Đề bài: Em hãy bình giảng khổ thơ 10, 11 trong bài thơ “Tiếng hát con tàu” của Chế Lan Viên.

Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ

Nơi nao qua, lòng chẳng lại yêu thương?