QUY TẮC THÊM S ES VÀO DANH TỪ

  -  

Trong tiếp xúc tiếng anh, câu hỏi phát âm chuẩn chỉnh đuôi es cùng s là hết sức quan trọng, đồng thời quy tắc thêm s, es vào sau hễ từ và danh từ cũng tương đối cần thiết.

Bạn đang xem: Quy tắc thêm s es vào danh từ


Trong bài viết này, họ cùng ôn lại cách thêm đuôi s, es trong văn phạm tiếng anh và làm thế nào để phát âm chuẩn các từ bao gồm đuôi es, s này.

*
Cách thêm và phát âm chuẩn chỉnh đuôi s cùng es trong giờ anh

1. Nguyên tắc thêm "s" cùng "es" vào danh từ sinh hoạt dạng số nhiều, hễ từ chia ngôi sản phẩm 3 số ít:

* Động từ, danh từ tận cùng O, S, X, Z, CH, SH thì thêm ES.

Ví dụ:

Watch → Watches

Tomato → Tomatoes

Kiss → Kisses

Wash → Washes

Box → Boxes

Lưu ý: Các danh trường đoản cú tận cùng bởi O, giả dụ trước O là phụ âm thì thêm ES như trên, giả dụ trước O là nguyên âm hoặc các từ vay mượn mượn của nước ngoài thì chỉ cần thêm S: radio – radios; piano – pianos, photo – photos (từ vay mượn).

* những Động từ, Danh từ tận thuộc Y ta chia làm 2 ngôi trường hợp

TH1: nếu trước –y là 1 trong những phụ âm, ta bỏ -y thêm –ies vào danh từ:

 Ví dụ: Fly → Flies; Sky → Skies; Baby → Babies; Country → Countries.

Xem thêm: Top 16 Hình Ảnh Siro Official Mini World Trông Như Thế Nào, Siro Official

TH2: Nếu trước –y là một trong nguyên âm, ta một số bí quyết nhỏ –s vào danh từ:

 Ví dụ: Play → Plays; Boy → Boys, Day → Days

* Danh từ bỏ tận cùng bằng –f hoặc –fe

- Với những danh từ như calf, half, knife, leaf, life, loaf, self, thief, wife, wolf được tạo ra thành số nhiều bằng cách bỏ đi –f hoặc –fe rồi cung cấp –ves.

 Ví dụ: knife → knives, wolf → wolves,...

- Các danh trường đoản cú tận cùng bởi –f hoặc –fe còn sót lại thì ta thêm –s

 Ví dụ: Roof → Roofs; Belief → Beliefs, Cliff → Cliffs;

* Tất cả những Động từ, Danh từ còn lại, ta thêm S.

 Ví dụ:

Love → Loves

Care → Cares

Book → Books

Cook → Cooks

*

2. Phương pháp phát âm đuôi "s" và "es" chuẩn trong tiếng anh

* vạc âm là /ɪz/ khi từ tận cùng bởi các phụ âm gió /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ (thường từ vựng gồm tận cùng là các chữ dòng s, ss, ch, sh, x, z, o, ge, ce)

Ví dụ:

Classes – / klɑ:siz/: các lớp học

Washes – /wɒ∫iz/: giặt rũ

Misses - / misiz/: trượt, chệch

Causes - / kɔ:ziz/: nguyên nhân

Watches – / wɒt∫iz/: những chiếc đồng hồ

Changes – / t∫eindʒiz/: thay đổi

Wishes - / wi∫iz/: mong, muốn

Garages - / "gærɑ:ʒiz/: nhà nhằm ô tô

* Trừ các âm gió đề cập trên, họ phát âm là /s/ khi từ bỏ tận thuộc bằng các phụ âm vô thanh KHÔNG rung (còn call là âm điếc): /θ/, /k/, /p/, /f/, /t/ (từ vựng tận cùng là: th, k, p, f, t).

Xem thêm: Ca Khúc Nào Được Chọn Là Đội Ca, Giới Thiệu Về Bài Hát Đội Ca

Cách ghi nhớ gợi ý: THôi Không Phải Fí Tiền

Âm vô thanh (âm điếc): khi nói, chạm tay vào cuống họng ko thấy rung (dùng môi nhằm phát âm).

Ví dụ: 

Books – /bʊks/: những cuốn sách

Lamps – /læmps/ : những loại đèn

Laughes – / lɑ:fs/: cười

Breathes – / bri:ðs/: thở

* Phát âm là /z/ khi tự tận cùng bằng các âm còn lại: hữu thanh CÓ RUNG

- Âm hữu thành: khi nói, sờ tay vào cuống họng cảm giác họng rung

- Thường chúng ta chỉ đề xuất nhớ những âm vô thanh, khi gặp mặt từ gồm đuôi chưa hẳn âm vô thanh thì ta mang định từ kia phát âm thành /z/ (tất nhiên phải loại bỏ các từ vạc âm là /iz/)