thời tiết pleiku ngày mai

Thời tiết Pleiku - Gia Lai theo đuổi giờ

Thời tiết Pleiku - Gia Lai những ngày tới

Mặt trời mọc/lặn
Khả năng với mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng với mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng với mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng với mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng với mưa

Nhiệt chừng và kỹ năng với mưa Pleiku - Gia Lai nhập 12h tới

Nhiệt chừng và kỹ năng với mưa Pleiku - Gia Lai những ngày tới

Lượng mưa Pleiku - Gia Lai những ngày tới