So sánh hơn với trạng từ

     

So sánh hơn của trạng từ là phần ngữ pháp phổ cập trong những bài thi chứng từ tiếng nước anh tế cũng tương tự đề thi thpt Quốc Gia. So sánh hơn của tính từ với trạng từ có tương đối nhiều điểm tương tự nhau. Cả hai phần đông được dùng để làm mô tả sự khác hoàn toàn hoặc tương đồng giữa hai sự vật, hiện nay tượng.

Bạn đang xem: So sánh hơn với trạng từ

Bài viết sau đây The IELTS Workshop sẽ tổng hợp hầu như kiến thức cho các sĩ tử rất có thể ôn tập thuận tiện hơn trước kì thi THPT đất nước sắp tới!


Nội dung chính

2. Các dạng đối chiếu hơn của trạng từ bỏ trong tiếng Anh3. Bài bác tập đối chiếu hơn của trạng từ

1. Khái niệm đối chiếu hơn của trạng từ

*

So sánh rộng của trạng từ, tương tự trường hợp so sánh hơn của tính từ, được dùng để so sánh sự khác biệt và giống nhau thân hai người, sự vật, hiện tượng. Ngược cùng với tính từ dùng để mô tả như thể – khác thân 2 danh tự (người, địa điểm, đồ vật dụng), trạng trường đoản cú lại được dùng để mô tả sự giống – khác giữa 2 hễ từ (nơi chốn, thời gian, tần suất, cách thức).

Ví dụ:

She is faster than Jenny. (So sánh của tính tự ngắn)

She drives faster than Jenny does. (So sánh của trạng trường đoản cú ngắn)

I am more careful than Tom in his work. (So sánh của tính từ bỏ dài)

I work more carefully than Tom does. (So sánh của trạng trường đoản cú dài)

2. Những dạng đối chiếu hơn của trạng trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh


*

2.1. đối chiếu hơn của trạng từ ngắn

Trạng trường đoản cú ngắn là trạng từ bao gồm một âm tiết.


Ví dụ: fast, hard, late,…

Ta thêm -er vào thời điểm cuối trạng từ bỏ ngắn. Lúc trạng từ hoàn thành bằng -e, chỉ việc thêm -r để gửi sang dạng so sánh.

Ví dụ: fast -> faster, hard -> harder, late -> later,…

S + (not) V + adv + er + than + noun/pronoun/clause

Ví dụ:

She studies harder than she used to bởi vì in the past. (Cố ấy học siêng năng hơn so với vượt khứ.)

This morning, I went lớn school later than Tim did. (Sáng nay, tôi đi đến trường muộn hơn Tim.)

Why does Henry run faster than he did? (Tại sao anh ta lại chạy nhanh hơn thuở đầu vậy?)

2.2. So sánh hơn của trạng từ dài

Trạng từ nhiều năm là trạng từ tất cả hai âm ngày tiết trở lên (trạng từ nhiều năm thường hoàn thành bằng -ly). Các trạng tự này hay là tính từ với thêm đuôi -ly vào.

Ví dụ: slow -> slowly, careful -> carefully, fluent -> fluently, beautiful -> beautifully, sad -> sadly, recent -> recently, strange -> strangely,…

Lưu ý với các tính từ hoàn thành bằng -y, ta bỏ -y với thêm -ily vào.

Ví dụ: happy -> happily, dirty -> dirtily, pretty -> prettily,…

Ta thêm “more” hoặc “less” vào trước trạng từ lâu năm để đưa sang dạng so sánh.

Trong đó, “more” là biến đổi của “many” với “much“, dùng để làm chỉ người/vật/sự vấn đề này nhiều hơn người/vật/sự việc kia. Còn “less” là thay đổi của “little” với “few“, dùng để so sánh người/vật/sự câu hỏi này thấp hơn người/vật/sự việc kia.


S + (not) V + more/less + adv + than + noun/pronoun/clause

Ví dụ:

Susan runs more slowly than I do. (Susan chạy đủng đỉnh hơn tôi.)

No one in Sue’s class speaks English more fluently than her. (Không ai trong lớp của Sue nói giờ đồng hồ Anh giữ loát rộng cô ấy.)

My mom works the housework more carefully than my father does. (Mẹ tôi làm công việc nhà cảnh giác hơn bố.)

2.3. Các dạng đặc biệt trong so sánh của trạng từ

Trạng từTrạng từ sống thể so sánh
wellbetter
earlyearlier
badlyworse
farfarther/further

Ví dụ: From my viewpoint, Maris cooks better than Chloe does. (Từ mắt nhìn của tôi, Maris nấu ăn ngon hơn Chloe.)

Lưu ý phân biệt “farther” và “further”: cả hai hầu như mang nghĩa “xa hơn”. Mà lại “farther” dùng làm chỉ khoảng cách vật lý. Còn “further” không chỉ dùng để chỉ khoảng cách vật lý mà lại còn các loại khác ví như không gian, thời hạn và vân vân. Khi nói tới mức độ, cấp cho độ, họ chỉ rất có thể dùng “further”.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Toán 6 Chương 2 Đại Số, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số

3. Bài xích tập đối chiếu hơn của trạng từ

*

3.1. Fill in the blank with the correct comparative khung of the adverb (in parentheses)

Question:

He came ___________________ than expected. (early)She drove ___________________ than the rest of the people. (slowly)My mom called me ___________________ in the afternon. (late)Jenny and her mother talked ___________________ than the other guests. (loudly)He hit his arm ___________________ than before. (hard)The English athlete ran ___________________ than the other runners. (fast)Jim threw the ball _______ than Peter. (far)We answered all the questions _______ than the other students. (well)Our new teacher explains the exercises _______ than our old teacher. (badly)The new mechanic checked the oto _______ than the old mechanic. (thoroughly)

Key:

earliermore slowlylatermore loudlyharderfasterfartherbetterworsemore thoroughly

3.2. Choose the best answer:

Question:

1. The teacher asked me khổng lồ speak___________.

A. Loudly

B. Louder

C. More loudly

2 . Today you looks________than usual.

A. More confident

B. More confidently

C. Confidently

3. Your house is_______decorated than me.

A. More beautiful

B. More beautifully

C. Beautifully.

4. No one in my class runs__________than Peter.

A. More fastly

B. More better

C. Faster.

5. This time you did much________!

A. Better

B. More better

C. More well

6. You have to work_________If you want lớn succeed.

A. More hardly

B. Hardlier

C. Harder

7. Today I come khổng lồ class_________than usual.

A. More early

B. Earlier

C. Early

8. You need to lớn work___________, or you will make a lot of mistakes.

A. More careful

B. More carefully

C. Carefully

9. She walks__________than other people.

Xem thêm: Sách Tiếng Anh Lớp 1 Smart Start, Tiếng Anh Lớp 1 Smart Start

A. Slower

B. More slowly

C. More slowier

10. The blue skirt suits you_______than the black one.

A. Better

B. More better

C. More well

Key:

CBBCACBBBA

Trên đấy là những kỹ năng và kiến thức căn bản về so sánh hơn của trạng từ. Hy vọng những thông tin sẽ giúp đỡ ích cho bạn trong quá trình học tập. Đừng quên theo dõi và quan sát The IELTS Workshop để có thêm nhiều kỹ năng và kiến thức hữu ích nhé!