TẠP CHẤT TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Tạp chất tiếng anh là gì

*
*
*

tạp chất
*

tạp chất noun extraneous matteradmixturecontaminanttạp hóa học freon: freon contaminanttạp chất môi hóa học lạnh: refrigerant contaminanttạp chất nước muối: brine contaminanttạp chất trong amoniac: ammonia contaminantdirt particledopantforeign matterimpurecó tạp chất: impureimpure productimpuritiessự oxy hóa các tạp chất: oxidation of impuritiestạp chất cơ học: mechanical impuritiestạp chất ở bazơ: base impuritiestrashbẫy tạp chấtdirt trapbiên dạng độ đậm đặc tạp chấtimpurity concentration profilechất buôn bán dẫn tạp chấtimpurity semiconductorchì lẫn tạp chấthard leadchứa tạp chấtdeleteriousdải tạp chấtimpurity bandđộ dẫn năng lượng điện tạp chấtextrinsic conductivityđộ năng động tạp chấtimpurity mobilityhàm lượng tạp chấtimpurity contentkhí lẫn tạp chấtcontaminating gaskhử bỏ tạp chấtcleanselẫn tạp chất trong amoniacammonia contaminationloại tạp chấtdecontaminationloại tạp chấtimpurity typemật độ tạp chấtimpurity concentrationmật độ tạp chấtimpurity densitymức độ tạp chấtimpurity levelnguyên tố tạp chấtimpurity elementnồng độ tạp chấtimpurity concentrationnồng độ tạp chấtimpurity densitysự bù tạp chấtdoping compensationsự khuếch tán tạp chấtimpurity diffusionsự lẫn tạp chấtsooting-upsự tán xạ tạp chấtimpurity scatteringtách các tạp hóa học của dầu bằng hydrohydrotreatingtạp chất ""Cho""donor impuritytạp chất (mặt thiết bị rèn)seamforeign matterimpuritytạp chất tất cả hại: deleterious impuritytạp hóa học cơ học: mechanical impurityintermixturebột bao gồm hỗn tạp chấtadulterated flourcó tạp chấtimpuređược bảo đảm không bao gồm tạp chấtwarranted free from impuritieshộp sàng rung bóc tách tạp chấtscalping shoemáy tách tạp chất của khối socolachocolate mass cleaning machinenồng độ tạp chấtpolluting strengthsự lọc quăng quật tạp chấtscum filtrationsự tách tạp chấtscreeningtạp chất hòa lẫn vào xirôsyrup soluble impuritiestạp hóa học không taninsoluble impuritiestạp hóa học lạ của hạtdockagetạp hóa học rắnsolid impuritiesthuốc tẩy bóc tách tạp hóa học bẩnheavy-duty detergent


Xem thêm: Cấu Trúc There Is There Are Và Bài Tập There Is There Are Có ĐáP ÁN

*

*Xem thêm: Gương Phẳng Vật Lý 7 - Lý Thuyết Ảnh Của Một Vật Tạo Bởi Gương Phẳng

*

tạp chất

- hóa học phụ kết vào chất chính : Quặng sắt này có tương đối nhiều tạp chất.