Ở gà gen a quy định lông vằn

  -  

Câu hỏi :

Ở gà, ren A điều khoản lông vằn, a: ko vằn nằm ở nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen khớp ứng trên Y. Trong chăn nuôi bạn ta sắp xếp cặp lai phù hợp, để phụ thuộc màu lông thể hiện có thể tách biệt gà trống, mái ngay lập tức từ lúc new nở. Cặp lai tương xứng đó là:


*