So sánh nhất của far

     
*
so sánh hơn của far" width="773">

Cùng Top giải thuật tìm hiểu cụ thể hơn về cấu tạo so sánh nhé!

I. CÁC DẠNG SO SÁNH vào TIẾNG ANH

1. Cấu trúc so sánh bằng: 

CÔNG THỨC:

S + V + as + (adj/ adv) + as 

Ví dụ:

+ I’m as good in Maths as in science.

Bạn đang xem: So sánh nhất của far

+ Harry sings as beautifully as a singer.

+ Her car runs as fast as a race car.

Xem thêm: Bộ Tranh: Hạnh Phúc Không Ở Đâu Xa, Hạnh Phúc Không Ở Đâu Xa

+ This dress is as expensive as yours.

Xem thêm: Lý Thuyết Phân Bón Hóa 11 Phân Bón Hóa Học 11 Bài 12: Phân Bón Hóa Học

+ This picture is as colorful as the one I have ever seen. 

Lưu ý: Trong một vài trường hợp, rất có thể thay vậy “so” cho “as”. Tuy vậy cách dùng này thường xuyên được không nhiều sử dụng.

2. Kết cấu so sánh hơn

CÔNG THỨC:

Nếu trường đoản cú chỉ có 1 âm tiết: ADJ/ADV + đuôi -er + thanNếu từ có 2 âm tiết trở lên: more + ADJ/ADV + than

- short – shorter (She is shorter than me.)

- high – higher (This house is higher than that house.)

- clever – cleverer (Your son is cleverer than mine.)

Lưu ý:

+ các tính tự đuôi y khi gửi sang dạng so sánh hơn: y -> ier

+ những tính từ có đuôi cùng với 3 chữ cái cuối dạng: phụ âm – nguyên âm – phụ âm -> nhân đôi phụ âm cuối trước lúc thêm er. (VD: big – bigger)

VD: lovely – lovelier (This room is lovelier than that room.)

3. đối chiếu nhất

CÔNG THỨC:

Tính/ trạng từ bỏ ngắn

+ S + V + the + adj/advngắn- est

Tính/ trạng tự dài

+ S + V + the most + adj/advdài

Ví dụ:This is the longest river in the world. (Đây là con sông dài độc nhất vô nhị trên chũm giới.)

* lưu ý về giải pháp thêm “est” so với tính/ trạng từ bỏ ngắn:

+ Đối cùng với tính/ trạng từ hoàn thành bằng chữ “e” thì ta chia sẻ thêm “st”Ví dụ: 

 Large → the largest

+ Đối với tính/ trạng từ kết thúc bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm thì ta phải gấp đôi phụ âm cuốiVí dụ:Big → the biggestHot → the hottest

+ Đối với các tính từ dứt bằng “y” thì ta gửi “y” thành “i” rồi thêm “er”Ví dụ:Noisy → the noisiestFriendly → the friendliest

+ Đối với tính từ có 2 âm huyết nhưng hoàn thành bằng “y, ow, er, et, el” thì ta vẫn chia các từ này theo công thức so sánh hơn so với tính trường đoản cú ngắnVí dụ:Narrow → the narrowestHappy → the happiestQuiet → the quietestClever → the cleverest

+ Đặc biệt có một số trong những trạng từ bỏ chỉ tất cả một âm máu thì vẫn chia những từ này theo công thức đối chiếu hơn so với trạng trường đoản cú ngắn.

Một số tính/ trạng trường đoản cú bất quy tắc:

Tính/ Trạng từ

So sánh hơn

Nghĩa

Good/ well

The best

Tốt nhất

Bad/ badly

The worst

Tệ nhất

Little

The least

Ít nhất

Much/ many

The most

Nhiều nhất

Far

The farthest/ the furthest

Xa nhất

 

4. đối chiếu kém:

CẤU TRÚC:

S + V + less + adj/adv + than + noun/pronoun= S + V + not as + adj/adv + as + noun/pronoun

Ví dụ:

+ This book is less interesting than that book. (Quyển sách này ít thú vị hơn quyển kia.)

+ This book is not as interesting as that book. (Quyển sách này sẽ không hay bằng quyển kia.)

So sánh hèn hơn danh từ:

+ Danh trường đoản cú đếm được (Countable noun):S + V + fewer + plural noun + than + noun/pronounVí dụ:I bought fewer cakes than my sister. (Tôi đã thiết lập ít bánh hơn chị gái tôi.)

+ Danh từ ko đếm được (Uncountable noun):S + V + less + uncountable noun + than + noun/pronoun/ clauseVí dụ:I have less spare time than Hoa. (Tôi bao gồm ít thời gian rảnh rộng Hoa.)

II.BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)


Exercise 1: Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn.