tôi mọng giữa ban ngày

 • Reads 1,499,627
 • Votes 79,448
 • Parts 100

Complete, First published Sep 29, 2018

Bạn đang xem: tôi mọng giữa ban ngày

Table of contents

 • Mon, May 6, 2019

 • Thu, Nov 1, 2018

 • Wed, Nov 7, 2018

 • Tue, Nov 13, 2018

 • Tue, Nov đôi mươi, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 29, 2018

 • Thu, Dec 6, 2018

 • Mon, Dec 24, 2018

 • Mon, Dec 24, 2018

 • Sun, Dec 30, 2018

 • Wed, Jan 2, 2019

 • Sat, Jan 12, 2019

 • Sun, Jan 13, 2019

 • Wed, Jan 23, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Sun, Feb 10, 2019

 • Tue, Feb 12, 2019

 • Thu, Feb 14, 2019

 • Fri, Feb 22, 2019

 • Thu, Feb 28, 2019

 • Fri, Mar 8, 2019

 • Thu, Mar 14, 2019

 • Mon, Mar 18, 2019

 • Thu, Mar 21, 2019

 • Tue, Mar 26, 2019

 • Sat, Mar 30, 2019

 • Mon, Apr 1, 2019

 • Thu, Apr 4, 2019

 • Fri, Apr 5, 2019

 • Wed, Apr 24, 2019

 • Wed, Apr 24, 2019

 • Wed, Apr 24, 2019

 • Wed, Apr 24, 2019

 • Wed, Apr 24, 2019

 • Sat, Apr 27, 2019

 • Mon, Apr 29, 2019

 • Thu, May 2, 2019

 • Mon, May 6, 2019

 • Sun, May 19, 2019

 • Mon, May đôi mươi, 2019

 • Tue, May 21, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Tue, May 28, 2019

 • Fri, May 31, 2019

 • Wed, Jun 5, 2019

 • Fri, Jun 7, 2019

 • Mon, Jun 10, 2019

 • Fri, Jun 14, 2019

 • Sun, Jun 16, 2019

 • Tue, Jun 18, 2019

  Xem thêm: lời nói dối của đôi mắt

 • Wed, Jul 3, 2019

 • Sun, Jul 7, 2019

 • Thu, Jul 11, 2019

 • Sun, Jul 14, 2019

 • Fri, Jul 19, 2019

 • Mon, Jul 22, 2019

 • Fri, Jul 26, 2019

 • Wed, Jul 31, 2019

 • Thu, Aug 1, 2019

 • Sun, Aug 4, 2019

 • Thu, Aug 22, 2019

 • Thu, Aug 22, 2019

 • Thu, Aug 22, 2019

 • Thu, Aug 22, 2019

 • Thu, Aug 22, 2019

 • Mon, Aug 26, 2019

 • Fri, Aug 30, 2019

 • Fri, Sep 6, 2019

 • Sun, Sep 15, 2019

 • Fri, Sep đôi mươi, 2019

 • Mon, Sep 30, 2019

 • Tue, Oct 8, 2019

 • Sun, Oct đôi mươi, 2019

 • Fri, Nov 1, 2019

 • Sun, Nov 10, 2019

 • Sun, Nov 17, 2019

 • Sun, Nov 24, 2019

 • Tue, Dec 3, 2019

 • Tue, Dec 31, 2019

 • Tue, Dec 31, 2019

 • Sun, Jan 19, 2020

 • Tue, Jan 21, 2020

 • Sat, Jan 25, 2020

 • Sun, Jan 26, 2020

 • Sun, Feb 2, 2020

 • Fri, Feb 7, 2020

 • Sat, Feb 15, 2020

 • Mon, Feb 17, 2020

 • Sat, Feb 22, 2020

 • Wed, Feb 26, 2020

 • Thu, Feb 27, 2020

 • Sun, Mar 1, 2020

 • Thu, Mar 5, 2020

 • Sun, Mar 8, 2020

 • Fri, Mar 13, 2020

 • Ngoại truyện 1: Phó Minh Tu (1)

  Mon, Mar 16, 2020

 • Ngoại truyện 2: Phó Minh Tu (2)

  Tue, Mar 17, 2020

 • Ngoại truyện 3: Phó Minh Tu (3)

  Xem thêm: anh biết mình sắp mất em

  Sat, Mar 21, 2020

 • Mon, Mar 23, 2020

Tác giả: Tê Kiến
  Bìa: Hi Hi (@JugSoda) 
  Số chương: 95 chương + 4 NT
  Tình trạng: hoàn
  Thể loại: văn minh, vui nhộn, vườn ngôi trường, con cái cưng của trời, dốc lòng vì thế nhân sinh, HE.
  Nhân vật chính: Thẩm Quyện, Lâm Ngữ Kinh
  
  
  Lưu ý: 
  Truyện ko beta, còn lỗi, ngóng chúng ta cảm thông.

#194hiendai