phân biệt đuôi ed

Key takeaways:

Các tình huống kể từ đem đuôi ed: Trong giờ Anh, đuôi “ed” xuất hiện nay ở động kể từ muốn tạo trở thành dạng vượt lên khứ đơn và phân kể từ 2 (đối với động kể từ đem quy tắc).

Bạn đang xem: phân biệt đuôi ed

Đuôi “ed” đem 3 cơ hội đọc: /t/, /id/ và /d/:

  • Đuôi “ed” được gọi là “t” khi tận nằm trong kể từ là /k/, /f/, /p/, /Ꝋ/, /s/, /ʃ/, /tʃ/.

  • Đuôi “ed” được gọi là “id” khi tận nằm trong kể từ là /d/, /t/.

  • Đuôi “ed” được gọi là “d” vô đa số những tình huống còn sót lại nước ngoài trừ một trong những tình huống quan trọng đặc biệt (VD: wicked, naked, sacred, hatred, etc.)

Bài viết lách nằm trong căn nhà đề: Cách trị âm s es.

Đuôi “ed” vào cụ thể từng tình huống kể bên trên sẽ sở hữu được những cơ hội trị âm không giống nhau. Do bại liệt, sau đây nội dung bài viết tiếp tục trình làng một trong những quy tắc thông thường gặp gỡ nhằm phân biệt và phân biệt những cơ hội trị âm đuôi ed cụ thể:

Đuôi ed được gọi là /t/

Đuôi “ed” được gọi là /t/ (âm vô thanh) khi âm cuối của kể từ gốc trị âm là /k/, /f/, /p/, /Ꝋ/, /s/, /ʃ/, /tʃ/ (các âm vô thanh).

Âm cuối của kể từ trị âm là /k/ thông thường được viết lách là:

“k”

cook → cooked

Audio icon

check → checked

Audio icon

sack → sacked

Audio icon

“ke”

bake → baked

Audio icon

bike → biked.

Audio icon

Âm cuối của kể từ trị âm là /f/ thông thường được viết lách là:

“f”

buff → buffed

Audio icon

roof → roofed

Audio icon

“gh”

laugh → laughed

Audio icon

cough → coughed

Audio icon

Âm cuối của kể từ trị âm là /p/ thông thường được viết lách là:

“p”

jump → jumped

Audio icon

dump → dumped

Audio icon

loop → looped

Audio icon

“pe”

shape → shaped

Audio icon

stripe → striped

Audio icon

Âm cuối của kể từ trị âm là /s/ thông thường được viết lách là:

“s”

pass → passed

Audio icon

grass → grassed

Audio icon

“se”

base → based

Audio icon

chase → chased

Audio icon

“ce”

place → placed

Audio icon

race → raced

Audio icon

“x”

box → boxed

Audio icon

Âm cuối của kể từ trị âm là /Ꝋ/ thông thường được viết lách là:

“th”

bath → bathed

Audio icon

Âm cuối của kể từ trị âm là /ʃ/ thông thường được viết lách là:

“sh”

wash → washed

Audio icon

smash → smashed

Audio icon

bash → bashed

Audio icon

Âm cuối của kể từ trị âm là /tʃ/ thông thường được viết lách là:

“ch”

watch → watched

Audio icon

reach → reached

Audio icon

pitch → pitched

Audio icon

Đuôi ed được gọi là /id/

Đuôi “ed” được gọi là /id/ khi âm cuối của kể từ gốc trị âm là /t/, /d/.

Âm cuối của kể từ trị âm là /t/ thông thường được viết lách là:

“t”

want → wanted

Audio icon

greet → greeted

Audio icon

light → lighted

Audio icon

“te”

rate → rated

Audio icon

educate → educated

Audio icon

devote → devoted

Audio icon

Âm cuối của kể từ trị âm là /d/ thông thường được viết lách là:

“d”

nod → nodded

Audio icon

shred → shredded

Audio icon

bed → bedded

Audio icon

“de”

decide → decided

Audio icon

divide → divided

Audio icon

Đuôi ed được gọi là /d/

Đa số toàn bộ những tình huống còn sót lại (các âm đuôi là âm hữu thanh) đuôi “ed” đều được gọi là “d” (âm hữu thanh).

Ví dụ:

shorten → shortened

Audio icon

cloth → clothed

Audio icon

amaze → amazed

Audio icon

play → played

Audio icon

breathe → breathed

Audio icon

Các quy tắc bên trên hoàn toàn có thể được tóm lược vì thế sơ loại bên dưới đây:

câu thần chú trị âm edHình hình ảnh tổ hợp cơ hội trị âm ED.

Video chỉ dẫn 3 cơ hội trị âm ED chuẩn:

Các tình huống quan trọng đặc biệt thông thường gặp

Ngoài 3 quy tắc trị âm phía trên, vô giờ Anh tiếp xúc, đem một trong những cơ hội trị âm “ed” nhưng mà người học tập cần thiết quan hoài nhằm ghi nhớ và hiểu, rời gọi sai. Sẽ đem những cơ hội trị âm “ed” không giống, ví dụ là mặc dù âm cuối là /k/ tuy nhiên lại được trị âm “ed” là /id/ - naked,…

Dưới đó là một trong những ví dụ về tình huống quan trọng đặc biệt trị âm ed thông thường gặp:

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

Nghĩa

naked (adj)

/ˈneɪkɪd/

Audio icon

khỏa thân

wicked (adj)

/ˈwɪkɪd/

Audio icon

gian trá

beloved (adj)

/bɪˈlʌvd/

Audio icon

yêu quý

sacred (adj)

/ˈseɪkrɪd/

Audio icon

thiêng liêng

hatred (adj)

/ˈheɪtrɪd/

Audio icon

căm ghét

wretched (adj)

/ˈretʃɪd/

Audio icon

khốn khổ

rugged (adj)

/ˈrʌɡɪd/

Audio icon

lởm chởm, gồ ghề

ragged (adj)

/ˈræɡɪd/

Audio icon

rách rưới, mô tả tơi

dogged (adj)

/ˈdɒɡɪd/

Audio icon

kiên cường

blessed (adj)

/ˈblesɪd/

Audio icon

may mắn

blessed (v)

/ˈblest/

Audio icon

ban phước lành

cursed (v)

/kɜːst/

Audio icon

nguyền rủa

cursed (adj)

/ˈkɜːsɪd/

Audio icon

đáng ghét

Xem thêm: em ngọt như độc dược

crabbed (adj)

/ˈkræbɪd/

Audio icon

chữ nhỏ, khó khăn đọc

crabbed (v)

/kræbd/

Audio icon

gắt gỏng

crooked (adj)

/ˈkrʊkɪd/

Audio icon

xoắn, xung quanh co

crooked (v)

/ˈkrʊk.ɪd/

Audio icon

lừa đảo

used (adj)

/juːst/

Audio icon

quen

used (v)

/juːsd/

Audio icon

sử dụng

aged (adj)

/ˈeɪdʒɪd/

Audio icon

lớn tuổi

Ngoài đi ra, người học tập giờ Anh hoàn toàn có thể dò la hiểu tăng về một trong những cơ hội trị âm “ed” quan trọng đặc biệt thông thường gặp gỡ vô thực tiễn.

Các tình huống kể từ đem đuôi ed

Trong giờ Anh, đuôi “ed” thông thường xuất hiện nay ở động kể từ đem quy tắc vô 2 ngôi trường hợp:

Được tăng vào thời gian cuối động kể từ muốn tạo trở thành dạng quá khứ đơn.

Ví dụ:

  • wash → washed

→ I washed the dishes yesterday. (Tôi vẫn cọ chén trong ngày hôm qua rồi).

  • reach → reached

→ She cooked her mom a great dish last night. (Cô ấy vẫn nấu nướng mang đến u một khoản thật tuyệt vời tối qua).

Được tăng vào thời gian cuối động kể từ muốn tạo trở thành dạng phân kể từ II (past participle).

Ví dụ:

  • play → played

→ Maria has played this game 3 times. (Maria vẫn chơi trò chơi này 3 chuyến rồi).

  • decide → decided

→ He has decided what đồ sộ bởi next. (Anh ấy vẫn ra quyết định nên làm những gì tiếp theo).

Bài tập dượt trị âm ed

Bài 1: Để ghi nhớ rõ rệt và vận dụng hiệu suất cao những quy tắc bên trên, triển khai xong bài xích tập dượt sau đây bằng phương pháp lựa chọn kể từ đem phần gạch men chân không giống với những kể từ còn sót lại.

Câu

A

B

C

D

1

arrived

believed

received

hoped

2

opened

knocked

played

occurred

3

rubbed

tugged

stopped

filled

4

dimmed

traveled

passed

stirred

5

tipped

begged

quarreled

carried

6

tried

obeyed

cleaned

asked

7

packed

added

worked

booked

8

watched

phoned

referred

followed

9

agreed

succeeded

smiled

loved

10

laughed

washed

helped

weighed

11

walked

ended

started

wanted

12

killed

hurried

regretted

planned

13

visited

showed

wondered

studied

14

sacrificed

finished

fixed

seized

15

needed

booked

stopped

washed

16

loved

teased

washed

rained

17

packed

punched

pleased

pushed

18

filled

naked

suited

wicked

19

caused

increased

practised

promised

20

washed

parted

passed

barked

Bài 2: Trong đoạn văn bên dưới, đem những động kể từ chứa chấp -ed. Hãy test gọi đoạn văn bên dưới vận dụng quy tắc trị âm ed phía trên và tiếp sau đó ra soát cơ hội trị âm đúng đắn cho những đuôi -ed bại liệt vô phần đáp án bên dưới.

We went đồ sộ the grocery yesterday đồ sộ get some food because we needed (1) it . A security officer generously opened the door for us as we approached (2) the supermarket and took our toàn thân temperatures as we entered (3). In addition, he requested (4)  that we always wear our masks when we were shopping there. We thanked (5) him and started (6) looking for the goods we wanted (7) right away. When we requested a salesperson for help because we couldn't find the breakfast cereal section, she pointed (8) it out đồ sộ us right away. We didn't want đồ sộ be there for too long, so sánh we moved (9) quite quickly. As a result, our trolley collided (10) with a woman's. We quickly apologized (11) đồ sộ her and hurriedly left for our destination. We went đồ sộ the cashier's desk after gathering everything we required (12). We quickly checked (13) out after waiting for our turn. As you can see, everything is getting harder and harder during the epidemic, even something as basic as shopping. But if we work together, I think we can quickly get over this difficult period.

Đáp án:

Bài 1:

1. D /t/; còn sót lại là /d/

2. B /t/; còn sót lại là /d/

3. C /t/; còn sót lại là /d/

4. C /t/; còn sót lại là /d/

5. A /t/; còn sót lại là /d/

6. D /t/; còn sót lại là /d/

7. B /id/; còn sót lại là /t/

8. A /t/; còn sót lại là /d/

9. B /id/; còn sót lại là /t/

10. D /d/; còn sót lại là /t/

11. A /t/; còn sót lại là /id/

12. C /id/; còn sót lại là/d/

13. A /id/; còn sót lại là /d/

14. D /d/; còn sót lại là /t/

15. A /t/; còn sót lại là /id/

16. C /t/; còn sót lại là /d/

17. C /d/; còn sót lại là /t/

18. A /d/; còn sót lại là /id/

19. B /t/; còn sót lại là /d/

20. B /id/; còn sót lại là /t/

Bài 2:

(1) needed - /ˈniː.dɪd/

(2) approached -  /əˈprəʊtʃɪd/

F(3) entered - /ˈen.tərd/ 

(4) requested -  /rɪˈkwestɪd/

(5) thanked - /θæŋkɪd/

(6) started - /stɑːtɪd/

(7) wanted - /ˈwɒn.tɪd/

(8) pointed - /pɔɪntɪd/

(9) moved - /muːvd/

(10) collided - /kəˈlaɪdɪd/

(11) apologized - /əˈpɒl.ə.dʒaɪzd/

Xem thêm: nữ phụ chia tay hằng ngày

(12) required -  /rɪˈkwaɪəd/

(13) checked - /tʃekt/.

Tổng kết

Trong giờ Anh, đem 3 quy tắc chủ yếu nhằm phân biệt cách trị âm ed dựa vào 3 cơ hội trị âm, thứu tự là /t/, /id/ và /d/. Tuy nhiên, cũng đều có những tình huống quan trọng đặc biệt ko tuân hành quy tắc và đối với đuôi “s/es”, những tình huống này ở đuôi “ed” được nhận xét là nhiều hơn thế. Do bại liệt, sỹ tử hoàn toàn có thể vận dụng những quy tắc vô phần lớn những bài xích tập dượt, tuy vậy vẫn cần thiết dò la hiểu tăng một trong những tình huống quan trọng đặc biệt nhằm đạt được chừng đúng đắn tối đa. Bài viết lách này cũng chính là kết giục mang đến chuỗi nội dung bài viết về kiểu cách phân biệt trị âm s es và ed.