Hàng hóa sức lao động là gì? lý luận về hàng hóa sức lao động

  -  
Giới thiệu Phòng chức năng Trung Tâm Các khoa chuyên môn Đào tạo Chương trình đào tạo Tư vấn Thông Tin Khóa học Nghiên cứuGiới thiệu đề tài Nội SanNăm 2011 Năm 2010 Năm 2009 Năm 2008 Năm 2007 Năm 2006 Hợp tác quốc tế Tin tức Tiện íchVăn bản Chính Sách Tra cứu thư viện Tài liệu điện tửQuản lý nhà nước


Bạn đang xem: Hàng hóa sức lao động là gì? lý luận về hàng hóa sức lao động

Trang chủ Từ điển chuyên ngành S Sức lao động


Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Nhiễu Xạ Ánh Sáng Là Gì, Nhiễu Xạ Là Gì

*
*
*Xem thêm: Các Bệnh Bằng Tiếng Anh - 245 Từ Vựng Tiếng Anh Về Các Loại Bệnh Thường Gặp

Là một khái niệm trọng yếu trong kinh tế chính trị Mác-xít. Mác định nghĩa sức lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần tồn tại trong một cơ thể, trong một con người đang sống, và được người đó đem ra vận dụng mỗi khi sản xuất ra một giá trị thặng dư nào đó. Sức lao động là khả năng lao động của con người, là điều kiện tiên quyết của mọi quá trình sản xuất và là lực lượng sản xuất sáng tạo chủ yếu của xã hội. Nhưng sức lao động mới chỉ là khả năng lao động, còn lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực (Wikipedia).

Trên giác độ kinh tế và quản trị nguồn nhân lực, sức lao động là phạm trù chỉ khả năng lao động của con người, là tổng hợp thể lực, trí lực và tâm lực được con người vận dụng trong quá trình lao động. Theo C.Mác, sức lao động hay năng lực lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần tồn tại trong cơ thể, trong một con người đang sống được người đó đem ra vận dụng mỗi khi sản xuất ra một giá trị sử dụng nào đó (Trần Xuân Cầu & Mai Quốc Chánh, 2008). Như vậy, mỗi con người là nguồn cung cấp sức lao động cho xã hội. Khi con người tham gia vào quá trình sản xuất thì họ là người lao động. Những người có khả năng lao động nhưng chưa tham gia lao động sản xuất được coi là nguồn cung ứng sức lao động tiềm năng. Những người chưa đến tuổi lao động được hiểu là những người chưa đủ năng lực làm việc hiện tại, nhưng là nguồn cung ứng sức lao động cho tương lai, họ đang tích lũy nhân lực. 


Tin mới nhất

Thông báo về việc Lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương

Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương

Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Thông báo Về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tập huấn nâng cao năng lực về xúc tiến đầu tư cho cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng