QUÁ TRÌNH ĐOẠN NHIỆT LÀ GÌ

     

ỨNG DỤNG ÐỊNH LUẬT 1 ÐỂ TÍNH CÔNG . NGUYÊN LÝ THỨ hai CỦA NHIỆT ÐỘNG LỰC HỌC KHÁI NIỆM ENTROPY CÁC THẾ NHIỆT ÐỘNG

Đang xem: quy trình đoạn sức nóng là gì

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nghĩa là quy trình không thuận nghịch xảy ra ở ánh nắng mặt trời và áp suất không đổi sẽ đương nhiên sự bớt thế nhiệt động Gibbs của hệ cùng trạng thái mà lại 0 là cực tiểu đã là trạng thái cân bằng.

5.


Bạn đang xem: Quá trình đoạn nhiệt là gì


Xem thêm: Mẫu Viết Bản Tường Trình Kèm Mẫu Mới Nhất, Cách Viết Bản Tường Trình Sự Việc


Xem thêm: Các Trường Hợp Đặc Biệt Của Rubik 4X4, Rubik 4X4 Và Cách Giải Cho Người Mới


Những hệ thức nhiệt cồn

TOP
Một thành tựu chính của nhiệt hễ lực là thiết lập các hệ thức giữa những đại lượng nhiệt rượu cồn hoặc các đạo hàm của bọn chúng (gọi là các hệ thức nhiệt động). Những hệ thức này rất có thể thu được phụ thuộc vào tính hóa học của vi phân toàn phần cùng đạo hàm riêng biệt của hàm nhiều biến. Ví như : df(x,y) = p. (x,y)dx + Q (x,y)dy