Soạn đại cáo bình ngô

  -  

Nhằm mục tiêu giúp học viên nắm vững kỹ năng và kiến thức tác phẩm Đại cáo Bình Ngô Ngữ văn lớp 10, bài bác học người sáng tác - thành tích Đại cáo Bình Ngô trình bày không thiếu thốn nội dung, tía cục, bắt tắt, dàn ý phân tích, sơ đồ tứ duy và bài văn đối chiếu tác phẩm.

Bạn đang xem: Soạn đại cáo bình ngô

A. Văn bản tác phẩm Đại cáo Bình Ngô

1. Từng nghe:

Việc nhân nghĩa cốt ở im dân,

Quân điếu phát trước lo trừ bạo;

Như nước Đại Việt ta từ bỏ trước,

Vốn xưng nền văn hiến sẽ lâu,

Núi sông bờ cỏi đã chia,

Phong tục bắc vào nam cũng khác.

Từ Triệu, Đinh, Lí, nai lưng bao đời gây nền độc lập,

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi mặt xưng đế một phương;

Tuy mạnh bạo yếu từng cơ hội khác nhau,

Song tác dụng đời nào thì cũng có.

Vậy nên:

Lưu Cung tham công nên thất bại,

Triệu Tiết ưng ý lớn đề nghị tiêu vong.

Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô,

Sông Bạch Đằng làm thịt tươi Ô Mã.

Việc xưa xem xét,

Chứng cứ còn ghi.

2. Vừa rồi:

Nhân bọn họ Hồ chính sự phiền hà,

Để nội địa lòng dân oán hận.

Quân cuồng Minh thừa cơ khiến hoạ.

Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh.

Nướng dân black trên ngọn lửa hung tàn,

Vùi con đỏ xuống bên dưới hầm tai vạ.

Dối trời lừa dân đủ muôn nghìn kế,

Gây binh kết ân oán trải nhì mươi năm.

Bại nhân ngãi nát cả khu đất trời,

Nặng thuế khoá sạch mát không váy đầm núi.

Người bị xay xuống biển lớn dòng sườn lưng mò ngọc, ngán cố kỉnh cá mập, thuồng luồng.

Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng, khốn một nỗi rừng sâu, nước độc.

Vét sản vật, bắt chim trả, vùng chốn lưới chăng,

Nhiễu nhân dân, bắt bẫy hươu đen, địa điểm nơi cạm đặt.

Tàn sợ hãi cả giống côn trùng cây cỏ,

Nheo nhóc cụ kẻ goá bụa khốn cùng.

Thằng há miệng, đứa nhe răng, ngày tiết mỡ bấy no nê chưa chán;

Nay xây nhà, mai đắp đất, thủ túc nào phục dịch mang lại vừa.

Nặng nề rất nhiều nổi phu phen,

Tan tác cả nghề canh cửi.

Độc ác thay, trúc nam Sơn không ghi không còn tội,

Dơ bẩn thay, nước Đông Hải ko rửa sạch sẽ mùi.

Lẽ như thế nào trời khu đất dung tha,

Ai bảo thần dân chịu đựng được?

3. Ta đây:

Núi Lam đánh dấy nghĩa,

Chốn hoang dại nương mình.

Ngẫm thù bự há team trời chung,

Căm giặc nước thề không thuộc sống.

Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời;

Nếm mật nằm gai, há đề nghị một nhì sớm tối.

Quên ăn vì giận, sách lược thao cân nhắc đã tinh;

Ngẫm trước mang đến nay, lẽ hưng phế chần chừ càng kĩ.

Những nai lưng trọc vào cơn mộng mị,

Chỉ do dự một nỗi vật hồi.

Vừa khi cờ nghĩa dấy lên,

Chính lúc tình địch đương mạnh.

Lại ngặt vì:

Tuấn kiệt như sao buổi sớm,

Nhân tài như lá mùa thu.

Việc bôn tẩu thiếu hụt kẻ đở đần,

Nơi duy ác hiếm bạn bàn bạc.

Tấm lòng cứu giúp nước, vẫn đăm đăm mong muốn tiến về đông;

Cỗ xe mong hiền, thường chằm chặp còn dành phía tả.

Thế mà:

Trông fan người càng vắng ngắt bóng, mờ mịt như nhìn chốn bể khơi,

Tự ta ta phải dốc lòng, vội vàng vã hơn cứu bạn chết đuối.

Phần thì giận hung đồ dùng ngang dọc,

Phần thì lo vận nước khó khăn.

Khi Linh tô lương hết mấy tuần,

Khi Khôi thị trấn quân không một đội.

Trời thử lòng trao mang lại mệnh lớn,

Ta nỗ lực chí khắc phục gian nan.

Nhân dân tứ cõi một nhà, dựng phải trúc ngọn cờ phấp phới;

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông bát rượu ngọt ngào.

Thế trận xuất kì, lấy yếu kháng mạnh;

Dùng quân mai phục, rước ít địch nhiều.

Trọn hay:

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,

Lấy chí nhân để ráng cường bạo.

Trận ý trung nhân Đằng sấm vang chớp giật,

Miền Trà lấn trúc chẻ tro bay.

Sĩ khí đã hăng,

Quân thanh càng mạnh.

Trần Trí, tô Thọ nghe hơi mà lại mất vía,

Lí An, Phương Chính, nín thở mong thoát thân.

Thừa win ruổi dài, Tây khiếp quân ta chiếm lại;

Tuyển binh tiến đánh, Đông Đô đất cũ thu về.

Ninh Kiều ngày tiết chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm;

Tốt Động thây chất đầy nội, dơ dáy để ngàn năm.

Phúc trung ương quân giặc, trằn Hiệp đã đề xuất bêu đầu;

Mọt gian kẻ thù, Lí Lượng cũng đành vứt mạng.

Vương Thông gỡ nỗ lực nguy, mà ngọn lửa cháy lại càng cháy;

Mã Anh cứu giúp trận đánh, mà quân ta hăng lại càng hăng.

Bó tay để đợi bại vong, giặc vẫn trí cùng lực kiệt;

Chẳng đánh mà người chịu khuất, ta đây mưu phạt, trung tâm công.

Ngờ đâu vẫn đương mưu tính, lại còn chuốc tội tạo oan.

Giữ chủ kiến một người, gieo vạ cho từng nào kẻ khác;

Tham công danh và sự nghiệp một lúc, để mỉm cười cho tất cả thế gian.

Bởi thế:

Thằng nhãi nhỏ Tuyên Đức, rượu cồn binh không ngừng;

Đồ nhút kém Thạnh, Thăng, mang dầu chữa cháy.

Đinh hương thơm tháng chín Liễu Thăng mang binh tự Khâu Ôn tiến lại;

Năm ấy tháng mười, Mộc Thạnh phân tách đường từ Vân nam tiến sang.

Ta trước đã điều động binh thủ hiểm, chặt mũi tiên phong;

Ta sau lại không đúng tướng chẹn đường, giỏi nguồn lương thực.

Ngày mười tám, trận bỏ ra Lăng, Liễu Thăng thất thế,

Ngày nhị mươi, trận Mã Yên, Liễu Thăng cụt đầu.

Ngày hăm lăm, bá tước đoạt Lương Minh bại trận tử vong,

Ngày hăm tám, thượng thư Lý Khánh thuộc kế tự vẫn.

Thuận đà ta chuyển lưỡi dao tung phá,

Bí nước giặc con quay mũi giáo tấn công nhau.

Lại thêm quân tứ mặt vây thành,

Hẹn đến vào giữa tháng mười diệt giặc.

Sĩ giỏi kén nhân vật hổ,

Bề tôi lựa chọn kẻ vuốt nanh.

Gươm mài đá, đá núi cũng mòn,

Voi uống nước, nước sông buộc phải cạn.

Đánh một trận, sạch sẽ không kình ngạc,

Đánh nhì trận, chảy tác chim muông.

Nổi gió to lớn trút sạch sẽ lá khô,

Thông tổ con kiến phá toang đê vỡ.

Đô đốc Thôi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội,

Thượng thư Hoàng Phúc trói tay nhằm tự xin hàng.

Lạng Giang, lạng ta Sơn, thây hóa học đầy đường;

Xương Giang, Bình Than, tiết trôi đỏ nước.

Ghê gớm gắng sắc phong vân buộc phải đổi,

Thảm đạm nỗ lực ánh nhật nguyệt đề xuất mờ.

Bị ta chẹn sinh hoạt Lê Hoa, quân Vân Nam ngờ vực khiếp vía cơ mà vỡ mật;

Thua quân ta ở đề nghị Trạm, quân Mộc Thạnh xéo lên nhau chạy để né thân.

Suối Lãnh Câu tiết chảy trôi chày, nước sông nghẹn ngào giờ đồng hồ khóc;

Thành Đan Xá thây hóa học thành núi, cỏ nội đầm đìa máu đen.

Cứu binh hai đạo tan tành, con quay gót chẳng kịp;

Quân giặc những thành khốn đốn, cởi tiếp giáp ra hàng.

Tướng giặc bị cố gắng tù, như hổ đói vẫy đuôi xin cứu giúp mạng;

Thần vũ chẳng giết thịt hại, thể lòng trời ta mở con đường hiếu sinh.

Mã Kì, Phương Chính, cấp cho cho năm trăm chiếc thuyền, ra mang lại bể nhưng vẫn hồn bay phách lạc;

Vương Thông, Mã Anh, phát mang đến vài ngàn cỗ ngựa, về mang đến nước nhưng mà vẫn tim đập chân run.

Họ sẽ tham sống sợ hãi chết, nhưng mà hoà hiếu thực lòng;

Ta đem toàn quân là hơn, để quần chúng. # nghỉ sức.

Chẳng hầu hết mưu kế kì diệu,

Cũng là không thấy xưa nay.

4. Xóm tắc từ đây vững bền,

Giang sơn từ phía trên đổi mới.

Kiền khôn bĩ rồi lại thái,

Nhật nguyệt hối hận rồi lại minh.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Trôi Nước Miền Nam, Cúng Tết Hàn Thực Ngon Bùi Ngọt Thơm

Muôn thuở nền tỉnh thái bình vững chắc,

Ngàn thu dấu nhục nhã không bẩn làu.

Âu cũng dựa vào trời đất tổ tông linh thiêng ngầm giúp sức mới được như vậy.

Than ôi!

Một cỗ nhung y chiến thắng, phải công oanh liệt nghìn năm;

Bốn phương hải dương cả thanh bình, ban chiếu duy tân khắp chốn.

Xa sát bá cáo

Ai nấy hầu như hay.

B. Tò mò tác phẩm Đại cáo Bình Ngô

1. Tác giả

- Nguyễn Trãi sinh năm 1380, mất năm 1442, hiệu là Ức Trai, quê ngơi nghỉ làng bỏ ra Ngại (Chi Linh, Hải Dương) sau tách về Nhị Khê (Thường Tín, Hà Tây, nay thuộc Hà Nội).

- Gia đình: đường nguyễn trãi sinh ra vào một mái ấm gia đình cả bên nội và bên ngoại đều phải sở hữu hai truyền thống lớn là yêu thương nước cùng văn hóa, văn học. Chính điều này đã tạo điều kiện cho đường nguyễn trãi được xúc tiếp và thấu hiểu tư tưởng bao gồm trị của Nho giáo.

- bé người:

+ đường nguyễn trãi mồ côi bà mẹ từ lúc 5 tuổi.

+ Năm 1400, đỗ Thái học sinh và cùng cha làm quan bên dưới triều Hồ.

+ Năm 1407, giặc Minh giật nước ta, phố nguyễn trãi theo Lê Lợi tham gia khởi nghĩa và góp thêm phần to mập vào thành công vẻ vang của dân tộc.

+ cuối năm 1427, đầu năm 1428, cuộc khởi nghĩa Lam đánh toàn thắng, phố nguyễn trãi thừa lệnh Lê Lợi viết Bình Ngô đại cáo và hăng hái tham gia vào công cuộc xây dựng lại khu đất nước.

+ Năm 1439, nguyễn trãi xin về sinh sống ẩn trên Côn Sơn.

+ Năm 1440, ông được Lê Thái Tông mời ra góp nước.

+ Năm 1442, nguyễn trãi chịu oan án Lệ chi viên và bị khép vào tội "tru di tam tộc".

+ Năm 1464, Lê Thánh Tông thân oan cho nguyễn trãi và cho sưu trung bình lại thơ văn của ông.

- Thời đại: nguyễn trãi sống vào thời đại xóm hội nhiều biến hóa động, binh đao - mâu thuẫn nội bộ trong triều đình phong kiến, non sông có giặc ngoại xâm, cuộc sống nhân dân cùng cực và những cuộc khởi nghĩa của nhân dân nổ ra mọi nơi… vấn đề đó đã phía ngòi cây viết của ông nhắm tới hiện thực đời sống.

- Sự nghiệp sáng tác: phố nguyễn trãi là tác giả xuất sắc đẹp về nhiều thể các loại văn học, bao hàm cả chữ hán và chữ Nôm.

+ sáng tác viết bằng chữ Hán: Quân trung tự mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Ức Trai thi tập, Chí Linh sơn phú, Băng hồ di sự lục, Lam đánh thực lục, Văn bia Vĩnh Lăng, Văn loại.

+ sáng tác viết bằng chữ Nôm: Quốc âm thi tập tất cả 254 bài xích thơ viết theo thể Đường lao lý hoặc Đường nguyên tắc xen lục ngôn.

+ xung quanh sáng tác văn học, đường nguyễn trãi còn giữ lại cuốn Dư địa chí, một bộ sách địa lí cổ độc nhất vô nhị Việt Nam.

- phong cách sáng tác:

+ Văn chủ yếu luận: nguyễn trãi là nhà văn bao gồm luận kiệt xuất, hồ hết tác phẩm văn bao gồm luận của ông có luận điểm vững chắc, lập luận chặt chẽ với giọng điệu linh hoạt

+ phố nguyễn trãi là công ty thơ trữ tình sâu sắc.

2. Tác phẩm

a. Hoàn cảnh sáng tác

+ sau khoản thời gian quân ta đại thắng, hủy hoại và làm tan chảy 15 vạn viện binh tương hỗ của giặc, vương Thông đề nghị giảng hòa, rút quân về nước, phố nguyễn trãi thừa lệnh Lê Lợi viết Đại cáo bình Ngô.

+ Đại cáo bình Ngô có ý nghĩa sâu sắc trọng đại như một bạn dạng tuyên ngôn độc lập, được ra mắt vào thánh Chạp, năm Đinh mùi hương (tức đầu năm mới 1428).

b. Thể loại

+ Cáo là thể văn nghị luận tất cả từ thời cổ ngơi nghỉ Trung Quốc, hay được vua chúa hoặc thủ lĩnh dùng làm trình bày một nhà trương, một sự nghiệp, tuyên ngôn một sự kiện để mọi tín đồ cùng biết.

+ Cáo hoàn toàn có thể viết bởi văn xuôi hay văn vần nhưng nhiều phần được viết bởi văn biền ngẫu, gồm vần hoặc không tồn tại vần, thường sẽ có đối, câu nhiều năm ngắn không đụn bó, mỗi cặp hai vế đối nhau.

+ Lời lẽ đanh thép, lí luận sắc bén, kết cấu chặt chẽ, mạch lạc.

c. Cách tiến hành biểu đạt: Nghị luận.

d. Ý nghĩa nhan đề:

- Đại: lớn;

- Cáo: báo cáo;

- Bình: dẹp yên ổn giặc, tỉnh bình định xong;

- Ngô: Giặc Ngô (Nhà Minh Trung Quốc).

→ bạn dạng cáo khủng gửi mang đến quốc dân đồng bào về chiến thắng oanh liệt của quân dân ta quấy tan được quân Ngô. Bạn dạng văn viết bởi Hán văn do phố nguyễn trãi viết theo thể văn biền ngẫu, trình bày sự đau đớn của 10 năm binh cách và thành công chống quân Minh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Đây hoàn toàn có thể xem là phiên bản tuyên ngôn chủ quyền thứ nhị sau bài xích Nam quốc tô hà của Lý thường xuyên Kiệt vào văn học tập cổ.

e. Bố cục: 4 phần

- Phần 1 (Từ đầu đến …chứng cớ còn ghi): Luận đề chính nghĩa (tiền đề lí luận).

- Phần 2 (Tiếp đó mang đến …Ai bảo thần dân chịu đựng được): bản cáo trạng hùng hồn, đẫm ngày tiết về tội ác của quân thù (soi chiếu lí luận vào thực tiễn).

- Phần 3 (Tiếp đó mang lại …Cũng là không thấy xưa nay): bản hùng ca về cuộc khỏi nghĩa Lam Sơn.

- Phần 4 (Còn lại): Lời tuyên cha độc lập.

f. Quý giá nội dung: Đại cáo bình Ngô là bạn dạng tuyên ngôn độc lập, qua đó vạch tội lỗi của quân địch xâm lược, ca ngợi thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

g. Cực hiếm nghệ thuật:

- Lí luận chặt chẽ, phải chăng lời lẽ hùng hồn

- Sự kết hợp hài hòa giữa yếu đuối tố bao gồm luận cùng yếu tố văn chương

- Sử dụng những biện pháp nghệ thuật: liệt kể, phóng đại, so sánh, đối lập….

C. Sơ đồ tứ duy Đại cáo Bình Ngô

*

D. Đọc gọi văn bản Đại cáo Bình Ngô

1. Nêu chính đạo của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

- mở màn bài cáo: đường nguyễn trãi nói với dân chúng về chính đạo của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

+ “Việc nhân nghĩa…trừ bạo” → Nhân nghĩa: là tạo nên dân được sống yên lành, hạnh phúc, muốn băn khoăn lo lắng cho dân yên thì phải phá hủy được quân tàn bạo.

+ việt nam là nước văn hiến, bao đời xưng đế đồng bậc với phương Bắc cùng triều đại nào cũng có thể có hào kiệt vực lên trừ bạo nhằm yên dân. Nhưng đàn Ngô luôn xâm lược nước ta cho phải chúng đều bắt buộc chịu thất bại, chứng cứ rành rành.

Lưu Cung tham công phải thất bại

Triệu Tiết yêu thích lớn nên tiêu vong

Cửa Hàm Tử bắt sinh sống Toa Đô

Sông Bạch Đằng giết mổ tươi Ô Mã

→ Ý tứ rõ ràng, lập luận chặt chẽ. Biện pháp viết câu văn biền ngẫu bao gồm hai vế đối nhau chạy tuy nhiên song, một vế nói về ta, một vế nói tới địch → tăng chân thành và ý nghĩa bình đẳng, đồng cấp giữa nhị quốc gia. (Từ Triệu. Đinh, Lí, trần bao đời tạo nền độc lập /Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.)

- Giọng văn: đĩnh đạc, trang trọng, xác minh mạnh mẽ chính nghĩa của dân tộc, bôc lộ niềm tự hào về truyền thống của Đại Việt, về bốn thế của một đất nước có nhà quyền

- bốn tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi:

+ không chỉ là là lòng yêu thương con người, kính trọng điều phải

+ nhân nghĩa là làm cho dân được sống yên lành, hanh khô phúc vào một nước chủ quyền hòa binh

+ nhân nghĩa là diệt trừ lũ xâm lấn bạo ngược, hung tàn

- bầy giặc Minh dựng chiêu trò Nhân nghĩa khử nhà hồ phù đơn vị Trần để sang xâm chiếm nước ta. → phố nguyễn trãi nói nhân ngãi là phòng xâm lược nhằm vạch trằn luận điều trí trá của giặc. Phân định rẽ ròi Ta là chính nghĩa, Địch là phi nghĩa.

- Lời tuyên tía của Nguyễn Trãi: cũng nhấn mạnh vào 2 yếu tố chủ quyền lãnh thổ cùng ý chí hòa bình và nâng cao hơn 1 bước; nhấn mạnh tay vào sự ngang hàng, đồng đẳng giữa hai quốc gia, vào nền văn hiến của dân tộc (phong tục bắc vào nam cũng khác. Tài năng đời nào cũng có).

2. Tố cáo tội ác của giặc Minh

- tác giả tố cáo âm mưu thâm độc của giặc Minh:

Nhân chúng ta Hồ chính sự phiền hà

Để nội địa lòng dân ân oán hận

Quân cuồng Minh thừa cơ gây họa

- Lên án chủ trương thống trị tàn bạo: Dối trời lừa dân đầy đủ muôn nghìn kế.

- Liệt kê một loạt tội ác mà “quân cuồng Minh”, cùng “bọn gian tà” gây nên:

+ Tội ác diệt chủng: “nướng dân đen…vùi bé đỏ” đó là tội ác mạn rợ độc nhất của thời Trung cổ

+ Tội ác tách bóc lột và vơ vét của cải:

Thuế má: nặng nề thuế khóa sạch sẽ không váy núiPhu phen: nặng nề nề những nỗi phu phen, nay xây nhà, mai đắp đất…Vơ vét của cải: vét sản vật, bắt chim trả, mồi nhử hươu đen.Diệt sản xuất: tan tác cả nghề canh cửi

- Triệt đường sống cả những người dân yếu đuối, khốn khổ độc nhất trong làng mạc hội: Nheo nhóc chũm kẻ góa bụa khốn cùng.

- tàn phá cả môi trường sống: Tàn hại cả giống như côn trùng, cây cỏ

- đối chiếu hậu trái tai sợ của lầm lỗi giặc:

Bại nhân ngãi nát cả đất trời.Gây ra mang lại dân ta bao thảm cảnh: người bị ép xuống biển lớn ròng sườn lưng mò ngọc/ Kẻ bị đem vào núi đãi cat tìm vàng.

- Kết tội giặc Minh: Độc ác thay…..…Ai bảo thần dân chịu đựng được → Lời kết tội chất chứa khối căm hờn của quần chúng ta cùng với kẻ thù.

- thẩm mỹ và nghệ thuật cáo trạng: sử dụng hình ảnh để cáo giác tội ác kẻ thù và khối căm hờn chất đựng của nhân dân.

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn

Vùi bé đỏ xuống dưới hầm tai vạ

..Thằng há miệng, đứa nhe răng, ngày tiết mỡ bấy no nê chưa chán

..Độc ác cố trúc nam giới Sơn không ghi không còn tội

Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa không bẩn mùi

→ Hình hình ảnh diễn tả chân thật bộ mặt tàn nhẫn của kẻ thù

- Lời văn: ở bạn dạng cáo trang rấ thống thiết

- Điều xứng đáng chú ý:

+ Khi vun rõ những âm mưu xâm lược của giặc Minh. Nguyễn trãi đứng trên lập trường dân tộc.

+ Khi cáo giác tội ác của giặc, người sáng tác đứng trên lập ngôi trường nhân bản, tức là đứng về quyền sống của bạn dân nhằm tố cáo.

→ vì chưng thế, phần nói về chủ quyền dân tộc đang như một phiên bản tuyên ngôn độc lập, và bạn dạng cáo trạng tội ác của giặc Minh đang chứa những yếu tố của phiên bản tuyên ngôn nhân quyền.

3. Quá trình kháng chiến kháng giặc Minh và win lợi

*Buổi đầu khởi nghĩa

- Những trở ngại ở khởi đầu khởi nghĩa:

+ Địa bàn dấy nghĩa hẻo lánh: Núi Lam sơn dấy nghĩa / chốn hoang dã nương mình

+ nắm ta cùng giặc không cân nặng sức: Vừa lúc cờ nghĩa dấy lên/ thiết yếu lúc địch thủ đương mạnh

+ thiếu hụt nhân tài: Tuấn kiệt như sao buổi sơm/ tài năng như lá mùa thu

+ có những lúc bị vây, lương thực hết, quân lính chỉ với mấy người: khi Linh Sơn lương hết mấy tuần/ khi Khôi huyện quân không một đội

- sức mạnh giúp nghĩa binh vượt qua nhưng cực nhọc khăn thách thức của khởi đầu dấy nghiệp trình bày qua hình tượng Lê Lợi – lãnh tụ của nghĩa quân.

+ Lê Lợi tất cả ý thức từ giác về sứ mệnh của mình. Ông xem mối thù của nước, nỗi đau của dân như thiết yếu mình, đêm ngày canh cánh mặt lòng suốt đôi mươi năm: (Ngẫm thù khủng há team trời chung…Nếm mật nằm sợi há phải một hai sớm tối).

+ Lê Lợi hôm mai suy nghiệm về lẽ hưng vong của các triều đại nhằm tìm xuống đường lối đánh giặc cứu giúp nước nhờ vào toàn dân cùng phương châm: Đem đại nghĩa để chiến hạ hung tàn/ rước chí nhân để chũm cường bạo

Đại nghĩa: là bảo vệ độc lập tự do của khu đất nước, với đem lại cuộc sống yên ổn mang lại dân.Chí nhân: là lòng nhân nghĩa tại mức cao nhất, đối với kẻ bại trận ta không giết, không gây thù ân oán để gây hậu họa.Khi đã kiếm được đường lối cứi nước. Lê Lợi công ty động giải quyết ngay những trở ngại trước mắt.Tự ta ta yêu cầu dốc lòng, vội vã rộng cứu fan chết đuối.Ông tra cứu kiếm người tài: Cỗ xe ước hiền, hay châm siêng còn dành phía tả.Ông tập hợp nhân dân dưới cờ đại nghĩa, tạo thành một khối cấu kết bền vững: Nhân dân tứ cõi một nhà/Dựng đề xuất trúc ngọn cờ phấp cun cút – tướng tá sĩ một lòng phụ tử/ Hòa nước sông bát rượu ngọt ngào.

+ Lê Lợi có một chiến lược, chiến thuật đúng đắn: thay trận xuất kì/ rước yếu kháng mạnh; dùng quân mai phục/ lấy ít địch nhiều

+ Đoạn văn có rất nhiều từ ngữ biểu đạt tâm trạng Lê Lợi: ngẫm, căm, đau lòng nhức óc, giận, suy xét, đắn đo, trần trọc, băn khoăn…

*Phản công chiến thắng lợi

- giai đoạn mở màn: Cuộc bội nghịch công là 2 trận đánh lớn: Trận người thương Đằng sấm vang chớp giật/ Miền Trà lấn trúc chẻ tro bay.

+ Đặc điểm nổi bật của 2 trận tiên phong này là: Đánh nhanh, chiến hạ nhanh. Địch thảm bại và hồi hộp không kịp trở tay → Lời văn ngắn gọn sắc đẹp sảo, hình ảnh so sánh cực kỳ gợi hình, gợi cảm: “sấm vang chợp giật, trúc chẻ tro bay” còn quân giặc thì “nghe hơi mà mất vía, nin thở mong thoát thân”

- quá trình áp đảo: Đánh ra hướng phía bắc với 2 trận: Tây gớm quân ta chiếm phần lại/ Đông Đô khu đất cũ thu về

+ Đây là 2 trận ra mắt quyết liệt bởi vì quân ta áp gần kề sào huyệt của địch, chúng tung lực lượng béo ra cùng với sự chỉ đạo của những danh tướng.

+ Cái khác biệt của trận chiến được diễn tả bằng đều hình ảnh rất to khiếp:

Máu tan thành sông tanh trôi vạn dặm.Thây chất đầy nội, dơ để nghìn năm.Bao nhiêu danh tướng tá của giặc đã cần bỏ mạng: Trần Hiệp đã cần bêu đầu/Lí Lượng cũng đành bỏ mạngSau quá trình này thì quân giặc đã: trí thuộc lực kiệt, khoanh tay để đợi bại vong.

+ Lê Lợi vạc huy chiến thuật “mưu phạt trung ương công” nghĩa là phá vỡ mưu kế của giặc cùng đánh rã ý chí chiến đấu của địch, không dùng gươm giáo mà quân địch vẫn chịu đựng thua, sản phẩm ngũ chảy rã.

+ Trận khử viện cuối cùng:

Tác giả biểu thị sự coi khinh đối với tên vua đơn vị Minh cùng 2 tên tướng giặc thống lĩnh viện binh: thằng nhãi con Tuyên Đức, vật dụng nhút nhát Thạnh, Thăng.Bốn câu văn lâu năm kể về bài toán điều binh khiển tướng tá của đôi bên, hai câu trên nói về giặc, nhị câu dưới đề cập về ta (Đinh mùi tháng chín….tuyệt nguồn lương thực).Những chiến thắng liên tiếp, giòn giã, được nói với giọng hả hê, tự hào (Ngày mười tám…/Ngày hai mươi…/ Ngày nhì mươi nhăm…cùng kế trường đoản cú vẫn).

+ mức độ mạnh tấn công của quân ta với nạm long trời lở đất: Sĩ tốt kén anh hùng hổ…Thông tổ loài kiến phá toang đê vỡ.

- Hình hình ảnh quân giặc bại trận:

+ tướng tá giặc thì: Đô đốc Thôi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội/ Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng/ tướng mạo giặc bị cầm tù như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng.

+ Quân quân nhân thì: khiếp đởm vỡ mật, xéo lên nhau để chạy thoát thân, tảo gót chẳng kịp, cởi ngay cạnh ra hàng

+ Cảnh chiến trường thật là tởm sợ và cũng rất thương tâm: lạng Giang, tp. Lạng sơn thây chất đầy nội….cỏ nội dầm dề máu đen.

- Cảnh ta đối xử với giặc bại trận (Thần vũ chẳng thịt hại….để quần chúng. # nghỉ sức)

+ Lời bình phẩm của tác giả: Chẳng số đông mưu kế kì diệu/ Cũng là chưa thấy xưa nay.

+ hình tượng Lê Lợi hiện nay lên là một trong những thiên tài quân sự chiến lược lỗi lạc. Ông đang học tập kinh nghiệm của ông cha, tiến hành chiến lược, phương án “mưu phạt trọng tâm công” nghĩa là đánh vào ý chí đánh nhau của giặc. Tuy nhiên quân giặc “không biết lẽ ăn uống năn, phải đã núm lòng đổi dạ”. Vì vậy Lê Lợi tấn công đuổi cho tới cùng, điều binh khiển tướng khẩn trương mau lẹ (Ta trước điều binh thủ hiểm, chặt mũi tiên phong/ Ta sau lại sai tướng ngăn đương, xuất xắc nguốn lương thực)

+ Lê Lợi cho quân xua giặc cho cùng cơ mà lại “mở mặt đường hiếu sinh”.

→ Ở đây ta thấy rõ vẻ đẹp nhân nghĩa trí dũng của người hero Lê Lợi

* Nghệ thuật

- các câu văn thuât và kể tả gồm độ lâu năm ngắn không giống nhau, chạy song song từng cặp một, bao gồm sự chuyển đổi linh hoạt.

- Phép đối được dùng để làm so sánh mặt ta, mặt địch.

- phần nhiều câu văn ngắn gọn, đanh chắc, nhịp mạnh mẽ, mô tả khí cố phản công mãnh liệt của quân ta: Đánh một trận sạch sẽ không kình ngạc/ Đánh nhị trận chảy tác chim muông….đê vỡ.

- phần đông câu văn dài diễn đạt thất bại của quân giặc, như sự lose còn chưa tính hết (Bị ta chẹn ngơi nghỉ Lê Hoa….thoát thân).

- Hình hình ảnh được thực hiện phong phú, đa dạng.

4. Lời tuyên bố hòa bình

- nguyễn trãi thay Lê Lợi trịnh trọng tuyên cha nền chủ quyền dân tộc đã có lập lại:

Xã tắc từ đây vững bền

Giang đánh từ trên đây đổi mới

→ Câu văn 6 chữ ngắn gọn, đanh chắc làm cho lời tuyên tía trở đề nghị dõng dạc, đường hoàng, toát lên sự sung sướng hả hê của một dân tộc đã đề nghị chịu hai mươi năm khốn khổ, hiện nay đã quét sạch hết quân thù.

- tác giả bày tỏ niềm tin vững chắc và kiên cố vào tương lai của dân tộc ở hai phương diện: bên vững và thay đổi (Kiền khôn bĩ…..sạch làu)

- phố nguyễn trãi cũng luôn nhớ tỏ lời biết ơn tổ tông, trời đất (Âu cũng nhờ….như vậy)

- từ cảm thán của câu văn biền ngẫu khẳng định chân thành và ý nghĩa lớn lao của thắng lợi và niềm vui không xiết của quần chúng. # ta.

Xem thêm: " I Have A Crush On You Nghĩa Là Gì ? Có Nghĩa Là Gì

Than ôi!

Một cỗ nhung y….khắp chốn

- bài cáo xong xuôi bằng nhị câu văn ngắn: chứa đựng bao vui sướng, trường đoản cú hào, thiêng liêng.