Phụ Lục 3 Công Văn 5512

  -  

Tài liêu phụ lục 3 theo cv 5512
*

Phụ luc 3 theo cv 5512


Phụ lục III

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: ..................................................................

Bạn đang xem: Phụ lục 3 công văn 5512

TỔ: ..............................................................................

Họ và tên giáo viên: .....................................................

Xem thêm: Lý Thuyết Phép Đồng Dạng Bảo Toàn Độ Lớn Góc, Phép Đồng Dạng A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ............................., LỚP............

(Năm học 20..... - 20.....)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

2

...

Xem thêm: 100+ Đề Thi Toán Lớp 1 Nâng Cao, 20 Đề Luyện Thi Học Sinh Giỏi Môn Toán Lớp 1

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)

STT

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

2

...

Email Facebook Telegram Twitter

Tài liệu cùng danh mục Anh Văn


Giáo án tiếng anh 12 học kì 2


Chuyên đề tiếng anh 9


Chuyên đề tiếng anh 8


Chuyên đề tiếng anh 7


Chuyên đề tiếng anh 5


Chuyên đề tiếng anh 4


Chuyên đề tiếng anh 6


Chuyên đề tiếng anh 3


Chuyên đề tiếng anh 25


Chuyên đề tiếng anh 23


Chuyên đề tiếng anh 24


Chuyên đề tiếng anh 22


Chuyên đề tiếng anh 21


Chuyên đề tiếng anh 20


Chuyên đề tiếng anh 2


Chuyên đề tiếng anh 19


Chuyên đề tiếng anh 18


Chuyên đề tiếng anh 17


Chuyên đề tiếng anh 16


Chuyên đề tiếng anh 15


Tài liệu mới download


Từ khóa được quan tâm


Danh mục tài liệu


Giáo án
Đề Thi - Kiểm tra
Tài liệu
Đề thi
Thi tốt nghiệp THPT
Tài liệu, giáo án điện tử - thutrang.edu.vn

×

Đăng ký theo giõi các thể loại yêu thích


Hãy chọn những thể loại mà bạn yêu thích, bạn sẽ nhận được e-mail thông báo khi có tài liệu mới được đăng tải.
Giáo án
Đề Thi - Kiểm tra
Game trợ giảng
Ngữ Văn
Toán Học
Anh Văn
Tài liệu
Tin học
Đề Ngữ Văn
Đề Anh văn
Tài liệu Anh văn
Tài liệu Văn
Đề Toán
Tài liệu Toán
GDCD
Đề thi
Đề thi vào lớp 10
Đề thi THPT quốc gia
Văn bản pháp luật
Biểu mẫu
Ngày lễ tết
Thi tốt nghiệp THPT
Sinh Học
Đề sinh học
Công nghệ
Đề thi học sinh giỏi
Lớp 12
Ngữ văn 12
Văn mẫu 12
Địa lý 12
Sinh học 12
Lịch sử 12
Tiếng Anh 12
Hóa Học 12
Trắc nghiệm Lịch sử 12
Toán lớp 12
Công nghệ 12
Vật lý 12
Trắc nghiệm tiếng Anh 12
Lớp 11
Tiếng Anh 11 cũ
Tiếng Anh 11 mới
Ngữ văn 11
Toán lớp 11
Văn mẫu 11
Địa lí 11
Hóa học 11
Sinh học 11
Lịch sử 11
Trắc nghiệm Lịch sử 11
Lớp 10
Địa lí 10
Ngữ văn 10
Toán lớp 10
Lịch sử 10
Tiếng Anh 10
Hóa học 10
Tin học 10
Lớp 9
Ngữ văn 9
Văn mẫu lớp 9
Địa lí 9
Tiếng Anh 9 mới
Vật lý 9
Hóa học 9
Toán lớp 9
Tiếng Anh 9
Trắc nghiệm tiếng Anh 9
Lớp 8
Sinh học 8
Tiếng Anh 8
Lịch sử 8
Toán lớp 8
Địa lí 8
Ngữ văn 8
Vật lý 8
Văn mẫu lớp 8
Công nghệ 8
Lớp 7
Tiếng Anh 7
Toán lớp 7
Lịch sử 7
Ngữ văn lớp 7
Vật lý 7
Văn mẫu lớp 7
Lớp 6
Ngữ văn lớp 6
Văn mẫu lớp 6
Toán lớp 6
Lịch sử lớp 6
Tiếng Anh lớp 6
Sinh học 6
Địa lý lớp 6
Trắc nghiệm Lịch sử lớp 6
Lớp 5
Tiếng Việt lớp 5
Toán lớp 5
Văn mẫu Lớp 5
Tiếng Anh lớp 5
Lớp 4
Tiếng Việt lớp 4
Toán lớp 4
Tiếng Anh lớp 4
Lớp 3
Toán lớp 3
Tiếng Việt lớp 3
Tiếng Anh lớp 3
Lớp 2
Tiếng việt lớp 2
Lớp 1
Tiếng việt lớp 1
Thông tin tuyển sinh lớp 10
Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng
Đề thi vào lớp 6
Đề KSCL
Đề thi học kì 2
Đề thi học kì 2 lớp 9
Đề thi học kì 2 lớp 3
Đề thi học kì 2 lớp 10
Đề thi học kì 2 lớp 7
Đề thi học kì 2 lớp 8
Đề thi học kì 2 lớp 1
Đề thi học kì 2 lớp 6
Đề thi học kì 2 lớp 4
Đề thi học kì 2 lớp 12
Đề thi học kì 2 lớp 5
Đề thi học kì 2 lớp 2
Đề thi giữa kì 2
Đề thi giữa kì 2 lớp 6
Đề thi giữa kì 2 lớp 5
Đề thi giữa kì 2 lớp 9
Đề thi giữa kì 2 lớp 8
Đề thi giữa kì 2 lớp 12
Đề thi giữa kì 2 lớp 7
Đề thi giữa kì 2 lớp 10
Đề thi giữa kì 2 lớp 3
Đề thi giữa kì 2 lớp 4
Đề thi giữa kì 2 lớp 1
Đề thi giữa kì 2 lớp 11
Đề thi học kì 1
Đề thi học kì 1 lớp 8
Đề thi học kì 1 lớp 6
Đề thi học kì 1 lớp 9
Đề thi học kì 1 lớp 12
Đề thi học kì 1 lớp 4
Đề thi học kì 1 lớp 10
Đề thi học kì 1 lớp 7
Đề thi học kì 1 lớp 5
Đề thi học kì 1 lớp 11
Đề thi giữa kì 1
Đề thi giữa kì 1 lớp 6
Đề thi giữa kì 1 lớp 8
Đề thi giữa kì 1 lớp 4
Đề thi giữa kì 1 lớp 7
Đề thi giữa kì 1 lớp 5
Đề thi giữa kì 1 lớp 9
Đề thi giữa kì 1 lớp 10
Văn mẫu lớp 2
Hóa học
Giáo án PPT
Vật lí
Lịch sử
Hướng dẫn - Quy định
Tài liệu Hóa
Đề vật lí
Địa lí
Âm nhạc
Giáo án Mô đun
Giáo án STEAM
Tài liệu lí
SKKN
Theo giõi