Sau very là loại từ gì

  -  

*
Trước tiên, very khi là 1 tĩnh từ, nó tất cả nghĩa ‘chính là’ , chữ very này còn là 1 trạng trường đoản cú chỉ nấc độ, độ mạnh (modifying degree adverb) thường xuyên chỉ đứng trước tĩnh từ với trạng từ. Tín đồ ta không cần sử dụng với hầu như chữ thuộc về so sánh hơn và chữ the most (so sánh nhất)nhưng lại đi cùng với chữ best ( cũng là đối chiếu nhất ) cùng với chữ first, next, last. Thí dụ:

Your oto is much/far/a bit/a lot/rather/very much/even more expensive than mine.(NOT …very more expensive…)

She is by far/quiet/absolutely the most beautiful in my class. (NOT …very the most…)

We want to lớn pick the very best candidate for the job. (correct)

You are the very first person I have spoken to lớn today. (correct)

Với phần nhiều tĩnh từ, trạng từ bản thân nó đã tất cả nghĩa rất mạnh khỏe ( adjectives và adverbs that have strong meanings) như huge, delicious, disgusting, horrible, terrible, incredible, fantastic, awful, boiling, better …, dân bạn dạng xứ không sử dụng với very, họ xử dụng absolutely, much, very much, completely, totally, quite, utterly.

Bạn đang xem: Sau very là loại từ gì

..Thí dụ:

I felt absolutely terrible. (NOT… very terrible) Chắc chúng ta cũng nhớ là terrible = very bad.

High Park in thành phố new york City is quite huge. (NOT… very huge) Please note that huge means very large.

I am absolutely starving. (NOT … very starving.). Starving= very hungry.

The shops in the Matheson Garden are absolutely fantastic. (NOT… very fantastic). Fantastic= very good, very attractive.

 

When I got home, I was totally/completely exhausted. (NOT …very exhausted.) Exhausted = very tired.

When I got home I was very tired. (correct)

Như bạn đã biết, very (adv) đứng trước cùng phụ nghĩa đến tĩnh từ với trạng tự chứ không hẳn phụ nghĩa đến động trường đoản cú ( nếu bạn muốn chữ very, cần sử dụng very much). Trong giờ Anh có không ít tĩnh từ với dạng –ing hay-ed như phân tự (participles) mà công dụng của gần như chữ tất cả dạng này, sử dụng như là một trong tĩnh từ hay như là một phân từ, lắm lúc không rõ rằng. Tuyệt nhất là đa số chữ bao gồm dạng –ed. Thí dụ:

Your help is greatly appreciated.

His work is (very) much admired.

nước ngoài trừ một số trong những quá khứ phân từ thường được xử dùng như thể tĩnh từ diễn tả về chứng trạng như bored/interested/pleased…dân bản xứ không hay được sử dụng very với thừa khứ phân từ . (very much thì được)

His face wore a very surprised, or very annoyed, or very concerned expression. Surprised, annoyed và concerned là tĩnh từ (phụ nghĩa đến danh tự expression)

Đối với các chữ có dạng –ing, thì dễ dìm ra khi nào là một tĩnh từ, lúc nào là một phân trường đoản cú hơn. Nó là một trong hiện tại phân tự (present participle) khi có túc từ bỏ trực tiếp. Thí dụ:

An important part of her job is entertaining her business clients. (present participle)

Her lecture was very entertaining.

Xem thêm: 5 Dạng Bài Cơ Bản Trong Đề Thi Ioe Lớp 6 Cấp Huyện Năm 2021, Tổng Hợp Các Bài Thi Ioe Lớp 6

Họ cũng không sử dụng very trước phần lớn nhóm chữ bước đầu với giới trường đoản cú (preposition phrase).very much hoặc much thì được. Thí dụ:

The problems have been much in evidence.

He was deeply/very much in love with her.

He was very much in demand as an teacher of English.

Bạn cũng buộc phải nhớ cấu trúcso + adj/adv + that.

He looked so funny that I couldn’t help laughing. (NOT …looked very funny that…)

Khi dùng chữ very much, bạn đừng nhằm nó giữa rượu cồn từ và túc từ. Nếu như túc từ theo ngắn, very much hoàn toàn có thể đứng trước đụng từ hoặc very much có thể được đặt ở cuối câu. Nếu túc từ đi theo dài, very much hay đứng trước đụng từ.

I enjoy my stay in Dalat very much./ I very much enjoy my stay in Dalat. (NOT …enjoy very much my stay…).

I very much hope that you & your family have a safe journey.

I should very much appreciate it if you would let me know your reasons.

Xem thêm: Xem Tử Vi 2017 Cho Tuổi Canh Thân Năm 2017 Nữ Mạng 1980 Tốt Hay Xấu

Đương nhiên là chúng ta không viết I very enjoy my stay in this post, although it is rather long rồi, thầy cô lại gạch men đỏ nữa.