SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG QUỐC ĐẠI NĂM 1885

  -  

- Từ giữa nắm kỉ XIX, ách thống trị tư sản và tầng lớp trí thức Ấn Độ đã dần dần đóng vai trò quan trọng.

Bạn đang xem: Sự ra đời của đảng quốc đại năm 1885

- Tư sản Ấn Độ ước ao được thoải mái phát triển kinh tế tài chính và yên cầu được tham gia chủ yếu quyền, cơ mà bị thực dân Anh kìm hãm.

- Cuối năm 1885, Đảng Quốc dân đại hội (Đảng Quốc đại) thành lập. Đó là chính Đảng đầu tiên của của giai cấp tư sản Ấn Độ. Nó khắc ghi một tiến độ mới, giai đoạn kẻ thống trị tư sản Ấn Độ bước tới đài bao gồm trị.

* chuyển động và sự phân hóa Đảng Quốc đại:

- phương thức đấu tranh: phương pháp ôn hòa.

- kim chỉ nam đấu tranh: yêu ước thực dân Anh nới rộng những điều kiện để họ được tham gia các hội đồng từ bỏ trị; giúp đỡ họ phát triển kĩ nghệ, triển khai một số cải tân về mặt giáo dục - làng hội.

- Sự phân hóa:

+ Phái ôn hòa - chủ trương sử dụng cách thức đấu tranh hòa bình.

+ Phái cấp cho tiến (do B.Ti-lắc đứng đầu) - nhà trương sử dụng phương thức đấu tranh bởi bạo lực.

*

B. Ti-lắc


Mục b

b) phong trào đấu tranh của dân chúng Ấn Độ:

* Nguyên nhân:

- Sâu xa: mâu thuẫn giữa quần chúng Ấn Độ cùng với thực dân Anh sâu sắc.

- Trực tiếp: tháng 7/1905, Anh ban hành đạo quy định chia song xứ Ben-gan.

* Các trào lưu đấu tranh tiêu biểu:

- Cuộc biểu tình của rộng 10 vạn tín đồ tại kè sông Hằng (10/1905).

Xem thêm: Hỗn Hợp E Gồm 3 Este Mạch Hở, Câu 40 Hỗn Hợp E Gồm Ba Este Mạch H

- Tổng bãi thực của công nhân Bom-bay (6/1908).

=> Cao trào 1905 - 1908 thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của quần chúng Ấn Độ kháng chủ nghĩa thực dân Anh. Tuy nhiên, do chế độ chia rẽ của thực dân Anh với sự phân hóa trong Đảng Quốc đại đã làm cho cho trào lưu tạm ngừng.

*

* nhận xét:

- Lãnh đạo: ách thống trị tư sản

- Lực lượng: toàn bộ nhân dân Ấn Độ

- mục tiêu đấu tranh: vì một nước Ấn Độ chủ quyền và dân chủ, giải phóng dân tộc.

- Tính chất: mang tính dân tộc bản địa dân chủ

- phong trào giai đoạn này còn có nét khác hoàn toàn so cùng với những trào lưu đấu tranh trước đó. Đánh dấu sự thức tỉnh của quần chúng Ấn Độ, hòa tầm thường vào trào lưu dân tộc bản địa dân chủ của nhiều nước châu Á giữa những năm đầu nắm kỉ XX. Lần đầu tiên tiên, công nhân Ấn Độ tham gia trào lưu giải phóng dân tộc.

- Kết quả: chế độ chia rẽ của thực dân Anh với sự phân hóa vào Đảng Quốc Đại đã có tác dụng cho trào lưu tạm ngừng.


Mục c

c) Mở rộng: Sự khác hoàn toàn của cao trào 1905 - 1908 đối với các phong trào đấu tranh tiến trình trước:

- trào lưu 1905 – 1908: vị một bộ phận ách thống trị tư sản lãnh đạo, sở hữu đậm ý thức dân tộc, đương đầu cho một nước Ấn Độ độc lập và dân chủ.

- trào lưu trước năm 1905: đương đầu ôn hòa, chỉ yêu mong thực dân Anh nới rộng những điều kiện nhằm họ được tham gia những hội đồng trường đoản cú trị, hỗ trợ họ phát triển kĩ nghệ, tiến hành một số cải cách về giáo dục - buôn bản hội.


ND chính

- Sự thành lập, vận động và phân hóa Đảng Quốc đại.

- phong trào đấu tranh của quần chúng Ấn Độ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Vẽ Bản Đồ Đường Đi Scribble Maps, Cách Vẽ Sơ Đồ Hướng Dẫn Đường Đi

- Sự biệt lập của cao trào 1905 - 1908 đối với các trào lưu đấu tranh quy trình trước.