tranh cổ đông lớp 8

DỰ BÁO THỜI TIẾT
Đêm 20 ngày 21
 tháng 11 năm 2023

+ Khu vực Báo Lạc - Báo Lâm : Ít mây  đêm ko mưa. Sáng sớm với sương loà vài ba noi. Ngày trời nắng nóng. tối và sáng sủa trời rét.

Bạn đang xem: tranh cổ đông lớp 8

Nhiệt chừng thấp nhất: 11 - 13°C🌦

Nhiệt chừng tối đa : 25 - 27°C🌦

+ Khu vực Nguyên Bình và Hà Quảng:  ít mây tối ko mưa. Ngày  trời nắng nóng. tối và sáng sủa trời rét.

Nhiệt chừng thấp nhất: 10 - 12°C🌦

Nhiệt chừng tối đa : 24 - 26°C🌦

Xem thêm: các tập phim có sự tham gia của adam sandler

+ Khu vực Thạch An, Hoà An, Tp Cao bằng phẳng. Ít mây  đêm ko mưa. Sáng sớm với sương loà vài ba noi. Ngày trời nắng nóng. tối và sáng sủa trời rét.


Nhiệt chừng thấp nhất: 10 - 12°C🌦

Nhiệt chừng tối đa : 25 - 27°C🌦

Xem thêm: cách vẽ xe máy

+ Khu vực Trùng Khánh - Quảng Hoà - Hạ Lang: ít mây tối ko mưa. Ngày  trời nắng nóng. tối và sáng sủa trời rét.

Nhiệt chừng thấp nhất: 9 - 11°C🌦
Nhiệt chừng tối đa :  23 
- 25°C🌦

( Trung tâm KTTV Cao bằng phẳng cung cấp)