phim ninh an như mộng

Phim "Ninh an như mộng" của Bạch Lộc hiện tại vẫn vượt lên 5 triệu lượt đăng kí coi trước tuy nhiên năng lực lên sóng của kiệt tác này vô cùng khó khăn. Trong Lúc tê liệt, phim của Ngu Thư Hân đang dần Chịu cảnh tương tự động.