palm là gì


/pɑ:m/

Xem thêm: quỷ y chí tôn

Bạn đang xem: palm là gì

Thông dụng

Danh từ

(thực vật học) cây cọ ( palm tree)
Cây bọn họ cọ
a date palm
cây chà là
a coconut palm
cây dừa
Lá của loại cây bọn họ cọ (tượng trưng mang đến chiến thắng)
(nghĩa bóng) chiến thắng; giải
to bear (carry) the palm
chiến thắng, đoạt giải
to yield the palm
chịu thua
Gan bàn tay, lòng bàn tay
read somebody's palm

Xem tướng tá tay của ai

Lòng căng tay
gloves with leather palms
lòng căng tay vì chưng da
Gan bàn tay (đơn vị (đo lường) : rộng lớn 4 insơ, lâu năm 8 insơ)
to grease (cross) someone's palm
hối lộ ai, hối lộ ai

Ngoại động từ

Giấu (quân bài bác, con cái súc sắc..) trong tâm địa bàn tay
Sờ vì chưng gan liền bàn tay, tấn công đống ý bàn tay
Hối lộ, hối lộ (ai)
(thông tục) biện bạch
Đùn đẩy; thuyết phục ai không giống gật đầu đồng ý người ê, vật đó
( + off) gạt gẫm, tấn công lộn sòng, tấn công tráo
to palm off something upon (on) somebody
đánh lừa nhằm tống đồ vật gi mang đến ai

Xây dựng

Nghĩa chuyên nghiệp ngành

gan bàn tay

Kỹ thuật cộng đồng

Nghĩa chuyên nghiệp ngành

cây cọ

Nguồn không giống

  • palm : Corporateinformation

Kinh tế

Nghĩa chuyên nghiệp ngành

cây cọ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa