Chuyển nội dung bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu sang văn xuôi theo lời kể của tác giả

Đề bài: Em hãy chuyển nội dung bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu sang văn xuôi theo lời kể của tác giả

Có thể nói rằng cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta đã kết thúc vẻ vang và kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng

Nêu suy nghĩ của em về chức năng giáo dục của tác phẩm văn học- Văn 12

Đề bài: Nêu suy nghĩ của em về chức năng giáo dục của tác phẩm văn học.

Văn học nghệ thuật luôn luôn gắn bó chặt chẽ với cuộc sống con người, va nó đượ cbiết đến chính là phương tiện độc đáo, hấp dẫn để con người hiểu biết, khám phá và sáng tạo thực