Pha Chế Dung Dịch Theo Nồng Độ

     

Chúng ta đã hiểu cách thức tính nồng độ hỗn hợp (nồng độ phần trăm, mật độ mol) qua bài học trước, trong bài học kinh nghiệm này chúng ta sẽ mày mò cách điều chế dung dịch.

Bạn đang xem: Pha chế dung dịch theo nồng độ


Vậy pha trộn một hỗn hợp theo nồng độ đến trước giỏi pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước được thực hiện như thế nào? họ hãy cùng khám phá qua nội dung bài viết này.

I. Cách pha chế hỗn hợp theo nồng độ đến trước

• Có 2 đẳng cấp pha chế:

- pha chế dung dịch theo độ đậm đặc phần trăm

- pha chế dung dịch theo nồng độ mol

• Dù phương pháp pha chế nào ta cũng cần khẳng định được chất nào là hóa học tan, chất nào là dung môi.

* bài xích tập 1: Từ muối CuSO4, nước cất và những dụng cụ buộc phải thiết, hãy thống kê giám sát và ra mắt cách pha chế

a) 50 gam dung dịch CuSO4 10%.

b) 50 ml dung dịch CuSO4 1M

° Lời giải:

a) 50 gam dung dịch CuSO4 10%.

• Tính toán:

- Tính khối lượng chất tan

 mCuSO4 = (C%.mdd)/100% = (10%.50)/100% = 5(g).

- trường đoản cú công thức: mdung dịch = mdung môi + mchất tan

⇒ mdung môi = mdung dịch - mchất tung = 50 - 5 = 45 (g)

⇒ Vậy trọng lượng nước đề nghị dùng cho sự pha chế là 45 (g).

• Cách pha chế:

- Cân mang 5g CuSO4 khan (màu trắng) cho vô cốc có dung tích 100ml.

- cân nặng lấy 45g (hoặc đong đem 45 ml) nước cất, rồi đổ dần dần vào ly và khấy nhẹ, được 50g dung dịch CuSO4 10%.

b) 50 ml hỗn hợp CuSO4 1M

• Tính toán: (có 50 ml = 50/1000 lít)

- Tính số mol chất tan, từ bỏ công thức: 

*
 nên

 

*

- trọng lượng của 0,05mol CuSO4 là:

*

⇒ Vậy khối lượng CuSO4 phải thêm vào là 8g để tạo nên 50ml dung dịch CuSO4 1M.

• Cách pha chế:

- cân nặng lấy 8g CuSO4 cho vào cốc thủy tính có dung tích 100ml. Đổ dàn dần nước cất vào cốc với khuấy nhẹ cho vừa 50ml dung dịch. Ta được 50ml dung dịch CuSO4 1M.

II. Cách pha loãng một hỗn hợp theo nồng độ cho trước

* bài xích tập 2: tất cả nước đựng và đông đảo dụng cụ quan trọng hãy đo lường và tính toán và trình làng các giải pháp pha chế:

a) 100 ml hỗn hợp MgSO4 0,4M từ dung dịch MgSO4 2M.

b) 150 g dung dịch NaCl 2,5% từ dung dịch NaCl 10%.

° Lời giải:

a) 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M từ dung dịch MgSO4 2M.

• Tính toán: (100ml = 100/1000 (lít)=0,1 lít)

- tìm số mol chất tan gồm trong 100ml dung dịch MgSO4 0,4M.

 

*

- tìm kiếm thể tích hỗn hợp MgSO4 2M trong số đó có chứa 0,04mol MgSO4:

 

*

• giải pháp pha chế:

- Đong lấy đôi mươi ml hỗn hợp MgSO4 2M cho vô cốc phân chia độ gồm dung tích 200ml. Thêm từ tốn nước bỏ vào cốc mang đến vạch 100ml cùng khuấy đều, ta được 100ml hỗn hợp MgSO4 0,4M.

b) 150 g hỗn hợp NaCl 2,5% từ hỗn hợp NaCl 10%.

• Tính toán:

- Tìm trọng lượng NaCl tất cả trong 150g dung dịch NaCl 2,5%

 

*

- Tìm trọng lượng dung dịch NaCl lúc đầu có chứa 3,75g NaCl

 

*

- Tìm khối lượng nước cần dùng làm pha chế:

 mH2O = 150 - 37,5 = 112,5(g)

• giải pháp pha chế:

- cân nặng lấy 37,5g hỗn hợp NaCl 10% ban đầu, tiếp đến đổ vào ly hoặc bình tam giác bao gồm dung tích vào mức 200ml.

- cân nặng lấy 112,5g nước chứa hoặc đong 112,5ml nước cất, tiếp đến đổ vào cốc va dung dịch NaCl nói trên. Khuấy đều, ta được 150g dung dịch NaCl 2,5%.

III. Bài xích tập về điều chế dung dịch

* bài 1 trang 149 SGK Hóa 8: Làm bay hơi 60g nước tự dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới tất cả nồng độ 18%. Hãy xác định cân nặng của hỗn hợp ban đầu.

° giải thuật bài 1 trang 149 SGK Hóa 8: 

- điện thoại tư vấn m là trọng lượng dung dịch ban đầu

- trọng lượng dung dịch sau thời điểm làm cất cánh hơi nước là: (m-60)g.

- Khối lượng chất tan trước và sau là ko đổi, đề nghị ta có:

 

*

 ⇔ 15.m = 18(m – 60)

 ⇔ 15m = 18m – 1080

 ⇔ 3m = 1080

 ⇔ m = 360 (g)

- Vậy khối lượng dung dịch ban sơ (trước khi cất cánh hơi) là 360(g).

* Bài 2 trang 149 SGK Hóa 8: Đun vơi 20g hỗn hợp CuSO4 cho cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu được hóa học rắn màu trắng là CuSO4 khan. Chất này có trọng lượng là 3,6g. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4.

Xem thêm: Ken And Tom Are High - – School Students

° lời giải bài 2 trang 149 SGK Hóa 8: 

- Ta có: C%=

*
.100% = 
*
.100% = 18%.

- Vậy nồng độ tỷ lệ của dung dịch CuSO4 là 18%.

* bài xích 3 trang 149 SGK Hóa 8: Cân mang 10,6g Na2CO3 cho cốc chia độ bao gồm dung tích 0,5 lít. Rót khoan thai nước để vào cốc cho đến vạch 200ml. Khuấy nhẹ cho Na2CO3 tan hết, ta được dung dịch. Biết 1ml dung nhờn này cho lượng là 1,05g.

Hãy xác minh nồng độ xác suất (C%) và nồng độ mol/l của hỗn hợp vừa pha chế được.

° giải thuật bài 3 trang 149 SGK Hóa 8: 

• độ đậm đặc % của dung dịch Na2CO3.

 mdd = V.d = 200.1,05 = 210g dung dịch Na2CO3.

 C%Na2CO3 = (mct/mdd).100% = (10,6/210).100% = 5,05%

• mật độ mol/l của dung dịch Na2CO3.

- Ta có: 200ml = 0,2l.

 

*

*

* Bài 4 trang 149 SGK Hóa 8: Hãy điền đa số giá trị chưa biết vào đa số ô trống vào bảng, bằng phương pháp thực hiện các đo lường và tính toán theo từng cột.

*

° giải thuật bài 4 trang 149 SGK Hóa 8: 

• Dung dịch NaCl:

 mdd = 30 + 170 = 200(g).

 V=m/D = 200/1,1 ≈ 182(ml) = 0,182(l).

 C% = (mct/mdd).100% = 15%

 nNaCl = m/M = 30/58,5 = 0,51(mol)

⇒ CM = n/V = 0,51/0,182 = 2,8M.

• Dung dịch Ca(OH)2:

 mdd = V.D = 200(g).

 mH2O = mdd - mct = 200 - 0,148 = 199,852(g)

 C% = (mct/mdd).100% = (0,148/200).100% = 0,074%

 nCa(OH)2 = m/M = 0,148/74 = 0,002(mol)

 V= mdd/D = 200/1 = 200ml = 0,2(l).

⇒ CM = n/V = 0,002/0,2 = 0,01M.

• Dung dịch BaCl2:

 mdd = mct/C% = 30/0,2 = 150(g).

 mH2O = mdd - mct = 150 - 30 = 120(g)

 Vdd = mdd/D = 150/1,2 = 125ml = 0,125l. 

 nBaCl2 = m/M = 30/208 = 0,144(mol)

⇒ CM = n/V = 0,144/0,125 = 1,152M.

• Dung dịch KOH:

 nKOH = CM.V = 2,5.0,3 = 0,75(mol)

 mct = n.M = 0,75.56 = 42 (g)

 mdd = V.D = 300.1,04 = 312(g)

 mH2O = mdd - mct = 312 - 42 = 270(g)

⇒ C% = (mct/mdd).100% = (42/312).100% = 13,46%

• Dung dịch CuSO4:

 mct = mdd - mH2O  = trăng tròn - 17 = 3(g)

 C% = (mct/mdd).100% = (3/20).100% = 15%

 D = mdd/Vdd = 20/17,39 = 1,15(g/ml)

 nCuSO4 = m/M = 3/160 = 0,01875(mol)

⇒ cm = n/V = 0,01875/0,01739 = 1,078M.

• Ta bao gồm bảng sau:

*

* Bài 5 trang 149 SGK Hóa 8: Tìm độ chảy của một muối hạt trong nước bằng phương pháp thực nghiệm fan ta đã có được những công dụng sau:

- ánh nắng mặt trời của dung dịch muỗi bão hòa là 20oC.

- chén bát sứ nung có cân nặng 60,26g.

- chén sứ đựng dung dịch muối có khối lượng 86,26 g.

Xem thêm: Đối Ngoại Việt Nam Có Quan Hệ Thương Mại Với Bao Nhiêu Nước, Quan Hệ Hoa Kỳ

- cân nặng chén nung với muối kết tinh sau thời điểm làm cất cánh hết hơi nước là 66,26 g.