm Chao mung cac ban den voi lop hoc Thuong mai dien tu va nhàn hạ Internet hiện trên trình duyệt WebMôn học: thương mại dịch vụ điện tử và Ứng dụng InternetTrang 3 − BGCOLOR: Xác lập màu sắc nền cho trang web Cú pháp ngôn từ của tập tin html được chèn tại trên đây Lưu ý: cùng với "#rrggbb" là quý hiếm hexadecimal (thập lục) red-green-blue.Hệ màu được tùy chỉnh cấu hình theo hệ thập lục phân Trình chăm bẵm Web Netscape rất có thể xác lập 140 color theo hệ thập lục như sau: màu hiển thị Số thập lục phân color hiển thị Số thập lục phân aliceblue #F0F8FF antiquewhite #FAEBD7 aqua #00FFFF aquamarine #7FFFD4 azure #F0FFFF beige #F5F5DC bisque #FFE4C4 đen #000000 blanchedalmond #FFEBCD blue #0000FF blueviolet #8A2BE2 brown #A52A2A burlywood #DEB887 cadetblue #5F9EA0 chartreuse #7FFF00 chocolate #D2691E coral #FF7F50 cornflowerblue #6495ED cornsilk #FFF8DC crimson #DC143C cyan #00FFFF darkblue #00008B darkcyan #008B8B darkgoldenrod #B8860B darkgray #A9A9A9 darkgreen #006400 darkkhaki #BDB76B darkmagenta #8B008B darkolivegreen #556B2F darkorange #FF8C00 darkorchid #9932CC darkred #8B0000 darksalmon #E9967A darkseagreen #8FBC8F darkslateblue #483D8B darkslategray #2F4F4F darkturquoise #00CED1 darkviolet #9400D3 deeppink #FF1493 deepskyblue #00BFBF dimgray #696969 dodgerblue #1E90FF firebrick #B22222 floralwhite #FFFAF0 forestgreen #228B22 fuchsia #FF00FF gainsboro #DCDCDC ghostwhite #F8F8FF gold #FFD700 goldenrod #DAA520 gray #808080 green #008000 greenyellow #ADFF2F honeydew #F0FFF0Môn học: thương mại dịch vụ điện tử với Ứng dụng InternetTrang 4 Trình trông nom Web Netscape có thể xác lập 140 màu sắc theo hệ thập lục như sau: màu sắc hiển thị Số thập lục phân màu hiển thị Số thập lục phân hotpink #FF69B4 indianred #CD5C5C indigo #4B0082 ivory, #FFFFF0 khaki #F0E68C lavender #E6E6FA lavenderblush #FFF0F5 lawngreen #7CFC00 lemonchiffon #FFFACD lightblue #ADD8E6 lightcoral #F08080 lightcyan #E0FFFF lightgoldenrodyellow #FAFAD2 lightgreen #90EE90 lightgrey #D3D3D3 lightpink #FFB6C1 lightsalmon #FFA07A lightseagreen #20B2AA lightskyblue #87CEFA lightslategrey #778899 lightsteelblue #B0C4DE lightyellow #FFFFE0 lime #00FF00 limegreen #32CD32 linen #FAF0E6 magenta #FF00FF maroon #800000 mediumaquamarine #66CDAA mediumblue #0000CD mediumorchid #BA55D3 mediumpurple #9370DB mediumseagreen #3CB371 mediumslateblue #7B68EE mediumspringgreen #00FA9A mediumturquoise #48D1CC mediumvioletred #C71585 midnightblue #191970 mintcream #F5FFFA mistyrose #FFE4E1 moccasin #FFE4B5 navajowhite #FFDEAD- navy #000080 oldlace #FDF5E6 olive #808000 olivedrab #6B8E23 orange #FFA500 orangered #FF4500 orchid #DA70D6 palegoldenrod #EEE8AA palegreen #98FB98 paleturquoise #AFEEEE palevioletred #DB7093 papayawhip #FFEFD5 peachpuff #FFDAB9 peru #CD853F pink #FFC0CB plum #DDA0DD powderblue #B0E0E6 purple #800080 red #FF0000 rosybrown #BC8F8F royalblue #4169E1 saddlebrown #8B4513 salmon #FA8072 sandybrown #F4A460 seagreen #2E8B57 seashell #FFF5EE sienna #A0522D silver #C0C0C0 skyblue #87CEEB slateblue #6A5ACD slategray #708090Môn học: thương mại điện tử cùng Ứng dụng InternetTrang 5 Trình chu đáo Web Netscape có thể xác lập 140 màu sắc theo hệ thập lục như sau: color hiển thị Số thập lục phân màu hiển thị Số thập lục phân snow #FFFAFA springgreen #00FF7F steelblue, #4682B4 tung #D2B48C teal #008080 thistle #D8BFD8 tomato #FF6347 turquoise #40E0D0 violet #EE82EE wheat #F5DEB3 trắng #FFFFFF whitesmoke #F5F5F5 yellow #FFFF00 yellowgreen #9ACD32 Trình chu đáo Web internet Explorer rất có thể xác lập 16 màu theo tên thường gọi như sau: màu hiển thị màu hiển thị màu sắc hiển thị color hiển thị black Silver Gray trắng Maroon Red Purple Fuchsia Green Lime Olive Yellow Navy xanh Teal Aqua − TEXT: thuộc tính này chỉ định màu cho văn phiên bản thường vào tập tin html Cú pháp nội dung của tập tin html được chèn tại trên đây Lưu ý: giải pháp xác lập màu y hệt như BGCOLOR.Môn học: thương mại điện tử với Ứng dụng InternetTrang 6 Mã nguồn kiểm tra Chao mung cac ban den voi lop hoc Thuong mai dien tu va ung dung Internet hiển thị trên trình duyệt Web − LINK, VLINK và ALINK: những thuộc tính này cần sử dụng chỉ định màu cho những dòng văn bạn dạng là đối tượng người sử dụng chủ đến mối nối liên kết. Trong số ấy LINK là liên kết chưa xem VLINK là link đã xem ALINK là links đang xemMôn học: thương mại điện tử và Ứng dụng InternetTrang 7 Cú pháp nội dung của tập tin html được chèn tại phía trên Lưu ý: mang định là LINK=blue (#0000FF), VLINK=purple (#800080) với ALINK=red (#FF0000). Phương pháp xác lập màu kiểu như BGCOLOR cùng TEXT − LEFTMARGIN: nằm trong tính này dùng để canh lề trái. Cú pháp nội dung của tập tin html được chèn tại trên đây Lưu ý: X là một số nguyên, được tính bằng số lượng pixel từ phía trái sang Mã nguồn test Chao mung cac ban den voi lop hoc Thuong mai dien tu va từ tốn Internet hiện trên trình chú tâm WebMôn học: thương mại điện tử và Ứng dụng InternetTrang 8 − TOPMARGIN: trực thuộc tính này dùng làm canh lề trên Cú pháp câu chữ của tập tin html được chèn tại phía trên Lưu ý: X là một trong những nguyên, được tính bằng số lượng pixel từ trên xuống dưới Mã nguồn test Chao mung cac ban den voi lop hoc Thuong mai dien tu va khoan thai Internet hiện trên trình coi sóc WebMôn học: thương mại dịch vụ điện tử cùng Ứng dụng InternetTrang 9 các thẻ có mang đoạn văn bản, mẫu mã chữ 2. Thẻ tag P: Định nghĩa đoạn văn bản.

Xem thêm: Số Axit Amin Có Trong Cơ Thể Sinh Vật Là :, 20 Loại Axit Amin Cấu Thành Nên ProteinXem thêm: Soạn Bài Bố Của Xi Mông Ngữ Văn 9 Vnen Bài 30: Bố Của Xi, Soạn Bài Bố Của Xi

A. Cú pháp: nội dung đoạn văn phiên bản Các ở trong tính của thẻ phường  − ... : tất cả nội dùng nằm giữa tag này sẽ được canh trở về bên cạnh phía trái lề trang web. Đây cũng là thẻ mặc định. − ... : tất cả nội dung nằm trong lòng hai tag này sẽ tiến hành canh giữa − ... : toàn bộ nội dung nằm trong lòng hai tag này sẽ tiến hành canh bắt buộc Mã nguồn chạy thử Day la noi dung doan text Môn học: thương mại dịch vụ điện tử và Ứng dụng InternetTrang 10 hiển thị trên trình để mắt Web Thẻ tag BR: dùng làm xuống dòng. B. Cú pháp: Mã nguồn demo Day la noi dung doan text thu 1 Day la noi dung doan text thu 2 Day la noi dung doan text thu 3 hiển thị trên trình chăm chút WebMôn học: thương mại điện tử và Ứng dụng InternetTrang 11 Thẻ tag H: Quy định form size của tiêu đề. C. Cú pháp: tiêu đề Trong đó: x =1,2,3,4,5,6. X càng bé dại cỡ chữ càng lớn. Mã nguồn test Tieu de co chu lon nhat (H1) Tieu de co chu lon thu nhì (H2) Tieu de co chu lon thu tía (H3) Tieu de co chu lon thu tu (H4) Tieu de co chu lon thu nam (H5) Tieu de teo chu nho nhat Môn học: thương mại điện tử với Ứng dụng InternetTrang 12 hiện trên trình coi ngó Web Thẻ tag B: Hiển thị chữ in đậm. D. Cú pháp: Phần chữ đậm Mã nguồn test Phan text chu khong lớn dam Phan text chu khổng lồ dam hiển thị trên trình để mắt WebMôn học: thương mại điện tử với Ứng dụng InternetTrang 13 Thẻ tag I: Hiển thị chữ in nghiêng. E. Cú pháp: Phần chữ nghiêng Mã nguồn thử nghiệm Phan text chu khong in nghieng Phan text chu in nghieng hiện trên trình chuẩn y WebMôn học: dịch vụ thương mại điện tử cùng Ứng dụng InternetTrang 14 Thẻ tag U: Hiển thị chữ gạch chân. F. Cú pháp: Phần chữ gạch men chân Mã nguồn chạy thử Phan text chu khong gach chan Phan text chu gach chan Môn học: thương mại dịch vụ điện tử với Ứng dụng InternetTrang 15 hiện trên trình lưu ý Web Thẻ tag FONT: phương pháp font chữ. G. Cú pháp: một số trong những tên font thông dụng: .VnTime; .VnTimeH; .VnArial; .VnArialH;.VnAvant; Mã nguồn thử nghiệm Môn học: dịch vụ thương mại điện tử và Ứng dụng InternetTrang 16 Phần text bao gồm font Arial theo chuẩn Unicode, kích thước chữ bởi 2, màu đen Hiển thị bên trên trình chuyên chú Web Thẻ tag Sub: Hiển thị chữ nhỏ chỉ số dưới. H. Cú pháp: Phần chữ nhỏ dại chỉ số bên dưới Mã nguồn chạy thử Đối tượngChi so duoi hiện trên trình coi xét WebMôn học: thương mại dịch vụ điện tử cùng Ứng dụng InternetTrang 17 Mã nguồn chạy thử Phan kiểm tra font chu Arial theo chuan Unicode, co chu bang 3, mau doChi so duoi hiển thị trên trình chăm bẵm WebMôn học: thương mại điện tử cùng Ứng dụng InternetTrang 18 Thẻ tag Sup: Hiển thị chữ nhỏ chỉ số trên. I. Cú pháp: Phần chữ nhỏ chỉ số bên trên Mã nguồn test Đối tượngChi so duoi Môn học: thương mại dịch vụ điện tử và Ứng dụng InternetTrang 19 hiện trên trình xem xét Web Mã nguồn kiểm tra Phan chạy thử font chu Arial theo chuan Unicode, co chu bang 3, mau xanhChi so tren Môn học: thương mại điện tử và Ứng dụng InternetTrang 20