Toán Lớp 5 Trang 74

  -  

( dfrac 75300;; ;quad dfrac 60400;;; quad dfrac 60500;; ;quad dfrac 96300.)

Mẫu: ( dfrac 75300 = dfrac 25100 = 25\% .)
Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 74

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Rút gọn những phân số đã cho về dạng phân số thập phân tất cả mẫu số là (100), kế tiếp viết bên dưới dạng tỉ số phần trăm.


Lời giải đưa ra tiết

( dfrac 60400 = dfrac 15100 = 15\% ) ; ( dfrac 60500 = dfrac 12100 = 12\% ) ; 

( dfrac 96300 = dfrac 32100 = 32\% ).

thutrang.edu.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ


Xem thêm: Lời Bài Hát Cô Giáo Em - Lời Bài Hát Cô Giáo Bản Em (Beat)

*
*
*

*
*

vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp thutrang.edu.vn


Cảm ơn bạn đã áp dụng thutrang.edu.vn. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!
Xem thêm: Bộ Giáo Dục Công Bố Điểm Thi Đại Học 2009, Toàn Cảnh Điểm Chuẩn Tuyển Sinh Đh

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép thutrang.edu.vn giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.