Rút Gọn Phân Số Lớp 6

     

Cho tập hợp A = -2 ; 0 ; 7 . Viết tập hòa hợp B cá phân số

*
cơ mà m, n ∈ A. ( nếu có

hai phân số bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số)

Bài 4.11.

Bạn đang xem: Rút gọn phân số lớp 6

Tìm các cặp phân số bằng nhau trong những phân số sau đây:

*
;
*
;
*
;
*
;
*
;
*
.

Bài 4.12.

Trong các phân số sau đây, tìm những cặp phân số không bởi phân số nào trong những phân số còn lại.

a)

*
;
*
;
*
;
*
;
*
;
*
;
*

b)

*
;
*
;
*
;
*
;
*
;
*
;
*

Bài 4.13.

Điền số thích hợp vào vị trí trống:

-1/2 = …/18 ; -2/3 = …/18 ; -5/6 = …/18 ; -8/9 =…/18.

Bài 4.14.

Tìm các số nguyên x với y biết: 7/x = y/27 = -42/54.

Bài 4.15.

Viết tất cả các phân số bởi 20/48 nhưng mà tử và mẫu là các số tự nhiên và thoải mái có nhị chữ số.

Bài 4.16.

Viết tất cả các phân số bằng 65/85 nhưng tử và mẫu là các số tự nhiên và thoải mái có cha chữ số.

Bài 4.17.

Trong các phân số sau đây, phân số nào là phân số buổi tối giản : -16/25 ; 30/84 ; 91/112 ; -27/-25 ‘ -182/385?

Bài 4.18.

Viết dạng tổng quát của các phân số bằng 42/119.

Bài 4.19.

Xem thêm: Cách Tính Điểm Trắc Nghiệm 30 Câu, Cách Tính Điểm Bài Thi Trắc Nghiệm Đại Học 2013

Chứng tỏ rằng đều phân số tất cả dạng n+1/2n+3 (n ∈ N) các là phân số về tối giản.

Bài 4.20.

Chứng tỏ rằng số đông phân số bao gồm dạng 2n+3/3n+5 (n ∈ N) đều là phân số về tối giản.

LỜI GIẢI, HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP SỐ:

Bài 4.1

a) 50% b) -8/15 c) 7/-15 = -7/15 d) 1/4 e) 8/9 g) 6/11

Bài 4. 2

a) -3/4 b) 1/12 c) -16/35 d) -3/5 e) 3/7 g) 11/12

Bài 4. 3

a) 7/90 b) 9/15 c) -6/5 d) -7/15 e) 1/25 g) -189/220

Bài 4. 4

a) một nửa b) 3 c) 1/64 d) 125 e) 9/4

Bài 4. 5

a) 7/6 b) 155.9.20/13 c) -4/3 d) -7/4 e) 6/7 g) 106/111.

Bài 4. 6

a) -11/18 b) -3/2 c) 49/78 d) 7/5 e) 23/11 g) -13/33

Bài 4. 7

a)

*
=
*
*

b)

*
=
*
=
*

c)

*
*
=
*
=
*

Bài 4. 8

a)

*
*
*

b)

*
=
*
*
= 2.

c)

*
*
= 1.

Bài 4. 9

a) 3/10 h b) ba phần tư h c) 4/3 h

Bài 4. 10

B = -2/7; 0/-2 (hoặc 0/7 ) ; -2/-2 (hoặc 7/7 ) ; 7/-2

Bài 4. 11

*
=
*
;
*
*
*
=
*

Bài 4. 12

a) Phân số cần tìm là 5/3.

b) Phân số cần tìm là -3/2.

Bài 4. 13

-1/2 = -9/18 ; -2/3 = -12/18 ; -5/6 = -15/18 ; -8/9 =-16/18.

Bài 4. 14

Đs: x = -9 ; y = -21.

Bài 4. 15

20/48 = (20:4)/(48:4) = 5/12 . Nhân cả tử và mẫu mã của phân số 5/12 theo thứ tự với 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8 ta được toàn bộ các phân số bắt buộc tìm.

Bài 4. 16

65/85 = (65:5)/(85:5) = 13/17. Nhân cả tử và chủng loại của phân số 13/17 lần lượt với 8, 9, 10 … , 57, 58 ta được toàn bộ các phân số buộc phải tìm.

Bài 4. 17

Có 2 phân số buổi tối giản là : -16/25 với -27/125.

Bài 4. 18

42/119 = (42:7)/(119:7) = 6/17. Dạng bao quát : 6k/17k ( k ∈ Z, k ≠ 0).

Bài 4. 19

Gọi d là ước chung của n+1 và 2n+3 ( d∈ N). Ta có: (n+1) phân tách hết cho d và (2n+3) phân chia hết cho d cùng (2n+3) chia hết mang đến d, suy ra : <(2n+3)-2(n+1)> chia hết cho d hay như là 1 chia hết mang lại d. Suy ra d = 1. Các phân số dạng (n+1)/(2n+3) tối giản.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tập Làm Văn Lớp 3 Kể Về Bảo Vệ Môi Trường, Viết Đoạn Văn Về Bảo Vệ Môi Trường Lớp 3

Bài 4. 20

Gọi d là ước chung của (2n+3) cùng 3n+5 (d∈ N) . Ta có: (2n+3 ) phân tách hết mang đến d với (3n+5) chia hết mang đến d, suy ra : <(2n+3)-2(n+1)> phân chia hết mang lại d , suy ra : <2(3n+5)-3(2n+3)> chia hết mang đến d hay một chia hết mang đến d. Cho nên d = 1 và các phân số dạng (2n+3)/(3n+5) (n∈ N) là tối giản.