Tổng Hợp Kiến Thức Toán Lớp 4

  -  

Tổng hợp kỹ năng toán lớp 4 là ôn tập lại những dạng toán cơ bản và quan trọng ở chương trình toán lớp 4. Đây là cách đệm để các em học tốt toán lớp 5.

Bài học này thutrang.edu.vn đang tổng hợp kỹ năng và kiến thức toán lớp 4các bài toán, nội dung kiến thức trọng trung tâm để các con ôn tập và củng vậy kiến thức.Bạn sẽ xem: Tổng hợp kỹ năng toán lớp 4

1. Ôn tập về số từ nhiên.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức toán lớp 4

1.1. Số cùng chữ số

- sử dụng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Có 10 số có một chữ số (từ 0 mang lại 9)

Có 90 số gồm 2 chữ số (từ 10 mang đến 99)

Có 900 số có 3 chữ số (từ 100 mang lại 999)

Có 9000 số có 4 chữ số (từ 1000 cho 9999)

- Số tự nhiên nhỏ dại nhất là số 0. Số tự nhiên và thoải mái lớn tốt nhất không có

- nhị số trường đoản cú nhiên liên tục hơn (kém) nhau một đơn vị.

- những số có chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 điện thoại tư vấn là số chẵn. Nhị số chẵn liên tiếp hơn hèn nhau 2 đối chọi vị.

- các số gồm chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 điện thoại tư vấn là số lẻ. Nhị số lẻ tiếp tục hơn hèn nhau 2 1-1 vị.

1.2. Hàng và lớp


*

Hàng solo trăm, mặt hàng chục, hàng đơn vị chức năng hợp thành lớp 1-1 vị

Hàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm ngàn hợp thành lớp nghìn

1.2.1. Phương pháp đọc số tự nhiên.

Để đọc những số tự nhiên ta phát âm từ trái thanh lịch phải, tốt từ mặt hàng cao tới hàng thấp.

Các chữ số từ đề xuất sang trái lần lượt thuộc hàng solo vị, hàng chục, mặt hàng trăm, mặt hàng nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, ...

Hàng đối kháng vị, mặt hàng chục, hàng nghìn hợp thành lớp đối kháng vị.

Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn vừa lòng thành lớp nghìn.

1.3. Phép cộng

a + b = b + a

(a + b) + c = a + (b + c)

0 + a = a + 0 = a

(a - n) + (b + n) = a + b

(a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

(a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

Nếu một hạng được gấp lên n lần đồng thời những số hạng còn lại được không thay đổi thì tổng đó được tăng lên một trong những đúng bởi (n - 1) lần số hạng được vội vàng lên

Nếu số hạng bị giảm sút n lần, đồng thời các số hạng còn lại được không thay đổi thì tổng đó bị sút đi một số trong những đúng bằng (1 -) số hạng bị giảm đi.

Tổng của những số chẵn là một vài chẵn

Tổng của một số lẻ và một vài chăn là một trong những lẻ

Tổng của hai số từ nhiên liên tục là một vài lẻ

1.4. Phép trừ

a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

Nếu số bị trừ và số trừ cùng tăng hoặc bớt n đơn vị chức năng thì hiệu của bọn chúng không đổi

Nếu số bị trừ được cấp lên n lần và giữ nguyên số trừ thì hiệu được tăng thêm một số đúng bởi (n - 1) lần số bị trừ

Nếu số bị trừ giữ lại nguyên, số trừ được cấp lên n lần thì hiệu bị sụt giảm (n - 1) lần số trừ

Nếu số bị trừ được tạo thêm n đối kháng vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu giảm sút n đối kháng vị

1.5. Phép nhân

a x b = b x a

a x (b x c) = (a x b) x c

a x 0 = 0 x a = 0

a x 1 = 1 x a = a

a x (b + c) = a x b + a x c

a x (b - c) = a x b - a x c

Trong một tích trường hợp thừa số được vội lên n lần đồng thời bao gồm một vượt số không giống bị giảm đi n lần thì tích ko đổi.

Trong một tích nếu như thừa số được gấp lên n lần đồng thời, các thừa số còn lại giữ nguyên thì tích được cấp lên n lần và trái lại trong một tích có một quá số bị giảm xuống n lần, những thừa số còn lại không thay đổi thì tích cũng bị giảm đi n lần (n > 0)

Trong một tích, nếu có ít nhất một quá số chẵn thì tích kia chẵn

Trong một tích, ví như một vượt số được tăng lên a đối chọi vị những thừa số còn lại giữ nguyên thì tích đạt thêm a lần tích các thừa số còn lại.

Trong một tích những thừa số những lẻ và có ít nhất 1 quá số có tận thuộc là 5 thì tích tất cả tận cùng là 5.

1.6. Phép chia

a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

0 : a = 0

a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

Trong phép chia, nếu số bị phân chia tăng hoặc sụt giảm n lần (n > 0) đôi khi số chia giữ nguyên thì yêu mến cũng tăng lên (giảm đi) n lần.

Trong một phép chia, nếu tăng số phân tách lên n lần (n > 0) đôi khi số bị chia không thay đổi thì thương giảm đi n lần với ngược lại.

Trong một phép chia, số phân chia và số bị chia cùng tăng hoặc sút n lần thì thương ko đổi.

Trong một phép chia tất cả dư, nếu số bị phân tách và số chia cùng được vội vàng (giảm) n lần (n > 0) thì số dư cũng được gấp (giảm) n lần.

1.7. Hàng số


*

*

Dấu hiệu chia hết đến 2: những số tất cả tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách hết cho 2

Dấu hiệu chia hết mang đến 5: những số gồm tận cùng là 0, 5 thì phân chia hết đến 5

Dấu hiệu phân tách hết cho 3: các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì phân tách hết mang lại 3.

Dấu hiệu phân chia hết đến 9: những số tất cả tổng những chữ số phân chia hết mang lại 9 thì chia hết cho 9.

2. Ôn tập về phân số và các phép tính phân số

2.1. Có mang phân số


*

*

2.2. đặc thù cơ bản của phân số

Nếu nhân cả tử số và chủng loại số của một phân số cùng với cùng một số trong những tự nhiên khác 0 thì được một phân số bởi phân số sẽ cho.

Nếu phân chia cả tử số và mẫu mã số của một phân số cùng với cùng một số trong những tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi phân số sẽ cho.

2.3. So sánh những phân số

a) So sánh các phân số cùng chủng loại số

Trong nhì phân số có cùng mẫu mã số:

Phân số nào gồm tử số nhỏ hơn thì phân số đó nhỏ nhắn hơn.Phân số nào gồm tử số lớn hơn vậy thì phân số đó phệ hơn.Nếu tử số đều bằng nhau thì nhị phân số đó bằng nhau.

b) So sánh các phân số thuộc tử số

Trong nhị phân số gồm cùng tử số:

Phân số nào có mẫu số bé thêm hơn thì phân số đó bự hơn.Phân số nào tất cả mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn.Nếu chủng loại số đều bằng nhau thì hai phân số đó bởi nhau.

c) So sánh những phân số khác mẫu

Muốn đối chiếu hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số kia rồi so sánh những tử số của hai phân số mới.

2.4. Những phép tính phân số

a) Phép cùng phân số

Muốn cùng hai phân số bao gồm cùng mẫu mã số, ta cùng hai tử số cùng nhau và không thay đổi mẫu số.

Xem thêm: Ngày 9/1 Là Ngày Gì ? Nguồn Gốc Dương Lịch Bao Nhiêu

Muốn cùng hai phân số khác chủng loại số, ta quy đồng chủng loại số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó.

b) Phép trừ phân số

Muốn trừ nhì phân số bao gồm cùng chủng loại số, ta trừ tử số của phân số trước tiên cho mẫu số của phân số vật dụng hai và không thay đổi mẫu số.

Muốn trừ nhì phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu mã số nhị phân số, rồi trừ nhị phân số đó.

c) Phép nhân phân số

Muốn nhân nhị phân số ta lấy tử số nhân cùng với tử số, mẫu số nhân với chủng loại số.

d) Phép phân tách phân số

Muốn chia một phân số cho 1 phân số, ta đem phân số trước tiên nhân với phân số vật dụng hai đảo ngược.

Lưu ý: Phân số đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số thành mẫu mã số, mẫu số thành tử số.

3. Ôn tập đại lượng

3.1. Bảng đơn vị đo khối lượng


Để đo khối lượng các đồ dùng nặng sản phẩm chục, sản phẩm trăm, hàng trăm ngàn ki-lô-gam, người ta sử dụng những đơn vị: yến, tạ, tấn.

Để đo cân nặng các vật nặng hàng chục, sản phẩm trăm, hàng nghìn gam, người ta dùng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

Mỗi đơn vị chức năng đo trọng lượng đều gấp 10 lần đơn vị bé nhiều hơn liền sau nó.

Mỗi đơn vị đo khối lượng đều hèn 1/10 lần solo vị to hơn liền trước nó

3.2. Bảng đơn vị chức năng đo độ dài


Mỗi đơn vị chức năng đo độ dài số đông gấp 10 lần đối chọi vị nhỏ hơn liền sau nó.

Mỗi đơn vị đo độ dài hầu hết kém 1/10 lần 1-1 vị to hơn liền trước nó.

Một số đơn vị đo diện tích s: m2, km2, dm2, cm2

1km2 = 1 000 000m2

1m2 = 100dm2

1m2 = 10 000cm2

1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - ráng kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon ba, mon năm, mon bảy, tháng 8, mon mười, tháng mười nhị có: 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, tháng chín, tháng mười một có: 30 ngày.

Tháng hai có 28 ngày (vào năm nhuận có 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 tiếng = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn tập về số trung bình cộng

4.1. Câu hỏi tìm số trung bình cộng

Một vài kiến thức và kỹ năng cần nhớ

Muốn search số mức độ vừa phải cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi đem tổng đó phân chia cho số các số hạng.

Ví dụ: search trung bình cộng của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

Số trung bình cùng của dãy bí quyết đều : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài toán: kiếm tìm số hạng khi biết trung bình cùng và số hạng khác.


7. Ôn tập dạng toán để tính của phép nhân, chia, cộng, trừ.

7.1 Phép nhân

Khi triển khai phép tính ta tiến hành từ phải qua trái

Ta theo thứ tự có các tích riêng vật dụng 1, 2, 3… lúc đặt tính nhớ phải đặt thẳng hàng các chữ số

7.2 Phép chia

Thực hiện tại phép tính theo đồ vật tự tự trái qua phải.

Có đầy đủ 3 phép tính vào phép phân chia gồm: Chia tiếp đến nhân rồi cuối cùng trừ.

Trong phép chia có dư thì số dư khi nào cũng nhỏ tuổi hơn số chia.

7.3 Phép cộng

Quy tắc: hy vọng cộng nhì số thoải mái và tự nhiên ta rất có thể làm như sau:

Viết số hạng này dưới số hạng kia sao để cho các chữ số ở và một hàng để thẳng cột với nhau.

Cộng các chữ số sinh hoạt từng sản phẩm theo sản phẩm tự từ đề xuất sang trái, có nghĩa là từ hàng đơn vị chức năng đến sản phẩm chục, hàng trăm, hàng nghìn, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: ước ao trừ hai số thoải mái và tự nhiên ta có thể làm như sau:

Viết số hạng này dưới số hạng kia thế nào cho các chữ số ở và một hàng đặt thẳng cột cùng với nhau.

Xem thêm: Cách Căn Chỉnh Chữ Nằm Giữa Ô Trong Word, Căn Giữa Dòng Trong Word

Trừ những chữ số ở từng sản phẩm theo thứ tự từ bắt buộc sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, mặt hàng trăm, mặt hàng nghìn, …

8. Ôn tập hình học

Nếu tăng chiều lâu năm của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ tăng thêm a x 2

Nếu tăng chiều rộng của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ tăng thêm a x 2

Nếu bớt chiều dài của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ sút lên a x 2 đối kháng vị

Nếu giảm chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ sút lên a x 2 solo vị

Nếu gấp 1 chiều nào đó của hình chữ nhật lên bao nhiêu lần thì diện tích sẽ tạo thêm bấy nhiêu lần.

Nếu giảm một chiều nào đó của hình chữ nhật lên bao nhiêu lần thì diện tích s sẽ giảm xuống số lần

Trong hình vuông, trường hợp tăng 1 cạnh lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ tăng thêm 4 x a đối kháng vị